Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Positie werkende huisartsen bij acties LHV

Datum nieuwsfeit: 23-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Uw positie bij acties LHV

LAD-bericht van 23 april 2001

C I R C U L A I R E

Aan alle leden van de LAD
huisartsen in opleiding/ in gezondheidscentra/ in dienst bij een andere huisarts

Geachte collega's,

De laatste tijd heeft de LHV u geïnformeerd over eventuele door haar te initiëren acties. De timing is afhankelijk van de uitkomsten van kabinetsberaad over de Voorjaarsnota, en zal dan plaatsvinden vanaf woensdag in de daarop volgende week.
Aangezien u in dienstverband werkzaam bent, is uw positie anders dan uw vrijgevestigde collega's, en is de LAD als uw vertegenwoordiger hierbij betrokken. Daarom geven wij de mogelijkheden aan voor de verschillende categorieën en een algemeen advies. De redenen waarom tot actie wordt opgeroepen hebben geen directe relatie met het werk in dienstverband en beperken daarom uw mogelijkheden tot actie voeren.

Huisarts in dienstverband werkzaam in gezondheidscentrum Formeel heeft de LAD als CAO-partij (nog) geen conflict met de werkgever en kan u om die reden niet oproepen tot actie in welke vorm ook. Indien u besluit gevolg te geven aan de oproep van de LHV tot actie, heeft u niet de juridische bescherming die u wel geniet als de LAD als werknemersorganisatie u oproept tot actie. Aangezien de werkgevers in de CAO-onderhandelingen streven naar een geheel nieuwe invulling van de CAO voor onder andere de huisartsen en er een afgeleide relatie is met het "norminkomen" van de huisarts, kunt u zich uiteraard wel solidair verklaren. Zo kunt u desgewenst natuurlijk vrije dagen opnemen om uiting te geven aan uw solidariteit met uw collega's.
U kunt echter niet de overeenkomst met de zorgverzekeraar, zo u deze al heeft, zonder instemming van uw werkgever opzeggen, dan wel afhankelijk stellen van voorwaarden.

Huisarts in dienst bij een andere huisarts
Bent u in dienst van een andere huisarts en de werkgever-huisarts voert geen actie, dan geldt voor uw positie hetzelfde als voor de huisarts in het gezondheidscentrum. Voert uw werkgever zelf wel actie dan kunt u feitelijk uw werk niet verrichten. Aangezien in dat geval het niet werken in de "risicosfeer" ligt van de werkgever, heeft u (gewoon) recht op doorbetaling van het salaris, tenzij u stelt ook actie te willen voeren.
Omdat uw salaris feitelijk betaald wordt uit het inkomen dat de huisarts-werkgever ontvangt en de LAD al jaren streeft naar verbetering van het inkomensniveau van de hid/ha, ligt solidariteit met uw collega's die actie voeren voor de hand. Bij een hoger inkomen van de huisarts- werkgever ontstaan immers ook mogelijkheden tot verbetering van uw salaris.

Huisarts in opleiding
De LAD heeft geen conflict met de SBOH en kan om die reden niet oproepen tot actie. Te meer daar het salarisniveau overeenkomstig onze wensen en met instemming van de overheid per 1 januari 2001 structureel is verhoogd. De vraag of de financiering daarvan geheel verzekerd is doet daaraan niets af. Qua rechtspositie is een en ander in ieder geval afgedekt. Ook met betrekking tot de secundaire arbeidsvoorwaarden, wordt op dit moment nader onderzoek gedaan. De minister heeft aangegeven in beginsel bereid te zijn de financiële consequenties te aanvaarden.
Indien de huisarts-opleider actie voert heeft u recht op doorbetaling van salaris.

Voor u allen geldt dat de LAD u in het kader van de eventuele acties adviseert in ieder geval geen "besmet werk" over te nemen.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de juristen van onze afdeling Individuele rechtshulp. Bij voorkeur telefonisch, op werkdagen tussen 09.30-12.15 uur: (030) 282 33 44 / 282 33 48 / 282 33 52.

Met collegiale groet,

Evert Bais,
voorzitter

Ga naar : Nieuwspagina van de LAD
Volgend artikel : Sportgeneeskunde, medisch specialisme

© copyright LAD 2001 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie