Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Extra algemene ledenvergadering Humanistisch Verbond

Datum nieuwsfeit: 21-04-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
20 april 2001
Van Liesbeth Mulder, voorzitter Humanistisch Verbond

Bezinning op toekomst noodzaakt tot extra ALV Humanistisch Verbond

Zaterdag 21 april a.s. houdt het Humanistisch Verbond een extra Algemene ledenvergadering, waarin een besluit moet worden genomen over de toekomst van het Verbond. Voor velen, waaronder diverse media, aanleiding om te veronderstellen dat het Verbond alleen maar grijze leden heeft, in de war is, worstelt met zijn identiteit, niet weet hoe leden aan zich te binden, want geen heldere eenduidige visie heeft in de vorm van makkelijk hapklare brokken enz.

Niets is minder waar. De discussie over de "toekomst van het Verbond en zijn bestaansrecht" woedt al jaren. Nu echter achten we het hoog tijd om verder te gaan dan alleen erover te discussieren. Dat betekent een heldere koers uitzetten en concrete keuzes maken en daarvoor is deze extra ALV ingelast.

Identiteit
Elke zich zelf respecterende levensbeschouwelijke organisatie worstelt met zijn identiteit, het HV ook. Wie beweert dat hij in deze tijd heldere antwoorden heeft die waarlijk houvast bieden en waarmee hij zich op een wervende manier onderscheidt van anderen, verkoopt 'stenen voor brood'. Om de zaken maar eens om te draaien.

Bestaansrecht
Met ons (Humanistisch Verbond) zijn velen in dit land van mening dat Nederland een succesvol land is als het gaat om kwaliteit van leven én kwaliteit van sterven voor iedereen ongeacht ras, geslacht, godsdienst enz. Humanisten hebben namens het Humanistisch Verbond (maar ook vanuit hun humanistische levensvisie langs allerlei andere wegen) een belangrijke bijdrage geleverd aan de maatschappelijke en politieke discussie. Een discussie die leidde tot bijvoorbeeld de euthanasiewetgeving en de openstelling van het huwelijk voor homoseksuelen. We mogen daar best trots op zijn. We hebben dat niet alleen voor elkaar gekregen, maar samen met anderen die vanuit andere inspiratiebronnen dezelfde doelen voor ogen stonden.

Kwaliteit van leven komt - dat valt niet meer te ontkennen - onontkoombaar voort uit wat wij mensen er op eigen kracht zelf van terechtbrengen. Niet uit wat een schepper ons via een openbaring aan kaders heeft aangereikt. De tijd van een Grote Vader die de wacht over ons hield is definitief voorbij. Er moge iets of iemand buiten ons zijn als inspiratiebron, wij zijn zelf verantwoordelijk voor al ons doen en laten. Wij staan op eigen benen. Dat blijkt nog steeds niet gemakkelijk. Na de losmaking van de dominantie van de godsdienst kwam de periode van het optimisme over de zegeningen van de verlichting en van de wetenschap. Volgens sommigen zijn we ook het postmodernisme al weer helemaal voorbij. Veel ligt dus achter ons, er is geen weg terug en iedereen lijkt op zoek naar nieuwe kaders. De ophef die vanuit sommige zich christelijk noemende geledingen van de samenleving wordt gemaakt over een aantal actuele zaken illustreert pijnlijk waar vasthouden aan ideeën toe kan leiden.

MKZ en kwaliteit van leven.
Ik vind het beschamend dat er mensen zijn die vee houden onder dieronwaardige omstandigheden om te verkopen voor de slacht. En dan durven beweren dat de schepper nooit bedoeld kan hebben dat hun vee geslacht wordt vanwege de MKZ dreiging. Heeft hij dan wel bedoeld dat er voor dieren geen ethiek geldt en dat zij geen rechten hebben op enige kwaliteit van leven? Met Marcel van Dam, Leon de Winter en vele anderen ben ik van mening dat deze crisis een "zegen" kan zijn. Als deze crisis tenminste gebruikt wordt als kans om eindelijk een radicaal andere wijze van omgaan met dieren te gaan hanteren. Met een ethiek die gestoeld is op het besef dat dieren weliswaar niet kunnen denken en geen zelfbewustzijn hebben, maar dat zij net als mensen kunnen voelen en lijden. En dat daar rekening mee moet worden gehouden.

Euthanasiewetgeving, Pil van Drion en kwaliteit van leven Ik vind het ongehoord dat er mensen zijn die durven beweren dat de uiterst zorgvuldige euthanasiewetgeving (die nu gelukkig eindelijk tot stand is gekomen) tot Nazi-praktijken zal leiden, omdat we het doden actief in eigen hand nemen. Heeft die zelfde schepper dan wel bedoeld dat mensen dank zij de zegeningen van de medische wetenschap maar eindeloos in leven moeten worden gehouden, terwijl er naar hun eigen volle overtuiging geen enkele kwaliteit van leven meer is overgebleven?

Huib Drion stelde een terechte vraag. Over de mogelijkheid voor oude mensen, die klaar met leven zijn, hun leven op een menswaardige manier af te sluiten, voordat zij in die uitzichtloze en ondraaglijke situatie terechtkomen. Wie deze vraag alleen kan beantwoorden met bange praat over ongewenst doodmaken van mensen, loopt weg voor belangrijke vragen van deze tijd. Vragen die niet gemakkelijk met pasklare recepten kunnen worden beantwoord. Minister Borst heeft, weliswaar volgens velen niet op het handigste moment, een uitspraak gedaan waarmee zij niets nieuws zei. Zij gaf aan dat we er met de nieuwe euthanasiewet nog niet zijn. Een volgende kwestie dient zich onvermijdelijk aan met de vraag die Huib Drion al zo lang heeft gesteld. Die kwestie kon en moest niet ín deze wet geregeld worden, maar vraagt wel om een oplossing.

Bestaansrecht en ledental
De humanistische levensvisie delen de actieve humanisten (waaronder de leden van het Humanistisch Verbond), met ca. eenderde van de Nederlandse bevolking, als we de statistieken mogen geloven. Dat vind ik een veel belangrijker feit dan dat het Verbond slechts 14.000 leden telt die bovendien voor een groot deel -zoals dat zo mooi heet- de leeftijd der wijzen hebben bereikt.
En wat dat ledental betreft:
Ik prijs ons gelukkig dat wij in tegenstelling tot andere levensbeschouwelijke organisaties -met uitzondering van de EO overigens- al jaren een stabiel ledental hebben en sinds kort zelfs een licht groeiend ledental. Die groei zit in de leden tussen de 30 en 40 jaar (20%) en het aantal leden onder de 30 jaar heeft zich sinds 1990 zelfs verdubbeld.

Niettemin moet het Verbond nu keuzes gaan maken. We kunnen niet alles meer willen. We geven een stevig blad uit (Humanist), we ondersteunen de humanistisch geestelijk verzorgers en de docenten humanistisch vormingsonderwijs, we ontwikkelen en verzorgen diverse cursussen en workshops, we willen ons profileren, we willen over actuele kwesties het publieke debat aangaan, we zetten in op de ca 50 regionale afdelingen en ons actief kader, we willen meer leden, enz. Maar de uitgaven stijgen, inkomsten uit contributies stijgen niet voldoende en de subsidie van de Bankgiroloterij loopt terug.

Dus gaan we keuzes maken. Om ook in de toekomst een belangrijke bijdrage te kunnen blijven leveren aan de humanisering van de samenleving. Vanuit de gedachte dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons doen en laten. Want laten we wel wezen, veel humanistische zelfbeschikkingswensen zijn ingelost (abortus, homohuwelijk, euthanasiewetgeving), maar er bestaan nog vele dogma's. En hoewel ik niet wil pretenderen dat het Verbond de oplossing geeft, zullen we niet stil blijven staan. Ik heb dan ook alle vertrouwen in de toekomst van het Verbond en in de ALV komende zaterdag, die we feestelijk afsluiten vanwege het 55jarige bestaan van ons Verbond.

Liesbeth Mulder, voorzitter Humanistisch Verbond.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie