Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MKB leidt miljarden omzetverlies door MKZ-crisis

Datum nieuwsfeit: 24-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

24-04-2001
Mkb leidt miljarden omzetverlies door mkz-crisis
Ruim anderhalve maand na het uitbreken van de mkz-crisis in Nederland, zijn er naast de bedrijven in de landbouwsector, 45.000 bedrijven in het midden- en kleinbedrijf getroffen door de mkz-problematiek. Het grootste aantal bedrijven zit in de driehoek in Gelderland/Twente (22.000 bedrijven) De overige getroffen bedrijven zijn met name gevestigd in Noord-Brabant, Friesland en in de grensgebieden. De schade loopt in de miljarden.

Na inventarisatie van de tot nu toe binnengekomen reacties op het Meldpunt MKZ van MKB-Nederland, inventarisatie van de Kamers van Koophandel in de getroffen gebieden en inventarisatie van branche- en lokale organisaties stelt MKB-Nederland een bandbreedte vast voor de schade die deze mkb-bedrijven tot nu toe hebben geleden. De minimale schade berekend vanuit macro-economisch perspectief, kijkend naar de gemiddelde omzet van deze bedrijven en de gemiddelde omzetderving, bedraagt f. 2,5 miljard. Uitgaande van de hoogte van de huidige schademeldingen leiden berekeningen tot een schaderaming van f. 6 miljard. Het verschil tussen beide berekeningen kan waarschijnlijk worden verklaard uit het feit dat bedrijven met een hoge schade zich eerder melden.

Gewenste maatregelen
MKB-Nederland vindt dat de schade die veel van deze ondernemers lijden het reguliere bedrijfsrisico sterk overstijgt. De beslissing evenhoevige dieren niet in te enten tegen het mkz-virus is een bewuste economische beslissing. De overheid en de landbouwsector calculeerden bij het nemen van deze beslissing alleen de schade voor de agrarische sector in. Terecht heeft de overheid in eerste instantie aandacht besteed aan de gevolgen voor de agrarische sector. Echter, door de mkz-problematiek worden ook veel andere bedrijven en sectoren getroffen. Daar de overheid deze schade niet heeft ingecalculeerd, hebben de gedupeerde niet-agrarische ondernemers dit logischer wijze ook niet kunnen voorzien. Verder geldt voor veel ondernemers dat zij zich niet voor deze schade kunnen verzekeren.

Ter ondersteuning van de gedupeerde mkb-ondernemers stelt MKB-Nederland daarom onder andere de volgende maatregelen voor:

. Het instellen van een onderzoek waarin wordt nagegaan hoe het mogelijk is (geweest) dat een grote strategische politieke beslissing, zijnde het non-vaccinatiebeleid, met grote gevolgen voor de totale economie, genomen is op basis van een zeer enge sectorale argumentatie. Tevens moet in dit onderzoek aandacht worden besteed aan de wijze waarop dit in de toekomst voorkomen kan worden.

. Het instellen van een Vergoedingsregeling MKZ-schade die vergelijkbaar is met de Vergoedingsregeling Watersnood 1995. MKB-Nederland stelt deze regeling voor aangezien de problematiek vergelijkbaar is. Ook toen waren er drie categorieën bedrijven. Een categorie bedrijven die rechtstreeks was getroffen door de watersnood, een categorie die in geëvacueerd gebied zat en een categorie die niet meer kon leveren.
Hetzelfde geldt in feite nu bij de mkz-crisis. Een deel van de ondernemers is rechtstreeks getroffen, een deel van de ondernemers zit in afgesloten gebied en een deel van de ondernemers heeft geen of minder afzet en dus omzet.

. Het versoepelen van het Besluit Borgstelling MKB-Kredieten (BBMKB). Deze regeling houdt een borgstelling van de overheid in voor een deel van het door de ondernemer verkregen krediet van een bank. De voorwaarden voor deze regeling zouden tijdelijk kunnen worden aangepast. MKB-Nederland denkt hierbij aan verlaging van het provisiepercentage, een gunstiger renteregeling en verhoging van de garantstelling door de overheid.

. Het instellen van een regelmatig geactualiseerde informatieve radio- en tvspot voor consumenten en afnemers (dus de gemiddelde Nederlander). Uit de inventarisatie van het Meldpunt MKZ van MKB-Nederland blijkt dat er veel onduidelijkheid is bij consumenten en afnemers of gebieden en bedrijven wel of niet toegankelijk en bereikbaar zijn.

. Het betrekken van niet-agrarische economische partijen zoals MKB-Nederland bij de besprekingen omtrent de toekomst van het mkz-beleid.

Continue noodfonds
MKB-Nederland betreurt het in dit verband dat de overheid -ondanks de invoering van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen- nog steeds niet is gekomen tot de oprichting van een continue noodfonds voor door calamiteiten getroffen ondernemers, dat bij rampen snel en continue toegankelijk is. MKB-Nederland heeft dit reeds vele malen bepleit bij andere rampen, zoals bij de watersnoodramp in 1995 en de vuurwerkramp in 2000. Instelling van zo\'n continue calamiteitenfonds garandeert niet alleen een snelle start en afhandeling, maar zorgt er tevens voor dat opgebouwde expertise behouden blijft.

Informatie: mw B. J. M. de Wit

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie