Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laatste nieuws van de gemeente Weert

Datum nieuwsfeit: 24-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert


Actueel
Nieuws van de gemeente Weert
Hieronder treft u een selectie aan uit de recente persberichten van de gemeente Weert.

18 april 2001
Aanpassingen aan kruispunten
VANAF 1 MEI GAAN ALLE BESTUURDERS VAN RECHTS VOOR

Onze voorrangsregels zijn niet altijd even makkelijk. Dat blijkt niet alleen uit onderzoek van het NIPO, maar we merken dat ook elke dag zelf in het verkeer. We kunnen ons allemaal wel een plek herinneren waar we even niet meer wisten wie er voor mocht gaan. Een goede reden om de regels eenvoudiger te maken. Daarnaast hebben we in Nederland andere voorrangsregels dan in de meeste andere landen om ons heen. Hoog tijd dus om een belangrijke voorrangsregel te wijzigen. Daarom geldt vanaf 1 mei 2001: alle bestuurders van rechts krijgen voorrang, dus ook fietsers en bromfietsers. De nieuwe voorrangsregel: voorang van rechts geldt voor gelijkwaardige kruisingen. Dat zijn kruisingen waar de voorrang niet apart geregeld is.
In Weert wordt een groot aantal kruisingen en T-aansluitingen aangepast en worden drempels en 30 km/u zones aangelegd in verband met deze nieuwe verkeersregel.

Naast het aanwijzen van een aantal kruispunten tot voorrangskruispunten, worden er verkeersafremmende maatregelen aangelegd in een aantal woonwijken.
De maatregelen die zijn genomen in de reeds aangewezen 30 km/u zones zijn in het kader van "alle bestuurders van rechts voorrang" voldoende. Dat geldt ook voor de dit jaar nog aan te wijzen 30 km/u zones in de wijken Biest noord-oost, Groenewoud-zuid en Boshoven-Vrakker.
De werkzaamheden voor het inrichten van de 30 km/u zones en de aanleg van verkeersafremmende voorzieningen in het kader van "alle bestuurders van rechts voorrang" worden gecombineerd uitgevoerd.

Drempels en punaises
De verkeersafremmende maatregelen worden uitgevoerd in de vorm van drempels, zoals die ook in de wijken Keent en Moesel zijn aangelegd. In de busroute door Leuken worden enkele "busvriendelijke drempels" aangelegd in de vorm van twee naast elkaar liggende kleine punaise-vormige verhogingen.
De voorzieningen worden aangebracht in de wijken:
* Leuken, 5 drempels en twee busvriendelijke drempels;
* Groenewoud het gedeelte tussen Overweertstraat en Maaslandlaan: drie drempels;

* Graswinkel: één drempel

* Stramproy: drie drempels.

Voorrang verandert
Op een groot aantal kruisingen is het voor de verkeersdeelnemers veiliger de voorrang te veranderen naar aanleiding van deze nieuwe verkeersregel. Daarom wijst de gemeente die kruispunten aan tot voorrangskruispunten. Het gaat daarbij om de T-aansluitingen en kruispunten in het onderstaande overzicht.

Binnen de bebouwde kom

* T-aansluitingen Graaf Jacobstraat en Johan van Hornestraat op Boerhaavestraat/Hofakkerstraat.

* T-aansluitingen Begijnenhofstraat en Maria Hart op Vogelsbleek.
* T-aansluitingen Kapittelstraat, Otto van Thüringenstraat, Hendrik IV straat en Neerstraat op Overweertstraat.
* T-aansluitingen Fuutstraat, Fietspad west en Fietspad oost op Graswinkellaan.

* T-aansluiting Fietspad op Rietzanger.

* T-aansluitingen Achtkantmolen, Fietspad vanaf Laardebrug, Fietspad vanaf Ringbaan-noord, Standaardmolen, Sportpark "Laar", Fietspad nabij sportpark Laar, Houtzaagmolen, Poldermolen en Korenmolen op Molenakkerdreef.

* T-aansluitingen Windmolen westelijke aansluiting en Fietspad ten noorden van Windmolen op Noordkade.

* T-aansluitingen Celsiusstraat en Voltstraat op Edisonlaan.
* T-aansluitingen Doemesweg westelijke aansluiting, Rissezijweg en Doemesweg oostelijke aansluiting op Risseweg.
* T-aansluitingen Gouveneurslaan/Rentmeesterlaan/Schepenlaan, Schatbeurderslaan westelijke aansluiting, Burgemeesterlaan, Schatbeurderslaan oostelijke aansluiting en Schepenlaan op Schoutlaan.

* T-aansluiting De Fuus op Havenweg.

* T-aansluitingen Hoolstraat en Boshoverbeek op Uilenweg.
Deels buiten en binnen bebouwde kom

* T-aansluitingen Industrieweg en Hoverveld op Savelveld.
* Kruispunt St. Sebastiaanskapelstraat en T-aansluitingen Pater Kiggenstraat en Ventweg tussen Pater Kiggenstraat en A2 op Boeketweg.

* T-aansluitingen Schonkenstraat, Getrudisstraat, Hushoverheggen, Koenderssstraat en St. Donatuskapelweg op Rietstraat.
* T-aansluiting Rietstraat op Viaduct Hushoven.
* T-aansluiting Viaduct Hushoven op Hushoverweg.
* T-aansluiting Schonkenstraat op Laarderweg.
* T-aansluiting Werkmansweg op Maarheezerhuttendijk.
* Kruispunt Koekoeksweg en T-aansluitingen Gebleektesteeg, Haanheuvelweg, Spechtenbaan, Wolfsvenweg en weg direct ten zuiden van de Wolfsvenweg in zuidelijke richting op Breijbaan.
* Kruispunten Kievitspeelweg en Castertweg/Thewenweg en T-aansluiting Pleunenweg op Tungelerdorpsstraat.
* T-aansluiting Castertstraat (weg over brugje) op Tungelerdorpsstraat/Pelmersheideweg.

* T-aansluiting Venboordstraat zuidelijke aansluiting op Pelmersheideweg.

* Kruispunten Kraanmeester/O.L.Vrouwehofweg en Hadsweg en T-aansluiting Hadssteeg op Leukerstraat.

* T-aansluiting Kraanweg westelijke richting op Hadsweg/Kraanweg oostelijke richting.

* Kruispunt Trumpertweg en T-aansluitingen Truyenhoekweg, Rietpeel en Galgebergweg op Kraanweg.

* Kruispunten Kruispeelweg en Voorhoeveweg en T-aansluitingen Grotesteeg en Lozerweg op Herenvennenweg.

* Aansluiting Fietspad direct ten zuiden van gemeentegrens met Cranendonck op Oostelijke Ventweg Eindhovenseweg.
* Aansluiting Fietspad direct ten zuiden van gemeentegrens met Cranendonck op Dr. Anton Philipsweg.

Campagne
Voorrangsregels verander je niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken. Iedereen moet tenslotte weten dat de situatie wijzigt. Daarom start de overheid een grootscheepse
voorlichtingscampagne om iedereen op de hoogte te stellen van de veranderingen. De campagne hanteert de kreet: 'Geef het door, rechts gaat voor'. Er zijn spotjes op radio en TV, maar er zijn ook folders, buitenreclame, advertenties en een website waar je de informatie nog eens rustig na kunt lezen: www.geefhetdoor.nl.
Een folder over de campagne is verkrijgbaar in het Infocentrum in de hal van het stadhuis.

18 april 2001
OPENINGSTIJDEN GEMEENTE EN HUISVUILROUTE ROND KONINGINNEDAG

Het Weerter stadhuis is op maandag 30 april, Koninginnedag, gesloten. De afdeling Stadstoezicht en de gemeentelijke sporthallen zijn op Koninginnedag gesloten.
Ook verschuift de huisvuilroute van die dag.

De milieustraat en het ROS, het regionale overslagstation voor wit- en bruingoed (waar men huishoudelijke apparaten zoals televisie, koelkast, mixer, computer e.d. kan inleveren) zijn op Koninginnedag normaal geopend. Dus de milieustraat van 9.00 tot 12.00 uur en het ROS van 9.00 tot 16.00 uur.

Huisvuilroute verschuift
De huisvuilroute van maandag 30 april, Koninginnedag, verschuift naar zaterdag 28 april, twee dagen eerder dus. Men dient ervoor te zorgen dat de duobak op die zaterdag om 7.00 uur aan de straat staat. De bak mag ook de avond ervoor vanaf 21.00 uur op de stoep worden gezet.

18 april 2001
MUSEUM 'JACOB VAN HORNE' DOET MEE AAN NATIONAAL MUSEUMWEEKEND

Ook het Weerter museum 'Jacob van Horne' aan de Markt in Weert doet mee aan het nationaal museumweekend dat op zaterdag 21 en zondag 22 april a.s. in heel Nederland wordt gehouden. Gedurende dit weekend treden de Nederlandse musea naar buiten met speciale acties, tentoonstellingen en/of voordelige aanbiedingen. Dit jaar is er in het bijzonder aandacht voor al die schatten die, netjes opgeborgen, in het depot verblijven, maar die nu 'even te zien' zijn.

Dat geldt in Weert voor het museum 'Jacob van Horne'. Het publiek kan daar allelei zaken zien die afkomstig zijn uit museumkamers, kasten, laden en vitrines die normaal voor het oog van de bezoeker gesloten blijven.
Het museum is - zoals gebruikelijk - van 14.00 tot 17.00 uur geopend voor het publiek. De toegang is gratis.

Overigens is ook het gemeentemuseum De Tiendschuur (Recollectenstraat) normaal geopend: van 14.00 tot 17.00 op beide dagen.

11 april 2001
Zaterdag 28 april a.s.
INFOCENTRUM KEENT WORDT OFFICIEEL GEOPEND

In aanwezigheid van de heer J. Haazen, Limburgs deputé voor o.a. Welzijn, wordt zaterdag 28 april a.s. aan de St. Jozefslaan 1 het nieuwe informatiecentrum voor de wijk Keent officieel in gebruik genomen. Bij de opening is verder aanwezig mevr. M. Gresnigt-Raemaekers, wethouder Welzijn en verantwoordelijk projectwethouder voor de revitalisering die de wijk Keent de komende jaren in allerlei opzichten ondergaat. Ook de heer A. van Veldhoven, directeur van woonmaatschappij BALANS en mevr. R. van Dijk, voorzitter van de wijkraad Keent geven acte de présence. Uiteraard zijn ook de bewoners van Keent zelf van harte welkom bij de opening. De bijeenkomst begint om 10.30 uur.

Het nieuwe wijk-infocentrum is ingericht in het kader van het project Keent Kiest Kwaliteit. Dat project is erop gericht Keent als een van de oudste wijken van Weert de komende jaren diverse ingrijpende veranderingen te laten ondergaan. Daarbij gaat het om het geven van impulsen aan de leefbaarheid in de wijk, het verbeteren van de voorzieningen en het vergroten van de sociale samenhang in Keent. Anders gezegd: het gemeentebestuur streeft er samen met allerlei betrokkenen naar, dat Keent een wijk wordt waarin de bewoners naast en met elkaar een hechte gemeenschap vormen, er graag wonen en er zich thuis voelen.

Hoe dat allemaal vorm krijgt en welke ontwikkelingen er de komende jaren in dat verband te melden zijn, kunnen de inwoners van Keent (en ieder ander) aan de weet komen in het nieuwe wijk-informatiecentrum aan de St. Jozefslaan 1. Dat gebeurt aan de hand van tekeningen, situatieschetsen en informatiemateriaal. Verder gaat het centrum als nederzetting functioneren van Punt Welzijn (voorheen Welzijnsopbouw Weert). In het centrum worden ook spreekuren gehouden van het wijkteam van de politie en van de gemeentelijke afdeling Onderhoud Openbare Ruimte. Ook zullen er cursussen worden gegeven, gericht op integratie en leefbaarheid. Verder gaat de wijkraad het nieuwe infocentrum als vergaderruimte gebruiken.

Tijdens de openingsplechtigheid zal achtereenvolgens het woord worden gevoerd door wethouder Gresnigt, wijkraad-voorzitter Van Dijk, BALANS-directeur Van Veldhoven en deputé Haazen.

Na de openingshandeling kan iedereen die dat wil het infocentrum tot 16.00 uur die dag komen bekijken. Wie het centrum bezoekt ontvangt een kleine attentie na inlevering van de cadeaubon uit het onlangs in de wijk verspreide nieuwe periodieke infobulletin. Verder wordt zaterdag 28 april voor de kinderen een ballonnenwedstrijd georganiseerd.

23 maart 2001
Gezamenlijk persbericht van de gemeente Weert en woonmaatschappij BALANS

BALANS EN GEMEENTE BESPRAKEN NIEUWE PLANNEN LEENHOF

BALANS en de gemeente Weert hebben overleg gevoerd over de ontwikkeling van een nieuw plan voor het herstructureringsgebied Leenhof in de wijk Leuken. Dat overleg heeft geresulteerd in een aantal uitgangspunten voor het opstellen van een nieuw plan. Het is de bedoeling om, zodra het plan wordt uitgewerkt, met de omwonenden en andere betrokkenen overleg te voeren. Randvoorwaarde is sloop van alle bestaande flatgebouwen met appartementen die aan de Leenhof staan. In plaats daarvan komen er ca. 80 nieuwe woningen in maximaal drie bouwlagen en kap.

Met de sloop van de huidige flatgebouwen wordt gestart zodra over het plan overeenstemming bestaat. Herhuisvesting van de resterende bewoners vindt, voor zover nog noodzakelijk, plaats in één flat. Bij verdere sloop worden de bewoners zoveel mogelijk in de wijk Leuken gehuisvest.

Plangebied
Het plangebied blijft beperkt tot het gebied tussen Oogststraat, Tromplaan en Leenhof. Buiten het plangebied ligt o.a. het groen ten noorden van de Oogststraat en het sportcomplex Leuken. Deze locaties worden niet bij deze planvorming betrokken. Bij de uitwerking van de plannen wordt gezorgd voor een goede aansluiting op de bestaande bebouwing en leefomgeving. De gemeente is bereid tot inbreng van gemeentelijke grond voor een aangepaste prijs.

Huur- en koopwoningen
Het nieuwe plan gaat uit van de bouw van ca. 80 woningen, waarvan 50% huurwoningen en 50% koopwoningen. Alle gebouwen bestaan uit maximaal drie bouwlagen en een kap met veel tussenruimte. Het is de bedoeling ca. 40 huurwoningen te bouwen in de vorm van atriumwoningen in het zuidelijk plandeel. Deze krijgen dan een gemeenschappelijke ruimte en hebben een huurprijs onder de huursubsidiegrens (per 1-7-2001) 942,- ( 427,46) per maand. Daarnaast worden er ca. 40 koopwoningen in het noordelijk plandeel gerealiseerd in de vorm van laagbouw: gestapelde stadsvillas. De gemeente heeft BALANS geadviseerd uit te gaan van bebouwing met plint, om ondergronds parkeren mogelijk te maken.

Bestemmingsplan
De voorstellen van BALANS zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan Nieuw Leuken. Daarin zijn voor dit gebied de bestemmingen Meergezinshuizen in 5 bouwlagen en Openbaar groen vastgelegd. Op dit moment wordt gewerkt aan de herziening van dit bestemmingsplan. Het is de bedoeling de procedure in de loop van dit jaar te starten. Zo nodig zal de gemeente meewerken aan een aparte wijziging voor dit plandeel om zo snel mogelijk te kunnen starten met de uitvoering van de plannen.

15 maart 2001
TIJDENS BOOMFEESTDAG PLANTEN KINDEREN 50 LINDEBOMEN

Voor de 29ste keer doet de gemeente Weert dit jaar mee aan de landelijke Boomfeestdag. Op woensdag 21 maart a.s. planten kinderen van de groepen 7 en 8 van basisschool St. Franciscus uit Laar vijftig lindebomen. Dat doen zij in het kerkdorp Laar langs de Rakerstraat. Om 11.00 uur wordt de eerste boom geplant door wethouder P. Verheggen. Daarbij wordt hij geholpen door enkele kinderen.

Het planten van deze bomen past in het derde werkplan van het bomenbeleidsplan van de gemeente Weert. Langs deze weg stonden 24 elzenbomen die vanwege de slechte vitaliteit zijn gerooid. In totaal komen er 50 lindebomen voor in de plaats.
De latijnse naam van die boom is Tilia cordata Rancho. Dit is een Amerikaanse selectie. Deze boom heeft een vrij smalle kegelvormige tot later smal-eivormige kroon met schuine takstand, en wordt 10 tot 12 meter hoog en 5 à 6 meter breed. De lindebomen zijn geliefd bij imkers, omdat bijen graag op deze bomen vliegen. Lindebloesemhoning is zeer geliefd en welbekend.

Kinderen voorbereid
De boomfeestdag wordt in nauwe samenwerking met de Weerter afdeling van het I.V.N. uitgevoerd. De schoolgidsen van het I.V.N. nemen een groot deel van het ochtendprogramma voor hun rekening. De kinderen worden ´s ochtends met de bus opgehaald en naar het natuur- en milieucentrum gebracht. Daar bezoeken zij de uilententoostelling en het natuurleerpad. Op school zijn de leerlingen al voorbereid met behulp van lespakketten die door de gemeente zijn aangeleverd. Na afloop krijgen de kinderen als herinnering een buxus plantje mee naar huis.

15 maart 2001
NIEUWE DIRECTEUR SECTOR GEMEENTEWERKEN, SPORT EN MILIEU

Tot nieuwe directeur van de gemeentelijke sector Gemeentewerken, Sport en Milieu is benoemd de heer H.J.M. (Huub) Keijzers uit Geldrop. De heer Keijzers volgt de heer J. Roijmans op die per 1 november 1999 bij de gemeente Bladel een functie aanvaardde als directeur Grondgebied. De heer Keijzers is 50 jaar oud. In zijn vorige functie was hij hoofd Beheer Openbare Ruimte. Het is de bedoeling dat hij per 1 mei a.s. in dienst treedt bij de gemeente Weert.

De heer Keijzers begon zijn loopbaan als bedrijfsleider van een hoveniersbedrijf. Daarna was hij achtereenvolgens werkzaam bij de gemeente Eindhoven (als stadsdeelleider) en de gemeente Tilburg (als sectiehoofd Uitvoering en als sectiehoofd Voorbereiding en Uitvoering). Van 1992 tot 1998 was hij hoofd van de afdeling Plantsoenen van de gemeente Venlo. Sinds 1998 is hij bij diezelfde gemeente hoofd Beheer Openbare Ruimte.

In de periode tussen het vertrek van de heer J. Roijmans en de komst van de heer H. Keijzers is het directeurschap van de gemeentelijke sector Gemeentewerken Sport en Milieu waargenomen door de heer G. Jongstra, plv. sectordirecteur en hoofd van de afdeling Inrichting Openbare Ruimte.

14 maart 2001
REVE-COLLECTIE WORDT OFFICIEEL OVERGEDRAGEN AAN GEMEENTE WEERT

De gemeenteraad van Weert besloot op 22 februari jl. tot aankoop van de Reve-collectie van dhr G. van Bladel. Deze collectie documenteert onder andere de periode van 1972 tot 1976. In die tijd woonde en werkte Gerard Reve in Weert. Algemeen worden deze jaren beoordeeld als zeer productief. Zo verschenen gedurende deze periode o.a. de boeken Lieve Jongens, Het Lieve Leven en Een circusjongen. Op donderdag 22 maart 2001 om 11.00 uur zal dhr. G. van Bladel zijn Reve-collectie Augustini Revianum officieel overdragen aan de gemeente Weert.

Burgemeester drs. C. Majoor neemt de verzameling in ontvangst op de bestuursverdieping van het Weerter stadhuis, Beekstraat 54 in Weert.

Presentatie en ontsluiting
Zodra de collectie deel uitmaakt van het gemeentearchief zullen verdere plannen worden uitgewerkt voor de presentatie en ontsluiting van de collectie in de vorm van een Reve-studiecentrum. Het materiaal van deze collectie zit in drie speciaal vervaardigde kisten. De collectie kost 100.000,- ( 45.378,02), waarvan de gemeente Weert zelf 30.000,- ( 13.613,41) betaalt. Het resterende bedrag wordt opgebracht door een aantal sponsoren, waaronder het Cultuurfonds van het Bouwfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en het Cultuurfonds SNS-bank Limburg.

14 maart 2001
PASPOORT PER 1 APRIL 27,50 GOEDKOPER

Het Rijk heeft besloten de leges voor paspoorten te verlagen met 27,50 ( 12,48). Dit betekent dat ook in Weert de tarieven voor paspoorten per 1 april a.s. omlaag gaan met 27,50. Wie nog met het aanvragen van een paspoort kan wachten tot 1 april kan profiteren van deze tariefsverlaging.

Dit betekent dat een nationaal paspoort, het reisdocument voor vluchtelingen en het reisdocument voor vreemdelingen vanaf 1 april niet meer 110,- ( 49,92) kosten, maar 82,50 ( 37,44). Verder gaat het tarief voor een nationaal paspoort met een groter aantal bladzijden omlaag naar 112,50 ( 51,05). Overigens verandert het tarief van een Europese identiteitskaart niet. De prijs daarvan blijft 39,60 ( 17,97).

7 maart 2001
KUNSTPRIJS 2001 VAN DE EUREGIO RIJN-MAAS-NOORD

De Euregio Rijn-Maas-Noord heeft een Kunstprijs ingesteld. Voor de eerste keer is die uitgereikt in 1996. Gezien de positieve uitstraling van het eerste kunstproject heeft de Euregio besloten in 2001 voor de tweede maal een Kunstprijs toe te kennen. In tegenstelling tot 1996 wordt deze keer niet uitgegaan van een bepaald thema. Wel is de Kunstprijs gericht op beroepsmatig werkende kunstenaars binnen de discipline schilderen.

De prijs bestaat uit een bedrag van 5.000 Euro. Een jury beoordeelt de ingezonden werken en bepaalt wie de prijs krijgt. Uit de ingeleverde werken van de deelnemers wordt een expositie samengesteld die in de periode van 27 oktober t/m 18 november 2001 in het Kunstcollege in Weert te zien is. De prijs wordt op 27 oktober om 15.00 uur tijdens de opening van de expositie uitgereikt. Aansluitend is de expositie in de Städtische Galerie/Werner-Jaeger-Halle in Nettetal te zien. Bij de expositie verschijnt een catalogus.

Voorwaarden voor deelname
Wie in aanmerking wil komen voor deelname, dient woonachtig te zijn in de Euregio Rijn-Maas-Noord, of er een atelier te hebben. Iedere deelnemer wordt gevraagd het volgende in te leveren: · fotos van maximaal 3 werken die men voor deelname beschikbaar heeft, met vermelding van formaat;
· een curriculum vitae met vermelding van bijzonderheden op het artistieke vlak (studies, exposities, prijzen) en documentatie van overig werk.
De fotos en cv moeten uiterlijk 31 maart 2001 ingeleverd worden bij: het Kunstcollege Weert, Collegeplein 5, 6001 HN Weert of Kultuuramt der Stadt Nettetal, Werner-Jaeger-Halle, An den Sportplätzen 7, D-41334 Nettetal-Lobberich.

Folder
Er is een uitgebreide folder met de verdere voorwaarden beschikbaar die aan kunstenaars in het werkgebied van de Euregio Rijn-Maas-Noord wordt gezonden. Geïnteresseerden kunnen deze folder ook afhalen in het Infocentrum in de hal van het Weerter stadhuis.

Euregio
De in 1978 opgerichte Euregio Rijn-Maas-Noord is een vrijwillig samenwerkingsverband van gemeenten, gewesten en Kamers van Koophandel en Fabrieken in het Nederlands-Duitse grensgebied tussen Rijn en Maas. Aan Nederlandse zijde beslaat de Euregio het gebied van Noord- en Midden-Limburg, met o.a. de steden Roermond, Venlo, Venray en Weert. Het Duitse deel van de euregio omvat de steden Krefeld en Mönchengladbach en de Kreise Kleve (het zuidelijk deel), Neuss en Viersen. De euregio wil eraan bijdragen de bestaande belemmeringen aan de grens op te heffen en de mensen in het gebied rond de beide rivieren tot elkaar te brengen.

7 maart 2001
BEWONERSAVOND OVER HOE SOCIAAL VEILIG IS KEENT?

Voor bewoners van de wijk Keent wordt vrijdagavond 23 maart a.s. een bijeenkomst belegd met als thema Hoe sociaal veilig is de wijk Keent?. De avond is georganiseerd door de werkgroep Sociale Veiligheid Keent. Daarin hebben vertegenwoordigers zitting van de gemeente, woonmaatschappij BALANS, de wijkraad en enkele bewoners van de wijk. De avond vindt plaats in zaal Old Dutch aan de Kerkstraat 38 en begint om 19.30 uur.

De bijeenkomst is vooral bedoeld om de bewoners van Keent uitleg te geven over de mate van sociale veiligheid in de wijk. Dat wordt uitgelegd aan de hand van de vorig jaar verschenen Veiligheidsrapportage 2000. Hoe ten opzichte van de rest van Weert - sociaal veilig of onveilig Keent is, wordt daarin beschreven.

Het is er de organisatoren om te doen over het onderwerp met de aanwezigen van gedachten te wisselen. Besproken wordt ook hoe sociaal onveilige plekken in de wijk kunnen worden aangepakt. Ook hoe men zelf vormen van criminaliteit kan voorkomen, bijvoorbeeld door samen met de buren buurtpreventie-activiteiten te organiseren.

Laatst gewijzigd op: 24 april 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...