Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 25-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 25 april 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Geelvinkbaai 17, dakkapel aanbrengen.
Roos van Dekama Erf 62, woning uitbreiden.
Bermweg 382, dakkapel aanbrengen.
Brahmsstraat 49, dakkapel aanbrengen.
P.C. Boutenssingel 1, lichtinstallatie plaatsen. Couwenhoekseweg 4, lichtinstallatie plaatsen. Bachstraat 173 en 175 / Brahmsstraat 133 en 143, dakkapellen aanbrengen.
Arica 131, dakkapellen aanbrengen.
Merellaan 235, dakverhoging plaatsen.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING, MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Haagwinde 42, berging vernieuwen.

2. Bachstraat 173 en 175 / Brahmsstraat 133 en 143, dakkapellen aanbrengen.

3. Arica 131, dakkapellen aanbrengen.

Aan de bij 1 genoemde melding van een bouwvoornemen en de bij 2 en 3 genoemde aanvragen voor een bouwvergunning kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 26 april 2001, gedurende vier weken, ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN

Verzenddatum 10 april 2001:
Essebaan 65, bijgebouw uitbreiden en veranderen. Paganinistraat 44, dakkapellen aanbrengen.
Merelhoven 28, tuinhuisje plaatsen.
Bachstraat 139, dakkapel aanbrengen.
Bachstraat 117, achteruitbouw bouwen.
Bizetstraat 55, dakkapel aanbrengen.

Verzenddatum 11 april 2001:
IJsselzoom 156, penthouse uitbreiden.
Vondellaan 53, woning uitbreiden en dakkapellen aanbrengen.

Verzenddatum 17 april 2001:
Pascaltuin 13, tuinhuisje plaatsen.
Bernsteinstraat 25 en 27, woonkamer uitbreiden. Poortmolen 121, psychiatrisch ziekenhuis uitbreiden. Kalmanstraat 5, dakkapel aanbrengen.

Verzenddatum 19 april 2001:
Bermweg 162, dakkapel vergroten.

KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunningen zijn door de gemeente Capelle aan den IJssel verleend voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 18 april 2001:
Ringspoor 15 1 populier

Verzenddatum 20 april 2001:
Talingstraat 16 1 berk
Geelvinkbaai 68 1 goudiep
Rogaland 27 1 esdoorn
Merellaan 143 1 eik

Kapvergunningen zijn door de gemeente Capelle aan den IJssel aangevraagd voor het kappen van de volgende bomen:

Da Costasingel t/o Torenhof 2 populieren,

1 treurwilg Herplant met tenminste 3 bomen. Narcisstraat opslag terrein 12 populieren.
Geen herplant i.v.m. herontwikkeling gebied. Bomen hebben materiële schade veroorzaakt aan bouwkeet door spontane takbreuk.

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

NADERE REGELGEVING GELUIDSNORMEN KONINGINNEDAGVIERING

Het college maakt bekend, dat zij nadere regels heeft vastgesteld ten aanzien van geluidsnormen tijdens de Koninginnedagviering. Deze nadere regels zijn van toepassing gedurende de Koninginnedagviering op maandag 30 april 2001 in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Dit besluit houdt in:

- geen normstelling voor wat betreft geluid door middel van elektronische versterking te laten gelden
van s morgens 10.00 uur tot s middags 18.00 uur;
- op 1e aanzegging van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren dient in het belang van de
openbare orde het geluidsniveau onmiddellijk teruggedraaid te worden;

- na 18.00 uur gelden (voor alle locaties met uitzondering van het evenemententerrein) de
geluidsnormen zoals hieronder staan aangegeven: Het equivalente geluidsniveau (Laeq), veroorzaakt door de aanwezige geluidsinstallaties c.q.
versterkers, of door verrichte activiteiten, mag voor de gevels van de omliggende woningen en
andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: 55 dB(A): in de uren gelegen tussen 18.00 uur en 19.00 uur, 50 dB(A): in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur, 45 dB(A): in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur,
- na 18.00 uur gelden voor het evenemententerrein de normen zoals hieronder staan aangegeven:
Het equivalente geluidsniveau (Laeq), veroorzaakt door de aanwezige geluidsinstallaties c.q.
versterkers, of door verrichte activiteiten, mag voor de gevels van de omliggende woningen en
andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: 75 dB(A): in de uren gelegen tussen 18.00 uur en 23.00 uur, 65 dB(A): in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Voor alle evenementen op Koninginnedag in de gemeente Capelle aan den IJssel
geldt overigens dat hiervoor een vergunning vereist is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. van Driel van de Unit Handhaving en Vergunningen van de gemeente Capelle aan den IJssel, telefoon 010-2848 663.

EVENEMENTVERGUNNINGEN KONINGINNEDAG 2001

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,
ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat zij evenementvergunningen hebben verleend voor
het houden van festiviteiten op Koninginnedag aan:


1. De stichting Sociaal Cultureel Werk Capelle-Schollevaar, voor het houden van festiviteiten
aan de Gong, nabij de vijver, in de wijk Schollevaar;
2. Mevrouw Hartman, voor het houden van festiviteiten nabij snackbar Hartman aan het Stationsplein in de wijk Schollevaar;
3. Oranjevereniging Oostgaarde, voor het houden van festiviteiten aan het Diezedal in de wijk Oostgaarde;

4. De Stichting Buurtgroep Capelle-West, voor het houden van festiviteiten op het speelveld aan de
Willem Barentzstraat in de wijk Capelle-West;
5. De Stichting Intermezzo, voor het houden van festiviteiten nabij de bibliotheek aan de Puccinipassage in de wijk s-Gravenland;
6. De Stichting Evenementen Capelle aan den IJssel (SEC) voor het houden van festiviteiten op het
evenemententerrein in de wijk Middelwatering.

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage.

BELASTINGVERORDENING

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 februari 2001 de volgende verordening heeft vastgesteld:

nummer 4/b-II Verordening tot tweede wijziging van de Legesverordening 2000.

Voormelde verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 13 februari 2001.

De verordening heeft betrekking op de invoering van een legestarief inzake het afgeven van beschikkingen op grond van de uitvoering van de Speelautomatenverordening Capelle aan den IJssel 2001.

De genoemde verordening ligt vanaf heden voor een ieder integraal ter inzage. Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van genoemd besluit.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen, de evenementvergunningen Koninginnedag en de genoemde belastingverordening liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie