Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Euronext: KSI had winstwaarschuwing moeten geven

Datum nieuwsfeit: 23-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Euronext Amsterdam

23 Apr 2001 Uitspraak Adviescommissie Fondsenreglement inzake KSI en besluit Euronext
Persbericht 2001.028

Uitspraak Adviescommissie Fondsenreglement inzake KSI International N.V. en besluit Euronext

Beknopte samenvatting advies Adviescommissie Fondsenreglement inzake KSI International N.V.

Euronext Amsterdam N.V. ("Euronext") heeft de Adviescommissie Fondsenreglement bij brief van 23 oktober 2000 verzocht te adviseren over een mogelijke overtreding van het Fondsenreglement door de uitgevende instelling KSI International N.V. (KSI). De Adviescommissie heeft dit verzoek op 11 januari jl. mondeling behandeld. Op 16 maart jl. heeft de Adviescommissie aan Euronext geadviseerd.

KSI heeft op 14 augustus 2000 nabeurs een persbericht uitgegeven omtrent de (voorlopige) halfjaarcijfers over 2000. Deze resultaten (NLG 0,7 miljoen), met inbegrip van een buitengewone bate van NLG 1,7 miljoen, waren aanzienlijk lager dan volgens de door KSI op 30 mei 2000 bekendgemaakte vooruitzichten. In haar kwartaalbericht van 30 mei 2000 heeft KSI onder meer verklaard dat zij voor het jaar 2000 een stijging van de netto-winst van tenminste 50% verwachtte ten opzichte van de netto-winst over 1999 van NLG 5,2 miljoen.

Artikel 28h Fondsenreglement bepaalt, voor zover te dezen relevant, dat de uitgevende instelling verplicht is terstond een publicatie te doen omtrent elk feit of elke gebeurtenis betreffende de uitgevende instelling waarvan moet worden aangenomen dat hiervan een aanmerkelijke invloed op de koers zal uitgaan.

De Commissie is van oordeel dat KSI niet later dan meteen bij het beschikbaar komen van de halfjaarcijfers, begin augustus 2000, een winstwaarschuwing had moeten publiceren. Dat genoemde resultaten eerst op 11 augustus 2000 met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van KSI konden worden besproken doet aan deze verplichting ingevolge art. 28h Fondsenreglement niet af. De vereiste winstwaarschuwing had in algemene bewoordingen kunnen geschieden, zonodig ter toelichting hierop vergezeld van informatie over de achterliggende gebeurtenissen.

De Adviescommissie Fondsenreglement is van oordeel dat in het door Euronext bij verzoek van 23 oktober 2000 voorgelegde geval sprake is van een kennelijke overtreding door KSI International N.V. van artikel 28h Fondsenreglement. De Commissie ziet in de omstandigheden van dit geval geen aanleiding aan Euronext te adviseren om jegens KSI een maatregel als bedoeld in artikel 65 Fondsenreglement te nemen.

Besluit Euronext

Euronext heeft besloten het advies van de Adviescommissie Fondsenreglement te onderschrijven. Euronext heeft KSI op 12 april 2001 er van op de hoogte gesteld dat KSI artikel 28h Fondsenreglement heeft overtreden. Met de Commissie ziet Euronext in de omstandigheden van dit geval geen aanleiding om jegens KSI een maatregel als bedoeld in artikel 65 Fondsenreglement te nemen.

De volledige uitspraak van de Adviescommissie Fondsenreglement is op 23 april 2001 gepubliceerd op de website van Euronext ( www.euronext.nl/informatiebalie/publicaties/ pull down menu uitspraken adviescommissie).

© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie