Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe beheersovereenkomsten voor duurzame Vlaamse landbouw

Datum nieuwsfeit: 20-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 20 APRIL 2001

Nieuwe beheersovereenkomsten voor een duurzame landbouw

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister voor Leefmilieu en Landbouw Vera DUA principieel en onder voorbehoud van een technisch nazicht beslist om via beheersovereenkomsten steun toe te kennen voor het toe- passen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het instandhouden van de genetische diversiteit.

Het gaat onder meer om financiële ondersteuning voor groenbedekking, mechanische okruidbestrijding, verminder- ing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en de instandhouding van genetische diversiteit van bedreigde lokale rassen en variëteiten.

Een groenbedekker is een gewas dat in het najaar gezaaid wordt op percelen die anders braak zouden liggen. Het gaat bijv. om gras of rogge die ingezaaid worden in of na de teelt van maïs of aardappelen. Een dergelijke teelt vermindert erosie van landbouwgronden, verbetert de structuur van de grond en voorkomt dat stikstof in de winterperiode zou uitspoelen. De maatregel bestond vroeger reeds voor maïs en was beperkt tot de zandleem- streek, maar wordt nu uitgebreid naar alle streken van Vlaanderen en kan worden toegepast na alle teelten. De subsidie voor groenbedekking bedraagt 2.000 fr. (49,60 euro) per ha.

Minister Dua kent ook subsidies toe voor de bevordering van de mechanische onkruidbestrijding voor alle volle- grondsteelten. Nieuwe technische ontwikkelingen maken van mechanische onkruidbestrijding een haalbaar alternatief voor het gebruik van chemische producten. De landbouwer krijgt nu een stimulans om over te gaan tot de aankoop van werktuigen voor de mechanische onkruidbestrijding. Om de stap naar een volledige omschakeling kleiner te maken, wordt ook de gedeeltelijke mechanische onkruidbestrijding betoelaagd. De subsidie bedraagt 6.000 fr. (148,75 euro) per ha.

Tevens kunnen beheersovereenkomsten afgesloten worden die de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmid- delen en meststoffen stimuleren in de sierteelt. Voor intensieve teelten onder glas of plastiek wordt een sub- sidie toegekend van 10.000 fr. (247,9 euro) per ha, voor intensieve teelt in open lucht bedraagt dit 4.000 fr. (99,15 euro) per ha en voor extensieve teelten 2.000 fr. (49,6 euro) per ha. De sierteler die van deze subsidie wil genieten, moet een resultaatsverbintenis m.b.t. de vermindering van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen aangaan.

Tot slot wordt een financiële ondersteuning verleend voor de instandhouding van met uitsterven bedreigde lokale dierenrassen of plantenvariëteiten. In eerste instantie zal dit toegepast worden voor een achttal bedreigde dieren. Voor Rood rundveeras van België wordt een subsi- die toegekend van 4.000 fr. (99,15 euro) per jaar per dier. Voor het instandhouden van de Witte Kempense geit, het Houtlandschaap, het Kempens schaap, het Mergelland schaap, het Belgisch melkschaap, het Vlaams Kuddeschaap en het Voskopschaap bedraagt de subsidie 1.000 fr. (24,8 euro) per jaar per dier. De behandeling van de dossiers gebeurt via de erkende verenigingen.

Het besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State, en er zal nog overleg over gepleegd wor- den in de Interministeriële Conferentie Landbouw.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie