Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitspraken Kok in Met het oog op morgen

Datum nieuwsfeit: 20-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken


1red9422
20-04-2001, NOS, Met het oog op morgen, Radio 1, 23.07 uur

MINISTER-PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE

MINISTERRAAD OVER DE ZETELWINST VAN KOK EN ZIJN
LIJSTTREKKERSCHAP, DE MKZ-CRISIS EN OVER UITSPRAKEN BORST

OVER PIL VAN DRION

LIJSTTREKKERSCHAP

GREYN:
Meneer Kok, wist u dat u goed was voor zes extra zetels bij verkiezingen?

KOK:
Zes extra zetels?

GREYN:
Dat heeft de top van de PvdA kennelijk berekend.

KOK:
Nou, in 1998 zijn we van 37 naar 45 gegaan, en dat was acht, dus blijkbaar ben ik dan over mijn hoogtepunt heen.

GREYN:
Ja, maar is dat niet een enorme druk als u weet hoeveel...

KOK:
Ja, maar ik weet echt niet wat u bedoelt.

GREYN:
De partijvoorzitter van de PvdA heeft een interview gegeven aan het ANP en daar heeft hij verteld dat hij eigenlijk heeft berekend dat u goed bent voor zes extra zetels. Dus als u besluit, in augustus is het geloof ik, om u niet meer beschikbaar te stellen als lijsttrekker, dan zal de PvdA wellicht niet meer de grootste zijn. Ik neem aan dat het een beetje bedoeld is om druk op u te leggen?

KOK:
Ik weet het niet. Het is niet wat mij op dit moment natuurlijk, met de MKZ-crisis in volle omvang en met een moeilijke begrotingsronde vlak voor ons, wat mij het meeste bezig houdt. Iedereen weet dat ik dus in de loop van de zomer wat verder uitsluitsel zal geven over mijn politieke toekomst. En ik denk dat speculaties over de vraag wat dat op de verlies- en winstrekening zou kunnen betekenen voor de partij, die ik dan eventueel wel of niet meer zou vertegenwoordigen, die zal natuurlijk zeker ook op de een of andere manier op de weegschaal liggen. Maar ik denk niet dat het bedoeld is als een drukmiddel of zo.

GREYN:
Het is ook een kwestie van virtuele politiek. Dat snap ik wel. Maar het houdt mensen soms wel bezig, zeker als de voorzitter van de PvdA er weer over begint, toch?
KOK:
Dat is op zichzelf gerechtvaardigd dat het mensen bezig houdt, maar ik zou zeggen: laat mij nou mijn werk doen op dit ogenblik, dat is belangrijk genoeg. Ik ben gekozen voor een periode van ik hoop 4 jaar, dat we dus tot 15 mei volgend jaar dus ook goed ons werk kunnen doen. Er is veel te doen, er liggen veel uitdagingen voor ons, en de afwegingen over de eigen toekomst daarin komen op latere momenten. We zullen er alles in wegen wat daarin een plaats verdient.

MZK-CRISIS

GREYN:
Eén van die uitdagingen is om de MKZ-crisis onder controle te krijgen.

KOK:
Ja, zeker.

GREYN:
Nou zei u net dat het kabinet royale steun heeft uitgesproken aan minister Brinkhorst.

KOK:
Ja.

GREYN:
Die steun krijgt hij niet overal in het land.

KOK:
Nee, dat is begrijpelijk, want zo'n crisis wordt uiteraard als een uitzonderlijk zware straf ervaren, sommige zullen het als een straf van God ervaren, zoals men dat ook in een groot deel van het ernstig getroffen gebied van de Veluwe uitspreekt. Maar in ieder geval een enorme klap voor de boeren, voor hun gezinnen. Er komen natuurlijk dierenwelzijnsproblemen bij, van enorme omvang. Kijk naar de beelden van afgelopen dagen, biggen, kalveren, de noodzaak van een opkoopregeling. Vandaar dat we daar vandaag ook steun hebben gegeven aan de afspraken die de minister met de sector heeft gemaakt. Dat lost niet alle problemen op, want zolang die hele MKZ-virusproblematiek niet echt onder knie is, blijven er ernstige economische en sociale gevolgen. En ik kan op zichzelf heel goed voorstellen dat er mensen zijn en blijven die dus teleurgesteld zijn, überhaupt over het feit dat dit noodlot hen heeft getroffen.

GREYN:
Want nou komen er berichten uit Engeland dat ze daar het gevoel hebben dat ze daar die crisis, die daar veel grotere proporties had aangenomen dan in Nederland, dat ze die onder controle hebben. Is het ook zo dat er tekenen zijn dat het in Nederland redelijk onder controle komt?

KOK:
Dat kun je zo niet zeggen. Het is wel zo dat iedere dag of iedere week die heengaat zonder dat er weer nieuwe uitbraken zijn, met name in nieuwe gebieden, krijg je
natuurlijk iets meer vaste grond onder de voeten. Ik kan niet reageren op wat er vanuit het Verenigd Koninkrijk is gezegd, maar gewoon vanuit hier zeg ik: luister naar de veterinaire deskundigen, luister naar de minister, dat we geen garanties kunnen geven. De heer Byrne, de commissaris van de Europese Unie, heeft afgelopen woensdag gezegd dat vanaf maandag de export van vlees en melk vanuit het zuiden en westen van Nederland weer kan starten, mits er geen nieuwe uitbraken zijn. Er hoeft maar één uitbraak te zijn, ook een eventueel kleine uitbraak waar dan ook buiten dat "Oene- gebied" zal ik maar zeggen, "Groot-Oene", of je bent weer helemaal terug bij af. Sterker nog, je zou weer veel grotere inspanningen moeten verrichten om daar dan weer alles te gaan doen wat nodig is om daar dan weer de zaak onder controle te krijgen. De tijd werkt gelukkig geleidelijk aan in ons voordeel, om de reden die ik aangaf. Maar de zekerheid dat we het achter de rug hebben, is er pas als we echt dat moment hebben bereikt en dat is nog steeds niet het geval.

UITSPRAKEN BORST OVER PIL VAN DRION

GREYN:
Het kabinet sprak steun uit aan minister Brinkhorst. Heeft het kabinet ook steun uitgesproken aan het adres van mevrouw Borst?

KOK:
Nou, dat was niet aan de orde, want de heer Brinkhorst zat natuurlijk midden in een ernstig probleem van sociale en economische en ook financiële aard, beleidsmatig. En als u doelt op mevrouw Borst, die heeft vorige week in een interview uitspraken gedaan die gisteren in de Kamer een uitgebreid debat hebben opgeleverd. De resultaten daarvan zijn bekend. De ministerraad hoeft niet nog eens op zo'n interview en op zo'n debat terug te zien, dat is geweest. En u hebt gisteren ook in het debat kunnen zien dat ik de minister als minister van dit kabinet ook voluit heb verdedigd, daar waar het gaat om het vertrouwen wat zij van de Kamer verdient. Vandaar dat ik ook met kracht die motie van afkeuring, die door CDA en de beide kleinere christelijke fracties was ingediend, heb ontraden.

GREYN:
Nu hebben diverse commentatoren vandaag geconstateerd dat mevrouw Borst nogal wat politieke averij heeft opgelopen. Vindt u dat eigenlijk ook, dat zij wel schade heeft opgelopen?

KOK:
Nee, ik heb niet zo'n behoefte aan die manier van recenseren mee te doen Ik heb mijn bijdrage gisteren geleverd in de gedachtewisseling in de Kamer. Ik heb gezegd dat naar mijn stellige overtuiging minister Borst recht had, heeft en houdt op het vertrouwen van de Kamer. Ze heeft dat in zeer ruime mate gekregen, ook twee oppositiepartijen hebben samen met de coalitie de motie van wantrouwen niet gesteund. En daarmee is ook een streep gezet onder dat incident dat door het interview was veroorzaakt. En daar moeten we het ook bij laten met elkaar.
(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, GB)
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie