Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Leusden

Datum nieuwsfeit: 24-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leusden

B E K E N D M A K I N G E N / 24-04-01verleende vergunningen

bouwvergunningen


- De Brink 6, tuinhuis


- Dissel 3, uitbreiden woning


- Bouwdriest 14, uitbreiden woning


- Hamersveldseweg 105, uitbreiden gemeentewerf t.b.v. milieucentrum

- Hessenweg 104, schuur


- Hamersveldseweg 146, verbouwen schuur

kapvergunningen

particulieren


- Gildenburg 36, 1 haagbeuk in de zijtuin


- Beemden 1, 1 eik in de zijtuin


- Marterhoeve 36, 1 beuk in de achtertuin


- Romolenstraat 73, 1 Leylandcipres in de achtertuin
aanlegvergunning


- Postweg 11, aanleggen aardewal

diverse vergunningen


- Basisschool De Vallei: vergunning sponsorloop d.d. 27 april 2001, afgegeven op 17-4-01;


- Driehoek Buitenreclame Benelux BV: vergunning plaatsen 20 aankondigingsborden t.b.v.

Stots Optiek, afgegeven op 17-04-01;


- Oranjevereniging Leusden: vergunning lampionnenoptocht op 28 april, reveille, aubade op 30 april en een skatetocht voor kinderen op 2 mei, afgegeven op 20-04-01;


- Oranjevereniging Leusden: vergunning voor een braderie, een kinder-, kunst- en

hobbymarkt en een muziekplein naast jongerencentrum De Til, afgegeven op 20-04-01;


- Feestcomité Achterveld: vergunning lampionnenoptocht op 29 april, reveille, rondgang

D.W.S., kinderspelen, een fietstocht en een bingoavond op 30 april, afgegeven op

20-04-01.

informatie en bezwaren

U kunt nadere informatie vragen.

Bouwvergunningen en aanlegvergunning: afdeling Wonen en Werken, telefoon 496 17 56

Kapvergunningen: afdeling Groen, telefoon 49 617 54

Diverse vergunningen: afdeling Bestuurszaken, telefoon 496 17 07

Bent u van mening dat u door een besluit rechtstreeks in uw belangen wordt getroffen? In dat geval kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit.

Ingediende bezwaarschriften zijn in principe openbaar. De belanghebbenden moeten hiervan namelijk kennis kunnen nemen en zo de mogelijkheid krijgen om ze te weerleggen. Hierop zijn twee uitzonderingen: als de persoonlijke levenssfeer van de indiener van het bezwaarschrift in het geding is en als de bedrijfsvoering in ernstige mate te lijden zou hebben van openbaarmaking.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:


- uw naam en adres;


- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken

- de reden waarom er bezwaar wordt gemaakt

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen?

Het indienen van een bezwaarschrift tegen een bouwvergunning, een uitwegvergunning of een andere vergunning betekent niet dat het besluit wordt geschorst. Als u dat wél wilt, moet u zich wenden tot de president van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Hier kunt u een "voorlopige voorziening" aanvragen. Op het gemeentehuis van Leusden is een folder beschikbaar met als titel 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'. Hierin vindt u informatie over de behandeling van een bezwaarschrift.wet milieubeheer

verleende vergunningen

Op 20 april 2001 is door burgemeester en wethouders van Leusden aan M.A.C. van Ree een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen en daarna in werking hebben van de gehele inrichting voor het houden van melkrundvee en scharrelkippen op het perceel Hagenouwselaan 1 te Leusden.

Op 20 april 2001 is door burgemeester en wethouders van Leusden aan J.H. Lagerweij een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen en daarna in werking hebben van de gehele inrichting voor het houden van melkrundvee en geiten op het perceel Maanweg 29-31 te Leusden.

De vergunningen zijn ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Indien u daartegen bezwaar hebt, kunt u tot en met 11 juni 2001 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Dit beroep staat alleen open voor:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;
- degenen die bedenkingen hebben tegen de eventuele wijzigingen die in deze beschikking ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking.

Zij die beroep hebben ingesteld, kunnen de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om een voorlopige voorziening verzoeken. Als dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt gedaan, wordt daarmee voorkomen dat de vergunning van kracht wordt na afloop van de beroepstermijn.

De vergunning wordt ook niet van kracht zolang een bouwvergunning, die is vereist voor werkzaamheden waarvoor de milieuvergunning is bedoeld, nog niet is verleend (artikel 20.8 Wet milieubeheer).

Het verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

De beschikking en de andere relevante stukken liggen vanaf 25 april 2001 tot het einde van de beroepstermijn op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, 't Erf 1 te Leusden, balie 8. Bovendien bestaat, na telefonische afspraak, de mogelijkheid om de stukken in te zien op iedere vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur (telefoon 033-496 17 59).

Wij adviseren u om, indien u prijs stelt op inhoudelijke, dan wel technische informatie, eerst een afspraak te maken met de heer J.A. Bomers.bouwaanvragen

bouwaanvragen ter inzage


- Aanleg parkeerplaatsen op de hoek Schoolsteeg/Hamersveldseweg voor nieuw te bouwen

Milieucentrum bij Gemeentewerf.


- Hessenweg 158, uitbreiden woning met sloop en nieuwbouw garage

- Verjaagde Ruiterweg 13, tuinhuis


- Haverland 13, uitbreiden woning en plaatsen twee dakkapellen
De bouwplannen liggen ter inzage van donderdag 26 april tot en met woensdag 23 mei 2001 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur op de afdeling Wonen en Werken van het gemeentehuis balie 8 of 9. Voor zover van toepassing ligt tevens de ontwerp-uitwerking ex. art. 11 WRO ter inzage.

Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Leusden, Postbus 150, 3830 AD Leusden.

Degenen die bedenkingen hebben ingebracht kunnen de bedenkingen eventueel mondeling toelichten.

ontvangen bouwaanvragen


- Verjaagde Ruiterweg 13, tuinhuis


- Horsterweg 19, drie dakkapellen en verbouwen woning

- Akkerwinde 14, dakkapel


- Zonnedauwhof 34, uitbreiden woning


- Louise de Colignylaan 13, uitbreiden woning

- De Biezenkamp 31, wijzigen achtergevel


- Waarden 11, uitbreiden woning

Deze publicatie vindt plaats op grond van het bepaalde in artikel 41 van de woningwet en is bedoeld om bekendheid te geven aan het feit dat genoemde aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend. Deze aanvragen liggen niet ter inzage.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Wonen en Werken (tel. 496 17 56)

hoorzitting

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden op woensdagochtend 9 mei 2001 twee hoorzittingen gehouden in vergaderzaal 5:

9.00 uur: hoorzitting over een aanschrijving tot het verwijderen van een

erfafscheiding op het perceel Ruigevelddreef 50

9.30 uur: hoorzitting over een verleende bouwvergunning voor het plaatsen van een garage /

schuur op het perceel Melafier 10.

Deze hoorzittingen zijn openbaar. Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Wonen en Werken, telefoon: 496 17 56.gemeenteraadsvergadering

donderdag 26 april om 20.00 uur in het gemeentehuis

Op de agenda staat de evaluatie Buurt is aan de beurt. Het voorstel wordt besproken om in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport en een extra bedrag beschikbaar te stellen voor de meerkosten van het wijkbeheer in 2001 en 2002.

Ook komen de toelatings- en toewijzingsvoorwaarden voor nieuwbouw De Start aan de orde met het voorstel in te stemmen met de vastgestelde criteria. Verder is er aandacht voor de startnotitie voor het project Binnen in het Buitengebied, onderdeel van Leusden in de Steigers. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een onderzoek dat uiteindelijk moet leiden tot het geven van invulling aan het project Binnen in het Buitengebied.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...