Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op de vragen over het nieuwe belastingstelsel

Datum nieuwsfeit: 23-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Financiën


www.minfin.nl

MIN FIN: Problemen met het nieuwe belastingstelsel

PERSBERICHTNR. 01/116 Den Haag 23 april 2001 ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN OP VRAGEN HET LID

REITSMA VAN DE TWEEDE KAMER DE STATEN GENERAAL OVER PROBLEMEN MET HET

NIEUWE BELASTINGSTELSEL.


1. Heeft u kennis genomen van het ANP-bericht dat het hoofd van de Belastingdienst, directeur-generaal mr. J. Thunnissen, problemen met het nieuwe belastingstelsel voorziet?

Ja.


2. Wat is uw oordeel over de opvatting van mr. J. Thunnissen?
Het thema van de Landelijke Aangifte Dag 2001 op 16 maart 2001 te Tilburg was: 'Wet IB 2001 in praktijk, euforie of chaos'. De directeur-generaal Belastingdienst heeft in haar beschouwing daarover vanuit het perspectief van de Belastingdienst geconcludeerd: 'Het is op enkele punten niet helemaal vlekkeloos verlopen, maar een chaos is het dacht ik niet geworden. Verkeert de Belastingdienst dan in een euforische stemming? Nee, daar zijn Belastingdienstmensen veel te nuchter voor.'

In haar beschouwing is de directeur-generaal ingegaan op de activiteiten die de Belastingdienst ten behoeve van de invoering heeft verricht. Daarbij heeft zij kort gememoreerd welke zaken niet vlekkeloos zijn verlopen en hoe die alsnog zijn behandeld. Het ging daarbij om het verzenden van een verkeerde toelichting bij voorlopige teruggaaf-formulieren (alsnog goede toelichting toegezonden), het plaatsen van een advertentie met inmiddels achterhaalde informatie (juiste advertentie alsnog geplaatst) en de voorlopige aanslagen 2001. Over de getroffen maatregelen ten aanzien van de voorlopige aanslagen heb ik uw Kamer geïnformeerd bij brief van 6 maart 2001.

De belangrijkste opgave bij de invoering in het jaar 2000 was de verwerking van de VT-formulieren (voorlopige teruggaven) voor zo'n 2,8 miljoen belastingplichtingen, opdat zij tijdig in 2001 hun teruggave betaald kregen. Dit proces is goed verlopen. Daarnaast was van belang dat de inhoudingsplichtigen tijdig de nieuwe loonbelastingregels konden invoeren. Ook dat proces is vrijwel geruisloos verlopen. Gelet op deze vaststellingen en de hierboven genomen maatregelen, onderschrijf ik de conclusie van de directeur-generaal Belastingdienst volledig.

2. t/m 9.
2. Wat is uw oordeel over de opvatting van mr. J. Thunnissen?
3. Welke maatregelen neemt u opdat er bij het invullen van het belastingformulier in 2002 als de echte toets volgt, niet op diverse punten fouten worden gemaakt, zoals mr. J. Thunnissen voorspelt?
4. Op welke wijze wordt bewerkstelligd dat bij het invullen van het papieren bijlet de bijbehorende toelichting van alle nieuwe termen valt te begrijpen?

5. Hoe gaat u voorkomen dat belastingplichtigen op kosten worden gejaagd om deskundigen in te schakelen die hun belastingformulieren moeten invullen?

6. Deelt u de zorg van mr. J. Thunnissen dat belastingadviseurs drukke tijden krijgen en alle fiscale studenten, zelfs de eerstejaars, moeten mobiliseren om de invoering van de nieuwe belastingwetgeving goed te laten verlopen?

7. Welke financiële bijdrage geeft u aan belastingplichtigen die door de nieuwe belastingwetgeving op kosten worden gejaagd wegens het moeilijk invullen van het belastingformulier?

8. Denkt u dat alle problemen opgelost worden door het voeren van een intensieve voorlichtingscampagne?

De directeur-generaal Belastingdienst heeft haar beschouwing vervolgd met de opgaven die de Belastingdienst nog te wachten staan in 2001 en met name tijdens de aangiftecampagne 2002.
Zij heeft daarbij gewezen op het ervaringsfeit dat een 'ander' aangiftebiljet voor belastingplichtigen altijd lastiger is in te vullen omdat de routine van het invullen wordt verstoord. Tegen deze achtergrond gaf zij tevens aan dat niet alleen de Belastingdienst veel extra inspanningen moet en ook zal verrichten om er voor te zorgen dat het ook in 2002 'geen chaos' wordt, maar dat ook niet-commerciële hulpverleners een extra toeloop kunnen verwachten. Omdat de toehoorders in de zaal studenten (m.n. studenten fiscaal recht die naast hun studie ook actief zijn in belastingwinkels) waren die hulp geven bij het invullen van aangiften, heeft zij die verwachting op deze hulpverleners toegespitst. Over belastingadviseurs heeft zij niet gesproken.

Het doel van de aangiftecampagne 2002 is om degenen die tot nu toe hun aangiftebiljet zelf invullen, daartoe ook in 2002 in staat te stellen. Het is goed te beseffen dat veel belastingplichtigen alleen met box 1 te maken krijgen, waar relatief weinig in verandert. De Belastingdienst bereidt nu al een intensieve voorlichtigscampagne voor, waarbij alle middelen zoals advertenties, tv- en radiospots, brochures, internet, de Bestellijn en dergelijke zeer breed worden ingezet. De toelichting op het aangiftebiljet wordt ingrijpend herzien, waarbij expliciete aandacht wordt gegeven aan wat er wél en vooral ook wat er niét verandert. Tevens wordt onderzocht of er nog meer mogelijkheden bestaan voor 'aangiften op maat', opdat belastingplichtigen zo weinig mogelijk worden geconfronteerd met vragen die niet van toepassing zijn op hun situatie. Daarnaast wordt zowel de bezetting van de Belastingtelefoon als van de klantendiensten op de eenheden in de aangifteperiode 2002 aanzienlijk wordt uitgebreid. Datzelfde zal gelden voor de zogeheten 'hulp-bij-aangiftecampage'.
In het verlengde daarvan wordt de bestaande samenwerking met organisaties als FNV-belastingservice, de Consumentenbond, de ouderenorganisaties, universiteiten en dergelijke zo nodig verder geïntensiveerd waar het gaat om opleidingen en beschikbaarstellen van materiaal. In de gevallen waar werkgeversorganisaties een beroep doen op het verstrekken van concrete kennis op daartoe georganiseerde bijeenkomsten, wordt zo'n bijdrage zo veel mogelijk gehonoreerd. Ik vertrouw op de inzet en plannen van de Belastingdienst, waarmee ik evenzeer de uitspraak van de directeur-generaal Belastingdienst onderschrijf dat het 'ook in 2002 geen chaos zal worden'.


9. Voorziet u aanzienlijk meer aanvragen voor kwijtschelding bij met name bijstandsgerechtigden die geconfronteerd worden met het afschaffen van de renteaftrek op consumptief krediet?

Het zal niet vaak voorkomen dat het vervallen van de aftrek voor consumptieve rente zal leiden tot een te betalen aanslag inkomstenbelasting. Ik verwacht dan ook geen aanzienlijke toename van het aantal aanvragen voor kwijtschelding bij de Belastingdienst. Het is wel zo dat een teruggaaf inkomstenbelasting een beroep op kwijtschelding bij lagere overheden in de weg kan staan. In zoverre zou het afschaffen van de aftrek van consumptieve rente ertoe kunnen leiden dat een beroep op kwijtschelding vaker zal slagen.

Woordvoerder drs. P.A.W. Lamers
Telnr. 070-3428403

23 apr 01 16:33

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie