Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Paarden mogen uit ingesloten gebied weggehaald worden

Datum nieuwsfeit: 23-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Horses of the DutchMKZ-crisis: positieve ontwikkelingen voor paardenhouderij Op vrijdag 20 april 2001 heeft overleg plaatsgevonden tussen beleidsmedewerkers van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en een tweetal vertegenwoordigers van de ad hoc werkgroep MKZ van de sector Paarden van het Productschap VVE. De bespreking had een positief resultaat. Het belangrijkste knelpunt is vrijdagavond om 18.45 uur al tot een oplossing gekomen: paarden uit de ingesloten gebieden, afkomstig van paardenbedrijven waar zich geen evenhoevigen bevinden, mogen eenmalig naar elders worden getransporteerd.

De bespreking werd namens de paardensector gevoerd door de heren Jan Jonkers, voorzitter afdeling Paarden van het Productschap VVE en voorzitter van de ad hoc commissie MKZ paarden, en George de Jong, directeur van de NHS. Beiden keerden opgetogen uit Den Haag terug. We hebben een aantal knelpunten binnen de sector onder de aandacht gebracht, resultaten kunnen boeken en ook met het oog op de toekomst belangrijke afspraken kunnen maken, zo wisten beiden te melden.

Eénmalige uitplaatsing uit ingesloten gebieden
Vanaf het begin van de MKZ-crisis heeft de sector geijverd voor een eenmalige uitplaatsing van paarden uit de ingesloten gebieden. Daarvoor is nu toestemming verleend, mits de paarden geregistreerd zijn en afkomstig van paardenbedrijven (dus niet van gemengde bedrijven). Dit betekent, dat nijpende welzijnsproblemen nu kunnen worden opgelost. Zieke paarden kunnen vervoerd worden, sportpaarden (zoals van Wout-Jan van der Schans en Mieke van Tergouw) kunnen elders worden ondergebracht en de hengsten, die deelnamen aan het verrichtingsexamen te Ermelo en daar moesten blijven, mogen naar hun dekstations. Dat alleen geregistreerde paarden buiten de ingesloten gebieden mogen worden gebracht heeft te maken met de EU-regelgeving, dat uitgeplaatste paarden niet eerder dan na vijftien dagen, voorzien van een certificaat, geëxporteerd mogen worden. De datum van uitplaatsing dient derhalve vastgesteld en geregistreerd te worden op daartoe bij de RVV verkrijgbare (en ook te downloaden) formulieren.

Verplaatsing binnen de ingesloten gebieden
Tevens is het mogelijk geworden, dat geregistreerde en niet-geregistreerde paarden binnen de ingesloten gebieden kunnen worden vervoerd tussen plaatsen waar geen evenhoevigen worden gehouden. De verplaatsing dient aan de RVV gemeld te worden door middel van daartoe bij de RVV verkrijgbare (en ook te downloaden) formulieren.

Werkzaamheden gespecialiseerde paardenbedrijven Voorts is door LNV toegezegd, dat op korte termijn aan de hand van een toetsing van de EU-regelgeving ter zake zal worden bezien of de gespecialiseerde paardenbedrijven binnen de ingesloten gebieden met spoed hun werkzaamheden kunnen hervatten. Van de zijde van het Ministerie toonde men begrip voor het standpunt van de sector, dat -in het geval men een wachttijd van twee maanden in acht zou moeten nemen- de financieel-economische gevolgen voor deze bedrijven buitengewoon ernstig zullen zijn. Zodra hierover meer bekend is volgt nadere berichtgeving.

Paardenhouderij in de toekomst zelfstandig beoordeeld Tijdens de bespreking werd overeengekomen, dat de paardensector vanaf heden en in de toekomst zal worden behandeld als een zelfstandige sector met een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid en voortaan niet meer op één lijn met de veehouderij en de evenhoevigen wordt geplaatst. Concreet betekent dit bijvoorbeeld voor de organisatie van het Europees Kampioenschap Springen te Arnhem, dat dit E.K. alleen kan worden afgelast als bijvoorbeeld ook de voetbalwedstrijden van Vitesse worden afgelast. De heer Kamminga, Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, heeft inmiddels aangegeven dit beleid te ondersteunen.

Sector Paarden structureel gesprekspartner op Ministerie Tenslotte werd tijdens het overleg overeenstemming bereikt over een andere positie van de sector Paarden in de overlegstructuren binnen het Ministerie. Voortaan zal de voorzitter van het sectorbestuur Paarden namens de gehele sector rechtstreeks overleg met het Ministerie voeren. Het Ministerie onderschrijft daarmee het belang van de paardensector. De sector heeft toegezegd in de richting van de politiek en de Nederlandse samenleving het belang en de omvang van de paardensector (bedrijfsleven en sport) te communiceren. Paardenhouderij, paardensport en het paardenbedrijfsleven vormen een groeiende en betekenisvolle bedrijfstak en die boodschap dienen we uit te dragen, aldus de heren Jonkers en De Jong.

bron: NHS©1999 Horses of the Dutch - All rights reserved read our Disclaimer

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie