Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Uithoorn

Datum nieuwsfeit: 24-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Uithoorn
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Uithoorn


Besluiten

Besluiten B&W
In hun vergadering van 17 april jl. hebben burgemeester en wethouders o.m. de volgende besluiten genomen:

* De politieke organisaties die deelnemen aan de verkiezingen in de gemeente Uithoorn te wijzen op de twee grote algemene plakplaatsen die in de gemeente voorhanden zijn voor het voeren van een campagne middels het plakken van affiches

* Niet over te gaan tot aanschaf, plaatsing en opslag in eigen beheer van grote afficheplakborden ten behoeve van de publiekscampagnes van de politieke partijen.
* Kennis te nemen van het situatierapport betreffende mond en klauwzeer van 9 april 2001 over de stand van zaken in Uithoorn en het situatierapport van 5 april 2001 van het Nationaal Coördinatiecentrum en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Besluiten B&W
In zijn vergadering van 19 april jl. heeft de raad o.m. de volgende besluiten genomen:

* Het bij raadsbesluit van 30 september 199, nr. 8, vastgestelde "Reglement voor het scheidingsdepot", inclusief de daarin vermelde acceptatie-voorwaarden, in te trekken.

* Vast te stellen:

1. de verordening tot wijziging van de bouwverordening overeenkomstig de ledenbrief van de Verenigde Nederlandse Gemeenten d.d. 20 juli 2000, nr.Lbr.00/103 (zevende serie wijzigingen);

2. tot aanvulling van artikel 6.1.1., eerste lid, van de bouwverordening met:
"e. De grootte van brandcompartimenten c.q. de daaraan te stellen eisen zijn bepaald op basis van het brandbeveiligingsconcept "beheersbaarheid van brand", uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties"." Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die, waarop het is bekendgemaakt, dus op 3 mei 2001.

* Het bestemmingsplan "De Groen-Rode Scheg", zoals dit is weergegeven op de kaart nr. 101067-0099-01 d.d. 18 december 2000 en in de voorschriften, gedateerd 21 december 2000, vast te stellen.

* Voor het kalenderjaar 2001 het Fort aan de Drecht, Grevelingen 28 te Uithoorn, aan te wijzen tot huis der gemeente voor het voltrekken van ten hoogste drie burgerlijke huwelijken of registratie van partnerschappen.

* 1. Het op de bij dit besluit behorende tekening nr. 1453A met een kruisarcering aangegeven gedeelte van de Thamerweg aan het openbaar verkeer te onttrekken.

* 1. Aan de heren Jakob en Teunis Bos (gemeente de Ronde Venen) te verkopen het perceel Thamerweg 69, overeenkomstig de bij dit besluit behorende overeenkomst d.d. 23 maart 2001
* 2. Aan de heren H.C.M. van Tol te Amstelveen en M.A.C. Smithuis te Hillegom te verkopen het perceel Industrieweg 23, overeenkomstig de bij dit besluit behorende overeenkomst d.d. 26 maart 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie