NPB - Nederlandse Politiebond 25-04-2001 NIEUWE DRIEJARIGE POLITIE-CAO IMPULS VOOR AANTREKKELIJKHEID POLITIEWERK Onderhandelaarsakkoord over financiele rechtspositie en kwaliteit van de arbeid De vier landelijke politiebonden hebben dinsdagavond 24 april een onderhandelaarsakkoord bereikt met minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een driejarige CAO voor werknemers bij de politie"> Nieuwe driejarige politie-CAO

Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe driejarige politie-CAO

Datum nieuwsfeit: 25-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Centrum voor Arbeidsverhoudingen

">

NPB - Nederlandse Politiebond 25-04-2001

NIEUWE DRIEJARIGE POLITIE-CAO

IMPULS VOOR AANTREKKELIJKHEID POLITIEWERK

Onderhandelaarsakkoord over financiele rechtspositie en kwaliteit van de arbeid

De vier landelijke politiebonden hebben dinsdagavond 24 april een onderhandelaarsakkoord bereikt met minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een driejarige CAO voor werknemers bij de politie.

De CAO op hoofdlijnen:

Loonontwikkeling
In drie jaar tijd zal een structurele loonsverhoging worden gerealiseerd van 12 procent en daarnaast eenmalige uitkeringen van in totaal 2,05 procent.

Eindejaarsuitkering/dertiende maand
De afgesproken loonsverhoging is opgebouwd uit een aantal elementen, onder andere de opbouw van een structurele eindejaarsuitkering van 8 procent. Deze 'dertiende maand' wordt in 2001 2,5 procent van het jaarsalaris; in 2002 volgt een verhoging met 2,75 procent tot 5,25 procent; in 2003 komt daar nog eens 2,75 procent bij. Vanaf dat jaar is de eindejaarsuitkering structureel 8 procent.

Tussentijdse loonsverhogingen
Vanaf 1 september 2001 krijgen politieambtenaren een structurele loonsverhoging van 2 procent: deze bestaat uit de vanaf 1 februari 2001 ingevoerde overbruggingstoelage (OBT) van 1,5 procent plus een extra 0,5 procent.

Met ingang van 1 juli 2002 wordt het salaris verhoogd met 1 procent en met ingang van 1 juli 2003 nogmaals met 1 procent.

Loonontwikkeling: incidenteel
In het jaar 2001 krijgt de individuele politieambtenaar een eenmalige uitkering van 300 gulden (in de maand juli. In de jaren 2002 en 2003 volgt een eenmalige uitkering van 500 gulden in de maand april. Deze eenmalige uitkeringen zijn gebaseerd op de standaard van een 36-urige werkweek.

Deze eenmalige uitkeringen in 2002 en 2003 stonden tot de vergadering van de NPB-bondsraad op dinsdag 24 april nog op 300 gulden en zijn mede onder druk van de bondsraad van de NPB verhoogd tot 500 gulden. Dit heeft vooral te maken met de uitdrukkelijke wens om een extra compensatie te bieden voor een mogelijke ongunstige inflatie-ontwikkeling.

Extra periodieken schalen 6, 9 en 10
Aan de schalen 6, 9 en 10 wordt op de top een extra periodiek toegevoegd. Voor schaal 6 een verbetering van 132 gulden per maand (2,5%); voor schaal 9 een verbetering van 176 gulden (2,5%); en voor schaal 10 een verbetering van 226 gulden (3%). Deze bedragen komen bovenop de algemene loonsverbetering. Hiermee worden positieve correcties aangebracht op de vorige CAO (voordeel van 5.500 politieambtenaren).

Toelagen en vergoedingen
De piketvergoeding wordt per 1 juli 2001 uitgebreid en verhoogd van f 1,76 naar f 2,21. Dit geldt voortaan voor alle uren waarop piket gedraaid wordt; het zogenaamde 'venster' is afgeschaft.

Het bedrag van de operationele toelage wordt verhoogd van f 8,08 naar f 8,41 per uur met ingang van 1 januari 2001.

De ME-vergoeding wordt per 1juli 2001verhoogd naar f 55,09 per inzet en wordt geïndexeerd.

De uurvergoeding voor overwerk wordt per 1 julli 2001 met 30 % verhoogd; zij wordt f 13,22.

De Reiskostenvergoeding
De eigen bijdrage van de reiskostenvergoeding wordt teruggebracht van f 100,35 naar f 50,--. Daarnaast komt er een verbetering van de zogenaamde 'Rimboeregeling' (het niet bereikbaar zijn van de werkplek en NU OOK DE WONING met openbaar vervoer). Medewerkers kunnen onder bepaalde voorwaarden een declaratie indienen op basis van gemaakte autokilometers -maximaal 43 kilometer per dienst.

De nachtdienstontheffing / ouderenbeleid.
Vanaf 1 januari 2002 wordt het gefaseerd mogelijk voor executieve politieambtenaren om aan het eind van hun actieve politiecarriére op hun verzoek ontheven te worden van het verplicht draaien van nachtdiensten zonder dat dit grote financiële consequenties heeft voor betrokkenen: men behoudt de helft van de onregelmatigheidstoeslag voor de uren waarvoor men ontheffing krijgt.

Voor met name de collega's in de administratief en technische sector is een goede verbetering van de Regeling Partieel Uittreden (vanaf 58-jarige leeftijd) gerealiseerd: de eigen bijdrage is gehalveerd.

OVERIGE ONDERWERPEN

Naast deze maatregelen zijn er afspraken gemaakt over onder andere verbetering van de kinderopvang, het afbouwen van verlofstuwmeren, verbeteringen op het gebied van Arbeid en zorg

Variabele arbeidstijden: min of meer werken
Met de werkgever zijn ook afspraken gemaakt om te komen tot een verbetering van de inzet en een verhoging van de capaciteit. De belangrijkste overeenkomst hierbij is de geschapen mogelijkheid van een vrijwillige variatie op de standaard- 36-urige werkweek, omhoog of omlaag in aantal uren. De werkweek van aspiranten kan niet worden gewijzigd; deze blijft standaard 36 uur. Een 38-urige werkweek wordt automatisch na tien jaar teruggebracht naar 36 uur.

PO2002
De door de werkgever gewenste hervorming van het politieonderwijs (PO2002) wordt met onze instemming doorgevoerd. In de CAO zijn afspraken gemaakt ter bescherming van het zittend politiepersoneel en krijgen aspiranten van politie (collega's in opleiding) een regulier salaris in plaats van een zakgeldregeling

GVP
De werkgever heeft gepoogd om het politiespecifieke ziektekostensysteem (GVP) om zeep te helpen.

Dat hebben de bonden weten te verijdelen. Wel bleek onvermijdelijk dat er een herijking van het premiestelsel diende plaats te vinden. Dit is gebeurd en heeft voor menig politieambtenaar enig financieel nadeel te gevolg. Om dat nadeel te dempen is - mede onder druk van de bondsraad van de NPB op dinsdag 24 april, net voor het finale CAO-overleg - de terugtrekking van 23 miljoen nominale overheidsbijdrage gefaseerd over drie jaar (gewenning). Het maximale nadelig effect in de premie van werknemer en werkgever wordt bereikt in het jaar 2004 Ð tevens een nieuwe CAO-jaar, waarbij wij ons in 2003 zullen inspannen om dat nadeel verder te compenseren.

Ook zijn er harde afspraken gemaakt om de kwaliteit van de arbeid binnen de sector Politie de komende drie jaar verder te verbeteren:


- werkbelasting jong en oud

- werkstress ATH

- ziekteverzuim

- reintegratie

- omgangsvormen.

Een aantal onderwerpen zullen nader onderwerp van discussie zijn de komende maanden.


-Het dossier van de verschuivingstoelage (voor de NPB nog steeds een hard punt) krijgt onder andere een vervolg in het capaciteitsmanagement binnen de Nederlandse Politie;


-De geringe belangstelling van de werkgever voor het gebrek aan fitheid en lichamelijke vaardigheid van groepen binnen de Nederlandse politie is zorgelijk. Er wordt een project gestart om de vitaliteit van medewerkers binnen de arbeidsorganisatie politie te verbeteren.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie