Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berekening van de Ziekenfondspremie in kader van het Bbz

Datum nieuwsfeit: 20-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Berekening van de Ziekenfondspremie in het kader van het Bbz.

In de brief aan de gemeenten van 25 april 2000 is ten aanzien van de premie van de verplichte ziekenfondsverzekering van zelfstandigen die bijstand op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen(Bbz) ontvangen, aangegeven hoe deze premie berekend zou kunnen worden. Naar aanleiding van over deze berekening gestelde vragen is echter komen vast te staan dat in deze berekening ten onrechte geen rekening was gehouden met de brutering van deze ziekenfondspremie zelf. De ziekenfondspremie bedroeg in het jaar 2000 8,1 % van het inkomen. Rekening houdend met het bruteringspercentage van 21,71% in dat jaar komt dit neer op een opslagpercentage premie ziekenfonds van 10, 94 %. Als met deze brutering rekening wordt gehouden ziet de berekening van de ziekenfondspremie er voor 2000 als volgt uit:
Netto Bbz 1538,88
Premie AOV 120,00
Totaal 1658,88
Premie Zfw 10,94% 181,48

Uitgaande van de voor 2001 geldende percentages ziet de berekening als rekening wordt gehouden met deze brutering er als volgt uit:

Netto Bbz- uitkering 1622,54
Premie AOV 120,00
Totaal 1742,54
Premie Zfw 10,87 %* 189,41
Grondslag heffing 1931,95
Loonheffing 23,3% 450,14
Bruto Bbz -uitkering 2382,09.


*De ziekenfondspremie in 2001 bedraagt 7,95 % van het brutobedrag. Uitgaande van het netto- bedrag betekent dit een opslagpercentage van 10,87%.

Bij de bepaling van het belastbare inkomen wordt geen rekening gehouden met de eventueel verstrekte bijstand voor woonkosten omdat de woonkostentoeslag geen deel uitmaakt van het belastbare inkomen. Stel dat in bovengenoemd voorbeeld een eventuele woonkostentoeslag van f 110 per maand wordt betaald, kan de jaarnorm als volgt worden berekend: Norm Bbz 1622,54
Premie AOV 120,00
Ziekenfondspremie 189,41
Woonkostentoeslag 110,00
Totaal 2041,95
De jaarnorm bedraagt 12x 2041,95=f 24503,40

Bij deze berekening van de premie ziekenfondsverzekering is aangesloten bij de systematiek van de Abw. De percentages en de berekeningswijze worden opgenomen in de in de normencirculaire die tegen het einde van het jaar aan de gemeenten wordt gezonden. In het vervolg zal ook het opslagpercentage premie ziekenfonds voor de berekening van de premie over de Bbz- uitkering in deze circulaire worden opgenomen.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie