Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 25-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 25 april 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Geelvinkbaai 17, dakkapel aanbrengen.
Roos van Dekama Erf 62, woning uitbreiden.
Bermweg 382, dakkapel aanbrengen.
Brahmsstraat 49, dakkapel aanbrengen.
P.C. Boutenssingel 1, lichtinstallatie plaatsen. Couwenhoekseweg 4, lichtinstallatie plaatsen. Bachstraat 173 en 175 / Brahmsstraat 133 en 143, dakkapellen aanbrengen.
Arica 131, dakkapellen aanbrengen.
Merellaan 235, dakverhoging plaatsen.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING, MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Haagwinde 42, berging vernieuwen.

2. Bachstraat 173 en 175 / Brahmsstraat 133 en 143, dakkapellen aanbrengen.

3. Arica 131, dakkapellen aanbrengen.

Aan de bij 1 genoemde melding van een bouwvoornemen en de bij 2 en 3 genoemde aanvragen voor een bouwvergunning kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 26 april 2001, gedurende vier weken, ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN

Verzenddatum 10 april 2001:
Essebaan 65, bijgebouw uitbreiden en veranderen. Paganinistraat 44, dakkapellen aanbrengen.
Merelhoven 28, tuinhuisje plaatsen.
Bachstraat 139, dakkapel aanbrengen.
Bachstraat 117, achteruitbouw bouwen.
Bizetstraat 55, dakkapel aanbrengen.

Verzenddatum 11 april 2001:
IJsselzoom 156, penthouse uitbreiden.
Vondellaan 53, woning uitbreiden en dakkapellen aanbrengen.

Verzenddatum 17 april 2001:
Pascaltuin 13, tuinhuisje plaatsen.
Bernsteinstraat 25 en 27, woonkamer uitbreiden. Poortmolen 121, psychiatrisch ziekenhuis uitbreiden. Kalmanstraat 5, dakkapel aanbrengen.

Verzenddatum 19 april 2001:
Bermweg 162, dakkapel vergroten.

KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunningen zijn door de gemeente Capelle aan den IJssel verleend voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 18 april 2001:
Ringspoor 15 1 populier

Verzenddatum 20 april 2001:
Talingstraat 16 1 berk
Geelvinkbaai 68 1 goudiep
Rogaland 27 1 esdoorn
Merellaan 143 1 eik

Kapvergunningen zijn door de gemeente Capelle aan den IJssel aangevraagd voor het kappen van de volgende bomen:

Da Costasingel t/o Torenhof 2 populieren,

1 treurwilg Herplant met tenminste 3 bomen. Narcisstraat opslag terrein 12 populieren.
Geen herplant i.v.m. herontwikkeling gebied. Bomen hebben materiële schade veroorzaakt aan bouwkeet door spontane takbreuk.

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

NADERE REGELGEVING GELUIDSNORMEN KONINGINNEDAGVIERING

Het college maakt bekend, dat zij nadere regels heeft vastgesteld ten aanzien van geluidsnormen tijdens de Koninginnedagviering. Deze nadere regels zijn van toepassing gedurende de Koninginnedagviering op maandag 30 april 2001 in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Dit besluit houdt in:

- geen normstelling voor wat betreft geluid door middel van elektronische versterking te laten gelden
van s morgens 10.00 uur tot s middags 18.00 uur;
- op 1e aanzegging van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren dient in het belang van de
openbare orde het geluidsniveau onmiddellijk teruggedraaid te worden;

- na 18.00 uur gelden (voor alle locaties met uitzondering van het evenemententerrein) de
geluidsnormen zoals hieronder staan aangegeven: Het equivalente geluidsniveau (Laeq), veroorzaakt door de aanwezige geluidsinstallaties c.q.
versterkers, of door verrichte activiteiten, mag voor de gevels van de omliggende woningen en
andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: 55 dB(A): in de uren gelegen tussen 18.00 uur en 19.00 uur, 50 dB(A): in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur, 45 dB(A): in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur,
- na 18.00 uur gelden voor het evenemententerrein de normen zoals hieronder staan aangegeven:
Het equivalente geluidsniveau (Laeq), veroorzaakt door de aanwezige geluidsinstallaties c.q.
versterkers, of door verrichte activiteiten, mag voor de gevels van de omliggende woningen en
andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: 75 dB(A): in de uren gelegen tussen 18.00 uur en 23.00 uur, 65 dB(A): in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Voor alle evenementen op Koninginnedag in de gemeente Capelle aan den IJssel
geldt overigens dat hiervoor een vergunning vereist is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. van Driel van de Unit Handhaving en Vergunningen van de gemeente Capelle aan den IJssel, telefoon 010-2848 663.

EVENEMENTVERGUNNINGEN KONINGINNEDAG 2001

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,
ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat zij evenementvergunningen hebben verleend voor
het houden van festiviteiten op Koninginnedag aan:


1. De stichting Sociaal Cultureel Werk Capelle-Schollevaar, voor het houden van festiviteiten
aan de Gong, nabij de vijver, in de wijk Schollevaar;
2. Mevrouw Hartman, voor het houden van festiviteiten nabij snackbar Hartman aan het Stationsplein in de wijk Schollevaar;
3. Oranjevereniging Oostgaarde, voor het houden van festiviteiten aan het Diezedal in de wijk Oostgaarde;

4. De Stichting Buurtgroep Capelle-West, voor het houden van festiviteiten op het speelveld aan de
Willem Barentzstraat in de wijk Capelle-West;
5. De Stichting Intermezzo, voor het houden van festiviteiten nabij de bibliotheek aan de Puccinipassage in de wijk s-Gravenland;
6. De Stichting Evenementen Capelle aan den IJssel (SEC) voor het houden van festiviteiten op het
evenemententerrein in de wijk Middelwatering.

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage.

BELASTINGVERORDENING

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 februari 2001 de volgende verordening heeft vastgesteld:

nummer 4/b-II Verordening tot tweede wijziging van de Legesverordening 2000.

Voormelde verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 13 februari 2001.

De verordening heeft betrekking op de invoering van een legestarief inzake het afgeven van beschikkingen op grond van de uitvoering van de Speelautomatenverordening Capelle aan den IJssel 2001.

De genoemde verordening ligt vanaf heden voor een ieder integraal ter inzage. Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van genoemd besluit.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen, de evenementvergunningen Koninginnedag en de genoemde belastingverordening liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...