Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SP wil schadefonds voor slachtoffers cafébrand Volendam

Datum nieuwsfeit: 23-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Den Haag 24 april 2001

SP wil schadefonds voor slachtoffers cafébrand Volendam

Staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken heeft de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV) laten weten dat de slachtoffers van de cafébrand geen financiële steun van het rijk tegemoet kunnen zien. Dit omdat hij de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen niet van toepassing acht. De SP-fractie vindt dat hiermee de getroffenen door de overheid in de kou worden gezet en stelt daarom voor om op zo kort mogelijke termijn een schadefonds voor hen in het leven te roepen. Tweede Kamerlid Jan de Wit: "Vanuit zo'n schadefonds kan, naar het voorbeeld van de Bijlmermeerramp, de legionella-epidemie in Bovenkarspel en de watersnoodramp in Limburg, de schade worden vergoed. Daarmee wordt voor de slachtoffers tegelijkertijd een einde gemaakt aan de onzekerheid over de vergoeding van hun schade."

Ook in het debat over de vuurwerkramp in Enschede heeft de SP-fractie van begin af aan aangedrongen op het instellen van een schadefonds. In beide gevallen geldt dat moet worden voorkomen dat slachtoffers te lang moeten wachten op de vergoeding van hun schade en ook nog eens ellenlange procedures daarover moeten gaan voeren. De Wit: "De staatssecretaris heeft zelfs vlak na de cafébrand per brief aan de Kamer erkend dat ook de overheid zich moet inzetten voor een voortvarende afwikkeling van de kosten voor materiële en immateriële schade. Het is nu de hoogste tijd om die mooie woorden in daden om te zetten."

Jan de Wit heeft de staatssecretaris hierover de volgende vragen gesteld:


1. Is het juist dat u de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV) vorige week mede heeft gedeeld dat de slachtoffers van de cafébrand in Volendam geen financiële steun krijgen van het rijk? (1)
2. Hoe verhoudt deze mededeling zich met de door u per brief aan de Kamer gedane toezegging dat "een voortvarende afwikkeling van de kosten voor materiële en immateriële schade, van grote betekenis zijn. En dat ook de overheid zich hiervoor zal inzetten"? (2)

3. Erkent u dat onzekerheid over de vergoeding van hun schade bij de slachtoffers van de cafébrand veel onrust kan veroorzaken?
4. Bent u bereid in het kader van de nazorg in elk geval het initiatief te nemen tot het oprichten van een schadefonds en hieraan een financiële bijdrage te leveren?

5. Bent u bereid om een model te ontwikkelen voor een rampennazorgplan, en om in het kader daarvan een basisontwerp voor financiële regelingen na rampen op te stellen, inclusief bepalingen over de financiering, omdat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen hier en bijvoorbeeld in de Enschede-ramp niet van toepassing is?1. de Volkskrant, 23 april 2001


(2) Brief staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 15 januari 2001Meer informatie:

Jan de Wit (070) 318 28 07; (06) 22 788 042

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie