Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Breda start met bestemmingsplannen Spoorbuurt en Belcrum

Datum nieuwsfeit: 20-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

20-04-2001

Gemeente start met opstellen bestemmingsplannen voor Spoorbuurt en Belcrum
De gemeente Breda wil nog in december van dit jaar een ontwerp bestemmingsplan voor de Spoorbuurt ter inzage leggen. Voor het ontwerp bestemmingsplan Belcrum gebeurt dat rond maart 2002. Het college van B&W heeft hiervoor op 17 april tijd en geld beschikbaar gesteld. In deze bestemmingsplannen wordt de ruimtelijke en functionele ontwikkeling van beide buurten voor de komende jaren juridisch vastgelegd.

De directe aanleiding voor het maken van deze bestemmingsplannen is het plan voor de herontwikkeling van de stationsomgeving in het kader van het project Spoorzone. Dit gebied gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Er komt een nieuw station en er worden kantoren en woningen gebouwd. Dit heeft ook effect op de aangrenzende buurten Belcrum en de Spoorbuurt. Voor deze buurten wordt daarom een zogenaamd buurtplan opgesteld waarin de ontwikkeling van Belcrum en Spoorbuurt voor de komende tien jaar wordt beschreven. De bestemmingsplannen vormen een onderdeel van de buurtplannen en zijn bedoeld om de ruimtelijke en functionele onderdelen van het buurtplan juridisch vast te leggen. Tevens is het bestemmingsplan een instrument om ongewenste ontwikkelingen in de buurten tegen te gaan.

Belcrum
Voor de ontwikkeling van Belcrum is het uitgangspunt dat dit een woonbuurt is en dat dit in de toekomst ook zo moet blijven. Belangrijk is ook het behoud van de stedenbouwkundige en architectonische identiteit van de wijk. Deze uitgangspunten zijn al eerder vastgelegd in de nota Verkenningen Sleutelproject Spoorzone Breda. Het bestemmingsplan kent nagenoeg dezelfde begrenzing als het buurtplan voor Belcrum en omvat de woonbuurt Belcrum, aangevuld met de noordwesthoek van het Liniekwartier. Het concept voorontwerp wordt kort voor of na de zomer besproken met de klankbordgroep Belcrum die is opgericht voor het opstellen van het buurtplan. Hierin zijn naast het actiecomité Belcrum ook diverse andere belangengroeperingen uit de buurt vertegenwoordigd. Het college van B&W zal het voorontwerp in het najaar vrijgeven voor inspraak. In oktober/november worden bewoners uitgenodigd hierop te reageren. Na maart 2002 volgt de behandeling door de gemeenteraad, provincie en eventueel de Raad van State.

Spoorbuurt
Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de Spoorbuurt is een mix van wonen en werken. Door de ligging tussen het nieuwe stationsgebied en de binnenstad zal de functiemenging in bepaalde delen van de buurt mogelijk nog sterker worden. Het bestemmingsplan kent dezelfde grenzen als het buurtplan: Spoorstraat/Stationsplein/Stationsweg (noordgrens), Terheijdensestraat (oostgrens) en Delprat- en Academiesingel (zuidgrens). Het concept voorontwerp wordt de komende maanden besproken met de klankbordgroep Spoorbuurt die is opgericht voor het bespreken van het buurtplan. Het college bespreekt het voorontwerp waarschijnlijk in juni. Dat betekent dat bewoners uit de Spoorbuurt net na de zomer worden uitgenodigd voor een inspraakbijeenkomst.

Het bestemmingsplan Spoorbuurt moet in december ter visie liggen omdat het zogenaamde voorbereidingsbesluit voor dit gebied op 13 december van dit jaar afloopt. Daarna volgt de bespreking door de gemeenteraad en de Provincie. Na de officiële beroep- en bezwaarprocedure kunnen de bestemmingsplannen definitief worden vastgesteld.

Breda, 20 april 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie