Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuw investeringsfonds startende ondernemers in Flevoland

Datum nieuwsfeit: 24-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Flevoland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Flevoland

Provincie neemt initiatief voor nieuw investeringsfonds startende ondernemers

Er komt een nieuw fonds met een omvang van minimaal 20 miljoen gulden voor het verstrekken van risicodragend kapitaal aan startende- en doorstartende bedrijven in Flevoland. Het college van Gedeputeerde Staten is van plan om zon fonds op te richten. Het fonds is een vervolg op de MKB-fondsen en het Technofonds Flevoland die in het Europese Programma tot en met 2001 bijdragen in de financiering van startende ondernemingen. Het participatiekapitaal van de bestaande MKB-/Technofondsen bedraagt in totaal 12 miljoen gulden. De bedoeling van het nieuwe fonds is om startende- en doorstartende bedrijven in Flevoland van aanvullend startkapitaal te voorzien als banken of reguliere participatiemaatschappijen dat niet kunnen. Het nieuwe fonds gaat risicodragende geldleningen verstrekken in combinatie met een deelname in het aandelenkapitaal. Zodra een bedrijf in voldoende mate op eigen benen kan staan, trekt het fonds zich terug en worden de vrijkomende gelden binnen het fonds opnieuw voor andere startende bedrijven aangewend. Op die wijze kan het kapitaal meerdere keren worden aangewend. Tot nu toe is aan bijna 20 bedrijven participatiekapitaal verstrekt. Van de zijde van de provincie Flevoland wordt met 10 miljoen gulden aan Europese en eigen middelen in het fonds deelgenomen. Met de gemeenten en de banken in Flevoland en andere marktpartijen zal overleg plaatsvinden om opnieuw in het fonds te gaan participeren. De bedoeling is dat de bedrijvigheid in Flevoland met dit instrument verder kan toenemen. Voor de gemeenten is het fonds mede een acquisitiemiddel en voor de banken betekent het een toename van klanten. Naast het oprichten van het nieuwe risicokapitaalfonds heeft het college van Gedeputeerde Staten ook het plan nader uitgewerkt om te komen tot de oprichting van een nieuwe vennootschap voor de economische aanjaagfunctie binnen Flevoland. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om ermee in te stemmen dat de Holding Flevoland BV een besloten vennootschap voor dat doel opricht. Binnen de Holding zal worden zorggedragen voor een goede financiële en secretariële ondersteuning voor zowel de Aanjager BV als het nieuwe risicokapitaalfonds. De adviescommissie voor Economische Zaken, Landbouw, Personeel en Organisatie en Onderwijs zal in de vergadering van 16 mei 2001 de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten bespreken.

Datum 24-04-2001 Nummer 2001-040

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie