Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ouderenzorg pakt wao-instroom breed aan

Datum nieuwsfeit: 24-04-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht
Leeuwarden, 17 april 2001.

Stichting APON
Fleur Mulder
Natalstraat 7
Postbus 821
8901 BP Leeuwarden

Tel. 058 216 97 81
Fax 058 216 97 82

OUDERENZORG PAKT WAO-INSTROOM BREED AAN

Onder initiatief van de Stichting APON te Leeuwarden start in mei binnen verzorgingshuizen in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe een uniek en ambitieus project: het daadwerkelijk terugdringen van de instroom in de WAO door verbetering van het arbeidsklimaat en zorgvuldige aanpak van het ziekteverzuim. De eerste ervaringen binnen de instellingen zullen reeds voor de zomerperiode bekend worden gemaakt.

De schaarste aan personeel en de voortdurende noodzaak kostenbewust te organiseren maken het voor zorginstellingen absoluut noodzakelijk om zorgvuldig met het personeel om te gaan. Uit arbeidsmarktonderzoeken blijkt steeds weer dat een belangrijk deel van het personeelsverloop bestaat uit WAO-instroom, ofwel het beëindigen van de loopbaan wegens langdurende arbeidsongeschiktheid. Het beeld dat het zwaar en slecht werken is in de zorgsector blijft hiermee als een molensteen om de nek hangen van instellingen die veel energie steken in het verbeteren van het imago van het werken in de zorgsector. Naast de persoonlijke fysieke en sociale schade van de langdurig zieke medewerker zelf, kost de WAO-instroom de instellingen een vermogen. De kosten waar een werkgever mee te maken krijgt wanneer slechts 1 medewerker in de WAO raakt, lopen al snel in de tonnen. Geld, waarmee veel zinnige dingen gedaan kunnen worden in een tijd van wachtlijsten en personele schaarste.

Voorbeeldproject

Stichting APON, bestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers van de verzorgingshuizen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe voelde zich genoodzaakt een fundamentele stap te zetten: de opzet van een provincieoverstijgend project met als doel het terugdringen van de WAO-instroom in de ouderenzorg. Een vanuit deze stichting logische stap . De Stichting APON is immers het regionaal aanspreekpunt voor vragen op het gebied van de arbeidsmarkt, scholing, loopbaan- en personeelsbeleid, werkdruk en ziekteverzuim. Aan een onderzoeks- en adviesbureau werd enige tijd geleden de opdracht gegeven het ambitieuze project vorm te geven. Vanaf de start van het project in mei zal in maximaal 28 voorbeeld-instellingen in de drie provincies tegelijkertijd gedurende enkele maanden intensief worden gewerkt aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden en arbeidsklimaat en het verbeteren van de kwaliteit van de beheersing van het ziekteverzuim. Het gaat hierbij om voorbeeld-instellingen die zich verbinden daadwerkelijk aan de slag te gaan en hun ervaringen, tips en manieren van aanpak willen delen met de overige instellingen in de regio¹s. Regelmatig zullen deze instellingen verslag doen in nieuwsbrieven en op een afsluitend minisymposium. De inspanningen van de deelnemende instellingen zullen worden ondersteund door een subsidie van Stichting APON.

Brede aanpak, brede winstkansen

De aanpak van de WAO-problematiek en het ziekteverzuim zijn inmiddels in ons land geen unieke acties meer. Op meerdere plaatsen, ook in de zorgsector, zijn initiatieven ontwikkeld om bijvoorbeeld het ziekteverzuim aan te pakkenen is aandacht besteed aan de gezondheidsrisico¹s in het werk. Veel verzuimprojecten richten zich echter op deelgebieden (verzuimprotocollen, sanctie- en beloningssystematiek, enz.) en kennen door de smalle aanpak vaak slechts een tijdelijk positief effect. Langer durende arbeidsongeschiktheid is echter een complex individueel proces. Een medewerker die met rugklachten in de WAO belandt, komt daar niet zomaar terecht. Aan dit moment zijn meerdere al dan niet gelukte acties voorafgegaan, zijn kansen benut of blijven liggen, zijn mogelijkheden geadviseerd of juist ontraden. Ook is de arbeidongeschiktheid zelf vaak niet ontstaan door een paar keer verkeerd tillen, maar is in veel gevallen opgebouwd gedurende een proces van jaren, waarbij meerdere oorzaken en gevolgen (in werk en privé-situatie) op elkaar inwerkten. Aanpak van de WAO-instroom zal daarom breed moeten worden opgezet, rekening houden met zoveel mogelijk oorzaken en gevolgen die kunnen leiden tot ziekte en arbeidsongeschiktheid. In het voorbeeld-project zal deze brede aanpak gestalte krijgen door aandacht nemen voor de kwaliteit van het gehele personele beleid en management.

Instrument

Om deze brede aanpak te kunnen realiseren zal een uniek hulpmiddel worden ingezet. Het gaat hierbij om het instrument P-reva. Dit geautomatiseerde instrument biedt de deelnemende instellingen de helpende hand bij het helder in kaart brengen van gezonheidsrisico¹s per functie, het vormgeven effectieve verzuimregistratie en communicatie en het voorbereiden van de reïntegratie van medewerkers die langer ziek zijn. Met behulp van P-reva is een versnelling van de reïntegratie te bereiken, waardoor de sociale en financiële schade van langer durende arbeidsongeschiktheid aanzienlijk kan worden teruggebracht.

Stichting APON

De stichting APON wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties en is het regionale aanspreekpunt voor de verzorgingshuizen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Vragen over scholing, loopbaan- en personeelsbeleid, werkdruk en ziekteverzuim kunnen hier worden gesteld. In heel Nederland zijn 30 van dergelijke regionale aanspreekpunten. Deze zijn door het sectorfonds AWOB ingesteld om het landelijke arbeidsmarktbeleid van de sociale partners te decentraliseren. Binnen de kaders die AWOB stelt, hebben de regio¹s de ruimte om in te spelen op de specifieke regionale problematiek. Stichting APON stemt haar beleid af op de koers die door de drie noordelijke provincies gezamenlijk is uitgezet.
Eén van de beleidsspeerpunten van APON is het verkrijgen van inzicht in de arbeidsmarkt.
Knelpunten die uit arbeidsmarktonderzoek naar voren komen worden aangepakt om een soepele werking van de arbeidsmarkt in de ouderenzorg te bevorderen.Meer informatie over dit persbericht is te verkrijgen bij:

Stichting APON,
Fleur Mulder,
tel. 058 216 97 81

Projectbegeleiding:
MAO/MTD Groep
Niske Verweij, Jos Metselaar
Postbus 426
2100 AK Heemstede

Tel. 023-547 19 56
Mobiel: 06-29068177
Fax: 023-547 19 58
E-mail: (jm@maomtd.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie