Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op de vragen van CDA van ministerie van VWS

Datum nieuwsfeit: 24-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoorde kamervragen over het opslaan van stamcellen

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO-K-U-2169438

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Ross-Van Dorp (CDA) over het opslaan van stamcellen door Cryo-Cell (2000108700).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van Ross-Van Dorp over het opslaan van stamcellen door Cryo-Cell. (2000108700)

1.
Herinnert u zich uw antwoorden op vragen van het lid Kant over het opslaan van stamcellen door Cryo-cell , en bent u nog steeds van mening dat de folder die door Cryo-cell is uitgegeven, en waaraan mevrouw Kant in haar eerste en tweede vraag refereert, misleidend is?

1.
Ja, ik vind een en ander misleidend omdat er wordt ingespeeld op emoties.

2.
Is er inmiddels contact geweest tussen uw ministerie en Cryo-cell, en hebt u het bedrijf op de misleidende informatie in de folder gewezen? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, waarom niet?

2.
Bij de beantwoording van de kamervragen van mevrouw Kant over het opslaan van stamcellen door Cryo-Cell (Aanhangsel van de Handelingen 865) d.d. 14 maart 2001 heb ik toegezegd dat het bedrijf Cryo-Cell zal worden uitgenodigd voor een gesprek. Inmiddels heb ik het bedrijf een schriftelijke uitnodiging voor een overleg toegezonden. Dit overleg zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

3.
Deelt u de mening dat een reclame, wanneer zij misleidend is, niet meer behoort te worden verspreid? Zo ja, bent u derhalve van zins verdere verspreiding van deze folder te verhinderen? Zo nee, waarom niet?

3.
Ja. Dit punt zal aan de orde komen in het overleg met het betreffende bedrijf. Er zal worden gewezen op de bezwaren die de verspreiding van de huidige folder met zich meebrengt.

4.
Acht u het voor de hand liggend om de bedoelde folder ter beoordeling aan de Reclame Code Commissie voor te leggen? Kunt u uw antwoord motiveren?

4.
Vooralsnog wacht ik de uitkomsten van het overleg met Cryo-Cell af.

5.
Welke maatregelen bent u anderszins van plan te nemen, om te bewerkstelligen dat jonge ouders niet misleidend worden voorgelicht?

5.
Ik ben van oordeel dat de gynaecologen en verloskundigen de belangrijke taak hebben om juiste voorlichting te geven en (aanvullende) informatie te verstrekken aan aanstaande ouders met betrekking tot het verkrijgen, bewaren en gebruiken van stamcellen uit navelstrengbloed. Zoals ik in de antwoorden op de eerdere vragen van mevrouw Kant heb aangekondigd zal ik daaromtrent een brief schrijven aan de betreffende koepelorganisaties.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie