Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NIGZ start Steunpunt Lokale Aanpak Gezondheidsverschillen

Datum nieuwsfeit: 24-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht
Woerden, 24 april 2001

NIGZ start Steunpunt Lokale Aanpak Gezondheidsverschillen (SLAG)

Het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) start vandaag met SLAG, het Steunpunt Lokale Aanpak Gezondheidsverschillen. SLAG heeft als doel ondersteuning te bieden aan lokale gezondheidsprofessionals die zich richten op het verminderen van gezondheidsverschillen. SLAG past uitstekend binnen de visie van het eveneens vandaag gepresenteerde rapport van de commissie Albeda, waarin sterk wordt gepleit voor een dergelijk landelijk steunpunt.

In Nederland bestaan sinds jaar en dag hardnekkige gezondheidsverschillen tussen sociale groepen. Vooral in stedelijke gebieden worden regelmatig gezondheidsverschillen tussen wijken geconstateerd. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het feit dat de bevolking van de ene wijk een aanmerkelijk lagere levensverwachting heeft dan die van een andere wijk. Het verminderen van lokale gezondheidsverschillen vergt een specifieke aanpak. Met name de communicatie met lokale doelgroepen vergt specifieke voorbereidingen en methoden. Bevolkingsgroepen met gezondheidsachterstanden of verhoogde gezondheidsrisico's worden onder andere gekenmerkt door een lagere sociaal-economische status, minder mogelijkheden om een gezond leven te leiden, eigen opvattingen en houdingen ten aanzien van gezondheid en gezond gedrag en minder vertrouwen in de (plaatselijke) overheid. Gezondheidsfunctionarissen bij GGD'en, gemeenten en andere betrokken organisaties geven al enige tijd aan, op dit gebied behoefte te hebben aan advies, nieuwe inzichten en voorbeeldprojecten in andere gemeenten.

SLAG past in visie Nationaal Contract
Het feit dat sociaal-economische gezondheidsverschillen in onze samenleving nog veelvuldig voorkomen is een politiek en maatschappelijk onaanvaardbaar gegeven. Immers, de overheid streeft naar gelijke gezondheidskansen voor iedereen, ongeacht sociale klasse, geslacht of culturele achtergrond. Het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen heeft hoge prioriteit in het Nationaal Contract Openbare Gezondheidszorg, dat op 22 februari 2001 is ondertekend door het ministerie van VWS, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en GGD Nederland. In het contract is vastgelegd dat vóór 1 maart 2002 een plan van aanpak in samenwerking met relevante partners gereed moet zijn op basis van diverse faciliterende en ondersteunende activiteiten. SLAG kan worden opgevat als een van de ondersteunende instrumenten binnen het kader van het Nationaal Contract. Het NIGZ heeft binnen dat kader ook regelmatig overleg met GGD-Nederland, NIZW, NPCF en VNG.

Werkwijze SLAG
Met het Steunpunt Lokale Aanpak Gezondheidsverschillen (SLAG) neemt het NIGZ het initiatief tot een samenwerkingsverband, waarin diverse landelijke en regionale gezondheids-organisaties bijdragen aan het verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. SLAG zal zich primair richten op lokale gezondheidsprofessionals, bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, medewerkers van GGD'en of van thuiszorgorganisaties, welzijnswerkers en ook leerkrachten, en zal diverse vormen van ondersteuning aanbieden:
* een gedegen actueel overzicht van lokale gezondheidsprojecten, waarin projectactiviteiten worden geregistreerd en gekoppeld aan inhoudelijke informatie

* een netwerk van professionals, dat informatie levert over lokale gezondheidsprojecten, projecten analyseert en meehelpt aan het ontwikkelen van nieuwe methoden

* trainingen Lokale Aanpak Gezondheidsverschillen, die lokale gezondheidsprofessionals in de gelegenheid stellen meer inzicht en kennis te verwerven over de organisatie van lokale gezondheidsprojecten
* internationale 'good practices' op het gebied van lokale gezondheidsbevordering worden toegankelijk gemaakt voor de Nederlandse uitvoeringspraktijk
Het steunpunt treedt ook op als pleitbezorger van de lokale aanpak van gezondheidsverschillen bij de centrale overheid en de politiek.

Meer informatie
Op woensdag 9 mei a.s. zal de website www.slag.nu worden gestart. De website zal vooral een informatiefunctie hebben. Meer informatie over de organisatie en verdere ontwikkeling van SLAG kunt u krijgen bij de projectleider dr Joop ten Dam (0348 - 437 630 ; e-mail: (jtendam@nigz.nl)
SLAG is op werkdagen (behalve op dinsdag) telefonisch bereikbaar op 0348 - 437 854 (Chantal Veltrop), of via e-mail: (cveltrop@nigz.nl).

Opmerkingen over onjuiste adressering of ontvangstproblemen kunt u per retourmail doorgeven. Vermeld u daarbij wel blad of programma waarvoor u werkzaam bent en eventueel ook uw telefoonnummer.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie