Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissievergaderingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 24-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Commissievergaderingen

De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling en de commissie voor stadsontwikkeling en beheer komen voor een gecombineerde extra vergadering bijeen op dinsdag 24 april om 19.00 uur in de commissiekamer van het Stadskantoor. De agenda vermeldt onder meer:
* Monumentenbeleid: Vitaal Verleden;

* voorstel tot het wijzigen van de begroting ten behoeve van het budget voor monumentenzorg;
Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88.

De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling vergadert op dinsdag 24 april om 20.00 uur in de commissiekamer van het Stadskantoor. De agenda vermeldt onder meer:

* voorstel tot het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Stichting Het Brabants Orkest;

* voorstel over de rol van de Stichting VluchtelingenWerk Eindhoven in het lokaal vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid;
* voorstel tot het vaststellen van een nieuwe subsidiegrondslag voor het Regionaal Indicatieorgaan Eindhoven (RIO);
* voorstel over de oplossing van het huisvestingsprobleem van de Stichting Pop Ei aan de Zoutstraat;

* Monumentenbeleid: Vitaal Verleden.
Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88

De commissie voor stadsontwikkeling en beheer vergadert op woensdag 25 april om 14.00 uur in de commissiekamer van het Stadskantoor. De agenda vermeldt onder meer:

* voorstel over de ingediende bezwaren tegen een vastgesteld voorbereidingsbesluit voor het Stratumseind;
* inspraakreacties over de randvoorwaarden Philipslocatie Vredeoord;
* uitbreiding Albert Heijn, locatie Limburglaan;
* reactie op de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88

De commissie voor sociale en economische zaken vergadert op woensdag 25 april om 20.00 uur in de commissiekamer van het Stadskantoor. De agenda vermeldt onder meer:

* voorstel tot het vaststellen van de verordening Subsidiebeleid Wiw en vrijlating van inkomsten Abw, loaw en loaz;
* voorstel over gecoördineerd Arbeidsmarktbeleid 2001-2004;
* vervolgdiscussie: Visie op het toekomstig lokaal armoedebeleid. Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88.

De commissie voor grote stedenbeleid, volkshuisvesting en verkeer vergadert op donderdag 26 april om 20.00 uur in de commissiekamer van het Stadskantoor. De agenda vermeldt onder meer:
* voorstel tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van een gedeelte van het verbindingspad tussen Kosmoslaan en Pijlweg;
* voorstel tot het onttrekken van een gedeelte van het Tafelbergplein aan het openbaar verkeer;

* vaststellen van de nota Dynamisch Verkeers Management Eindhoven;
* startnotitie over het beleidsplan Wonen: begrotingswijziging;
* keuze GSB-projecten (grote stedenbeleid);
* parkeren voor belanghebbenden binnen de Ring. Secretaris : de heer M. Honing, tel. 238 24 88.

De commissie voor milieu en sport vergadert op vrijdag 27 april om 14.00 uur in de commissiekamer van het Stadskantoor. De agenda vermeldt onder meer:

* aangepast voorstel over de uitbreiding en verbreding van de functie sportcomplex Eindhoven-Noord.
Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88.

De commissie middelen vergadert op vrijdag 27 april om 16.00 uur in de commissiekamer van het Stadskantoor. De agenda vermeldt onder meer:
* voorstel tot het vaststellen van het treasurystatuut;
* budget voor het 75-jarig jubileum van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst: begrotingswijziging.
Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88.

De commissie voor bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid vergadert op maandag 7 mei om 20.00 uur, locatie 'Frontoffice' Hooghuisstraat. De agenda vermeldt onder meer:
* knelpunten voor handhaving en afgifte van vergunningen: begotingswijziging;

* de positie van gemeenteraadsleden met een uitkering;
* onderwerpen Inwonersenquête 2001;

* voorstel om in te stemmen met het feit dat de gemeente Eindhoven contactpartner is van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het project KOSOVO.
Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88.

Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een openbare commissievergadering, dan bent u van harte welkom. De raadscommissies vergaderen tijdens de verbouwing van het Stadhuis (tot begin 2002) in het Stadskantoor, vijfde etage, Stadhuisplein 10. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, meldt dan uw aanvraag twee dagen vóór het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie.
De commissie-agenda's en nota's liggen tijdens kantooruren, maandag van 9.00-19.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie