Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams Elektriciteitsdecreet en Aardgasdecreet

Datum nieuwsfeit: 20-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 20 APRIL 2001

Elektriciteitsdecreet en Aardgasdecreet

Op voorstel van Steve STEVAERT, Vlaams minister van Energie, heeft de Vlaamse regering een paar uitvoerings- besluiten bij het Elektriciteitsdecreet principieel goedgekeurd. Het Vlaamse Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (het "Elektriciteitsdecreet") van 17/6/2000 maakt een einde aan het monopolie van Electrabel voor de levering van elektriciteit.

Na elektriciteit is nu ook aardgas aan de beurt. De Vlaamse regering keurde vandaag ook het Decreet houdende de organisatie van de gasmarkt (het "Aardgasdecreet") definitief goed. Dit decreet regelt de aardgas- voorziening en de structuur van de aardgassector in Vlaanderen.

Uitvoeringsbesluiten bij het Elektriciteitsdecreet

Het Elektriciteitsdecreet voorzag al dat grote bedrijven met een verbruik van meer dan 20 gigawattuur (het equivalent van ongeveer 5000 gezinnen) onmiddellijk vrije afnemers worden en hun elektriciteitsleverancier vrij kunnen kiezen. Minister Stevaert heeft nu in een uitvoeringsbesluit vastgelegd dat iedereen, ook de gezinnen, in 2003 zijn elektriciteitsleverancier vrij kan kiezen.

De volgende categorieën van afnemers worden stapsgewijs als vrije afnemers beschouwd : - vanaf 1 juli 2001 : alle eindafnemers die meer dan 20 GWh per jaar verbruiken (174 zeer grote bedrijven); - vanaf 1 januari 2002 : alle eindafnemers die meer dan 1 GWh per jaar verbruiken (2.615 grote bedrijven); - vanaf 1 januari 2003 : alle eindafnemers van wie het vermogen van de aansluiting op het distributienet meer dan of gelijk aan 56 kVA is (d.w.z. alle hoogspanningsklanten); - vanaf 1 juli 2003 : alle afnemers van elektriciteit inclusief de gezinnen.

Met de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt sluit Vlaanderen zich aan bij een Europese tendens tot versnelling van de openstelling van de elektriciteitsmarkt. Zo bereidt de Europese Commissie de verplichte vrijmaking van de elektriciteitsmarkt voor tegen 2005. In onze buurlanden Engeland en Duitsland is de markt nu al volledig vrijgemaakt. In Nederland zal de volledige vrijmaking ten laatste in 2004 een feit zijn.

De Vlaamse regering speelt proactief in op deze evolutie en wil de gezinnen en de bedrijven op korte termijn laten profiteren van de voordelen van de vrijgemaakte markt: vermindering van de elektriciteitsrekeningen van de gezinnen, een betere dienstverlening en een verbetering van de concurrentiepositie van onze bedrijven.

Het uitvoeringsbesluit over de kalender wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Het Aardgasdecreet

Na elektriciteit is nu ook aardgas aan de beurt. Aardgasafnemers konden tot nu toe enkel terecht bij de intercommunales, voor een groot deel in handen van Electrabel, of rechtstreeks bij aardgasinvoerder Distrigas. Het monopolie van de intercommunales en van Electrabel en Distrigas maakte een vrije handel in aardgas onmogelijk. Het Aardgasdecreet vormt het kader voor een vrije aardgasmarkt in Vlaanderen.

In een eerste fase zullen vanaf de inwerkingtreding van het decreet bedrijven met een aardgasverbruik groter dan 1 miljoen mü per jaar hun leverancier vrij kunnen kiezen. Dit zijn 430 bedrijven die samen 50% van het totale aardgasverbruik (exclusief het aardgasverbruik van de elektriciteitscentrales) vertegenwoordigen. Ook de producenten die elektriciteit produceren met een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie op basis van aardgas, zullen onmiddellijk hun leverancier vrij kunnen kiezen.

In een latere fase komen de huishoudens aan de beurt. Hiervoor moet eerst de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) operationeel zijn en moeten de netbeheerders aangeduid worden. Aan de netbeheerders en aan de verkopers van aardgas zullen openbaredienstverplichtingen opgelegd worden om te vermijden dat de vrijmaking van de markt ten koste gaat van ecologische en sociale doelstellingen. Daarna zal de markt versneld volledig vrijgemaakt worden.

Om ervoor te zorgen dat vrije klanten zonder discriminatie toegang hebben tot het net, is het noodzakelijk dat de netbeheerders onafhankelijk en onpartijdig zijn ten aanzien van verkopers van aardgas aan vrije klanten. De netbeheerder mag daarom alleen het aardgasnet beheren en aardgas verkopen aan gebonden klanten. De verkoop aan vrije klanten moet hij overlaten aan anderen. De netbeheerder moet bovendien beheersmatig en juridisch onafhankelijk zijn van de verkopers van aardgas aan vrije klanten.

Het Aardgasdecreet wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams parlement.

Website van de VREG

Het Aardgasdecreet voorziet dat de Vlaamse Reguleringsinstantie voor Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) wordt uitgebreid met twee beheerders. In afwachting van de effectieve oprichting van de VREG, kan vanaf vandaag de website www.vreg.be geraadpleegd worden. Op deze website zal steeds de recentste informatie worden weergegeven over de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt in Vlaanderen. Het onderhoud van de site wordt voorlopig verzorgd door de afdeling Natuurlijke Rijk- dommen en Energie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De website bevat alle teksten van decreten, uitvoerings- besluiten en andere documenten die verband houden met de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt, evenals de recentste versies van ontwerpen van uitvoeringsbesluiten. Daarnaast wordt er ook informatie gegeven over de oprichting en werking van de VREG. Ten slotte kunnen er via de website vragen gesteld worden en kan verdere informatie bekomen worden.

Persinfo : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. 02 - 553 70 14 (johan.vanhoecke@vlaanderen.be)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie