Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VijNo: Pronk houdt Noordzee in onbalans

Datum nieuwsfeit: 23-04-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht 23 april 2001

VijNo: Pronk houdt Noordzee in onbalans

De balans tussen economie en natuur in de Noordzee is zoek. Minister Pronk moet in de Vijfde Nota R.O. gebieden aanwijzen waar natuur voorrang krijgt boven economie. Dat stelt Stichting De Noordzee vanavond, maandag 23 april, in Scheveningen tijdens de inspraak-bijeenkomst in het kader van de Vijfde Nota. Met een 1,5 meter hoge weegschaal verbeeldt de milieuorganisatie aan Minister Pronk de doorgeslagen balans.

De natuurfunctie van de zee wordt in snel tempo verdrongen door de NIMBY problemen van het land (o.a. een zendmast, windmolens, vliegveld, grootschalige zand- en grindwinning) en de bestaande activiteiten zoals intensieve visserij, scheepvaart en olie- en gaswinning. Volgens Stichting De Noordzee doet Pronk in de VijNo onvoldoende aan de ontwikkeling van een ruimtelijke visie en van juridische kaders. Daardoor kan de huidige onbalans tussen natuur en economie verder doorslaan.


1. Stichting De Noordzee vindt dat er wel goede intenties in de Nota staan ('Noordzee behouden als open landschap', 'bodemverstoring terugdringen'). Het wordt onvoldoende duidelijk of en zo ja hoe Pronk die doelstellingen wil halen. Pronk gaat in de VijNo namelijk nog erg veel uit van de 'terugtredende overheid'. Juist nu is vanwege de vele initiatieven uit de markt een veel sturender ruimtelijk ordeningsbeleid gewenst. Duidelijke keuzes ontbreken in de VijNo of worden vooruitgeschoven.


2. De landelijke milieuorganisatie denkt dat de balans enigszins hersteld kan worden door enkele 'voorkeursgebieden voor natuur in zee' in de VijNo op te nemen. Een eerste voorbeeldgebied is de Klaverbank, een grindgebied op 200 km van Den Helder. In dit unieke gebied zou grindwinning geheel verboden moeten worden.


3. De VijNo stelt dat gestreefd wordt naar een meer ongestoorde Noordzee. Terwijl Pronk vaag blijft hoe hij dit gaat verwezenlijken is er echter wel veel duidelijkheid over allerlei economische stimuleringsprogramma's op zee zoals onder meer voor windturbines, zand- en grindwinning, 'short sea shipping' en het 'kleine velden beleid' (olie- en gaswinning). Wat -tot nu toe- in de VijNo ontbreekt is een kwaliteitsimpuls voor de bescherming van de karakteristieke Noordzee natuur. Voor Noordzee natuur moet Pronk in de VijNo veel meer ruimte reserveren.


4. De VijNo stelt in mooie woorden dat het afwentelen van landfuncties naar zee wordt tegengegaan. Daar verwacht Stichting De Noordzee weinig van. Het ontbreekt de overheid aan een ruimtelijke visie voor de zee. Die had in de VijNo moeten staan. Op dit moment is de overheid reactief en reageert ad hoc op initiatieven uit de markt zonder dat zij kan beslissen of zij bouwen in zee wel of niet wil toestaan en waar. Naast een ruimtelijke visie ontbreekt daartoe ook een juridisch kader. De VijNo bevestigt dat de Noordzee onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) maar desondanks staat het kabinet in de beschermde EHS een 400 meter hoge zendmast en enkele windturbineparken toe. Over de wenselijkheid en het reguleren van bouwen in zee moet de VijNo veel duidelijker zijn.

Nadere informatie: Floris Groenendijk, directeur kantoor: 030 - 2340016 en 06 - 11010632

Stichting De Noordzee is vanavond van 17.00 tot 21.00 aanwezig bij inspraakavond, Circustheater Scheveningen. Van 19.30 tot 21.00 is er een debat met Minister Pronk.

Drs. M. Langendijk (Communicatie en Strategie)
Drieharingstraat 25
3511 BH Utrecht
tel: 030 - 2340016 en 06 - 55942646, fax: 030 - 2302830 www.noordzee.nlreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie