Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Na Olympisch succesjaar 2000 dreigt rampjaar paardensport

Datum nieuwsfeit: 20-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Horses of the DutchNa het Olympische succesjaar 2000 dreigt nu een rampjaar voor de paardensport
De NHS luidt de noodklok. Na het zo succesvol verlopen Olympische jaar 2000 worden paardensport en paardenfokkerij als gevolg van de MKZ-crisis nu geconfronteerd met een rampjaar. In het kielzog van de veehouderij loopt de paardensector inmiddels forse averij op. De paardensector lijdt miljoenenverliezen. Met de toenemende duur van de crisis lijken de problemen alleen maar toe te nemen zonder dat daar binnen het Ministerie van LNV voldoende aandacht aan wordt besteed. Heden hebben de NHS en de afdeling Paarden van het Productschap VVE de problemen binnen de paardensector weer bij minister Brinkhorst onder de aandacht gebracht.

Voor de NHS is de eerste prioriteit in de MKZ-crisis steeds het vervoer van ernstig zieke paarden geweest. Tot op heden is dit in de ingesloten gebieden nog steeds niet mogelijk. Zelfs zijn er om voor paardenhouders onduidelijke en onbegrijpelijke redenen paarden afgemaakt.

Alarmerende berichten; welzijn paarden in geding Van alle kanten bereiken de Nederlandse Hippische Sportbond steeds meer zeer alarmerende berichten. Zo zien bijvoorbeeld hoefsmeden, dierenartsen, manegehouders, evenementenbureaus, handelaren en toeleveringsbedrijven hun omzetten drastisch teruglopen. Hengstenhouderij en merriehouders lopen tegen tal van problemen op. De ad hoc werkgroep MKZ paardensport, die onder leiding staat van de heer Jan Jonkers, voorzitter afdeling Paarden van het Productschap VVE, stelt alles in het werk om de belangen van paardensport en paardenhouderij in Den Haag voor het voetlicht te brengen. We moeten desondanks constateren, dat men de paardensport teveel als hobbysport beschouwt, terwijl er heel veel mensen vaak op gespecialiseerde bedrijven een boterham in (moeten) verdienen. Bovendien, als het om het welzijn van het paard gaat, hebben hobbyist en professional dezelfde verantwoordelijkheid. En het welzijn van tal van paarden is in het geding.

Sporttechnische problemen
Niet alleen financieel maar ook sporttechnisch lijdt de paardensport grote verliezen. De Nederlandse paardensport behoort tot de wereldtop. Tijdens de Olympische Spelen in Sydney waren onze ruiters de succesvolste paardensportéquipe tijdens de Spelen en mochten zij tot de meest succesvolle Nederlandse sporters gerekend worden. Nu, in april 2001, lijkt de toekomst heel somber. Bijna alle evenementen worden geannuleerd. Een aantal topruiters, dat deel uitmaakt van een nationale selectie, kan met de paarden het bedrijf niet eens verlaten. Als er niet snel maatregelen worden genomen betekent dat voor deze ruiters, dat deelneming aan het Europees Kampioenschap of Wereldkampioenschap dit jaar niet meer haalbaar is en Nederland met een zeer verzwakt team aan de start komt. Voor deze topruiters is hun gehele seizoen verloren. Het kan zelfs vanwege de financiële problemen het einde van hun sportieve loopbaan en hun bedrijf betekenen, terwijl ze zoveel voor onze sport hebben betekend.

Financiële schade
De NHS heeft het verzoek aan de paardensector doen uitgaan geleden schade te melden. Het is de hoogste tijd, dat we duidelijk maken welke verliezen er worden geleden. Inmiddels hebben we de eerste claims binnen en die geven aan, dat er vele, vele miljoenen schade worden geleden. De ad hoc werkgroep MKZ heeft zich aan een eerste berekening gezet en die gaat, met inachtneming van seizoensinvloeden, op jaarbasis in de richting van een half miljard gulden schade. Op een jaaromzet van meer dan 2,5 miljard in de paardensector betekent dat nu al een schadepost van twintig procent. De schade die de paardenhouderij oploopt wordt door de regering tot nu toe afgedaan als een normaal bedrijfsrisico. Wij zetten daar grote vraagtekens bij. Het indertijd genomen non-vaccinatiebesluit hield een bewust risico in. Men calculeerde een MKZ-crisis in. Eénmaal in de tien jaar een crisis: dat mocht geld kosten. Dat besluit lijkt te lichtvaardig genomen. Heeft men ooit rekening gehouden met de spin-off van een MKZ-crisis voor andere sectoren zoals de paardensport en de paardenhouderij?

Paardensector onnodig hard getroffen
Voor de paardensector is het MKZ-beleid van het Ministerie van LNV nog veel onacceptabeler als we kijken naar de maatregelen, die van andere maatschappelijke sectoren worden geëist. De paardensector is onnodig veel harder getroffen terwijl de deskundigen van de Diergeneeskundige Faculteit van de Rijksuniversiteit in Utrecht duidelijk aangeven, dat paarden geen groter besmettingsgevaar met zich mee brengen dan mensen, honden, katten, vogels en dergelijke.

Waarom kunnen bijvoorbeeld hondencursussen in ingesloten gebieden doorgang vinden? En voetbalwedstrijden, zelfs met duizenden bezoekers, worden gespeeld? De 'superboeren uit Doetinchem' waren zonder extra maatregelen welkom bij Feyenoord met 40.000 bezoekers in de Kuip.

Gelijke behandeling
Het Bondsbestuur van de NHS heeft de huidige situatie geëvalueerd en geconstateerd, dat een ander beleid gerechtvaardigd is. De NHS eist van het Ministerie van LNV, dat de paardensector gelijk behandeld wordt als andere maatschappelijke sectoren met een vergelijkbaar besmettingsgevaar, hetgeen betekent dat:

* Paarden in de ingesloten gebieden direct uit deze gebieden vervoerd mogen worden; uiteraard met inachtneming van het hygiëneprotocol voor de aan- en afvoer van paarden d.d. 11 april 2001.

* In toezichtsgebieden op gemengde bedrijven, mits een duidelijke scheiding tussen paarden en evenhoevigen is aangebracht, de paarden op gebruikelijke wijze kunnen worden getraind en met inachtneming van het hygiëneprotocol kunnen worden inzet op wedstrijden.

* Evenementen die niet op terreinen met evenhoevigen plaatsvinden gewoon doorgang moeten kunnen vinden.

* Het hygiëneprotocol alleen dan gehanteerd moet worden als paarden van en naar bedrijven met evenhoevigen worden vervoerd.

De NHS en zijn partners in het MKZ-overleg zullen de komende dagen alles in het werk stellen om te trachten de onhoudbaarheid en onredelijkheid van het overheidsstandpunt aan te tonen en vergoedingen voor geleden schade te bewerkstelligen.

bron: NHS©1999 Horses of the Dutch - All rights reserved read our Disclaimer

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie