Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake opkoop in toezichtsgebieden MKZ

Datum nieuwsfeit: 20-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCDL/2001/1815
datum
20-04-2001

onderwerp
Gevolgen maatregelen MKZ
doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In deze brief beschrijf ik een pakket van maatregelen ter verlichting van knellende welzijnsproblemen in de varkenshouderij en de kalverhouderij. Over dit pakket bestaat overeenstemming met de sector. Daarnaast besteed ik enige aandacht aan het rapport van de FVO (Food and Veterinary Office) m.b.t. de uitvoering van de vaccinatie.

up

datum
20-04-2001

kenmerk
TRCDL/2001/1815

bijlage

Opkoop in Beschermings- en Toezichtsgebieden
Binnen de B/T-gebieden zijn ernstige welzijnsproblemen ontstaan doordat varkens en kalveren niet vervoerd mogen worden. Ook bij het uitblijven van nieuwe uitbraken zal dit gebied nog langere tijd gesloten blijven. In overleg met de Europese Commissie wordt hier een opkoopregeling voorbereid, in combinatie met een fokverbod voor varkens voor een periode van vier maanden en het aborteren bij zeugen die minder dan 40 dagen drachtig zijn. De kosten worden gedragen door de EU en het nationale diergezondheidsfonds (DGF), in een verhouding 60-40. De prijs die voor varkens betaald wordt is f. 45 per dier + f. 2 per kg. Voor kalveren wordt nog naar een systematiek gekeken, maar zal de prijs circa f. 1100 per dier bedragen. Uit veterinair oogpunt zullen de opgekochte dieren worden gedestrueerd.

Totale kosten varkens en kalveren in B/T gebied voor een periode van 8 weken (begroot in miljoenen guldens):
Totale kosten bijdrage EU (60%) Nationale uitgaven (DGF) Varkenshouderij:

- opkoop biggen 20 12 8

- opkoop vleesvarkens 86 52 34

- vergoeding fokverbod 12 8 4

- kosten uitvoering 34 34
Kalverhouderij:

- opkoop kalveren 80 48 32

- kosten uitvoering 26 26
Totaal: 258 120 138

Welzijnsmaatregelen annex 1, buiten de B/T-gebieden Buiten de B/T-gebieden, in de rest van annex 1, zijn op dit moment ook ernstige welzijnsproblemen. Er mogen weliswaar varkens en kalveren worden afgevoerd naar slachthuizen, maar dit gebeurt onvoldoende omdat er geen afzetmarkt is voor het vlees. In normale situaties wordt 2/3 van het varkensvlees en 90% van het kalfsvlees geëxporteerd. Daarnaast ontstaat er ook een biggenoverschot omdat normaliter 60.000 biggen per week levend worden geëxporteerd. Hieronder wordt een drietal maatregelen genoemd die het kabinet voorstelt om de welzijnsproblemen in de varkens- en kalverhouderij op te lossen. De kosten voor destructie komen ten laste van het DGF.

* Er komt een particuliere opslagregeling voor varkensvlees. Slachterijen kopen varkensvlees van de boeren tegen een lagere prijs dan de internationale marktwaarde. De opslagkosten zijn ¦ 1 per kg en komen voor rekening van de overheid. Dit vlees wordt in later stadium verwerkt tot vleeswaren. De kosten van een dergelijke regeling bedragen maximaal 30 mln. gulden voor een periode van 8 weken, uitgaande van de situatie dat het Zuiden en Westen van Nederland weer spoedig vrijkomen. Indien heel Nederland annex 1 blijft is dit bedrag toereikend voor 3 weken.
* Er komt een opkoopregeling voor kalveren. Gezien de onmogelijkheid om kalfsvlees te verwerken betreft dit louter een welzijnsmaatregel. Bij deze opkoop staan er, behalve verwaarding van de huid, geen opbrengsten tegenover en zal het vlees moeten worden vernietigd. De vergoedingskosten voor een kalf bedragen ¦ 650 voor blanke kalveren en ¦ 475 voor rosé kalveren. De kosten van een dergelijke regeling bedragen maximaal 60 mln. gulden voor een periode van 8 weken, uitgaande van de situatie dat het Zuiden en Westen van Nederland weer spoedig vrijkomen. Indien heel Nederland annex 1 blijft is dit bedrag toereikend voor 3 weken.
* Om het overschot aan biggen weg te werken die normaliter zouden worden geëxporteerd, wordt een opkoop van biggen in combinatie met een fokverbod en het laten aborteren van biggen bij zeugen die minder dan 40 dagen drachtig zijn, voorgesteld. De prijs per big bedraagt ¦ 55 ongeacht leeftijd of gewicht. De maatregel zal gelden voor biggen geboren voor 20 april jl. Deelname gebeurt op basis van vrijwilligheid. Het fokverbod vervalt op het moment zodra de status van annex 1 van het gebied waarin de biggen zich bevinden, vervalt. De kosten van deze maatregel bedraagt, voor een periode van 8 weken, maximaal 20 mln. gulden. Deze kosten zullen worden betaald op grond van het convenant uit het DGF.

Totale kosten varkens en kalveren buiten B/T gebied voor een periode van 8 weken bij vrijkomen delen van NL en voor 3 weken bij nieuwe uitbraken: (begroot in miljoenen guldens)
Nationale
uitgaven DGF
varkenshouderij

- bijdrage opslag vlees 30

- biggenopkoop 20
kalverhouderij:

- opkoop 60
Totaal 90 20

Bijdrage sector
De vergoedingen bij de opkoop in B/T-gebieden zijn bijna twee maal zo hoog als de vergoedingen buiten de B/T-gebieden. Dit wordt veroorzaakt doordat de overheid een vervoersverbod heeft opgelegd dat naar verwachting ook langer zal duren. Overigens zijn de gehanteerde prijzen lager dan de marktwaarde voor varkens en kalveren. Ter indicatie: varkensvlees heeft een marktwaarde van ¦ 4,- per kg en een kalf brengt tenminste ¦ 1350 op, terwijl de vergoedingen respectievelijk ¦ 2,75 en ¦ 1100,-- bedragen. Buiten de B/T-gebieden zijn de prijzen nog veel lager. Dit is gedaan omdat het hier welzijnsproblemen betreft, die zijn ontstaan om economische redenen. Deelname aan de opkoop is op deze manier in geen van de gevallen financieel aantrekkelijk, maar is alleen bedoeld om de ergste welzijnsproblemen op te lossen.

EU-goedkeuring
Voor de opkoopregeling binnen de B/T-gebieden heeft reeds ambtelijk overleg plaatsgevonden met de Europese Commissie. De uiteindelijke besluitvorming vindt naar verwachting plaats op vrijdag 27 april in het Beheerscomité. Voor de welzijnsregelingen buiten de B/T-gebieden vindt op dit moment overleg met de Europese Commissie plaats. Het gaat hier om een eenmalige maatregel ter voorkoming van welzijnsproblemen. Notificatie en goedkeuring van Brussel van de maatregel is noodzakelijk. De in de brief genoemde systematiek van bedragen kan bij uitwerking van de regelingen nog aangepast worden. Het streven is wel om het totale bedrag per dier zoals genoemd in deze brief gelijk te houden.

FVO rapport
Inmiddels heb ik het concept rapport van de FVO over het door hen uitgevoerde controle bezoek van 4 tot 7 april m.b.t. de uitvoering van de vaccinatie ontvangen. De algemene toon van dit rapport is positief. Het spreekt van een snelle, efficiente en goed georganiseerde vaccinatie campagne. Men maakt zich nog wel zorgen over de emoties bij de uiteindelijke ruiming van de bedrijven. Het rapport is, zoals aangegeven, een concept rapport, er volgt nog een Nederlandse vertaling. Wanneer deze ontvangen is heeft Nederland de mogelijkheid commentaar te verstrekken. Na bespreking in het PVC zal het rapport integraal, inclusief de Nederlandse opmerkingen, via internet gepubliceerd worden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...