Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vilenzo verwacht omzet- en winststijging in 2001

Datum nieuwsfeit: 25-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vilenzo International NV
Zoek soortgelijke berichten
Vilenzo International NV

PERSBERICHT

VILENZO VERWACHT OMZET- EN WINSTSTIJGING IN 2001

De Raad van Bestuur van Vilenzo International N.V. heeft in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van heden een uitspraak gedaan omtrent de omzet- en winstverwachting voor het lopende boekjaar. Voor de omzet wordt verwacht dat deze fors zal stijgen. Voor de winst per aandeel (vóór afschrijving goodwill) wordt een belangrijke stijging verwacht.

Deze verwachtingen met betrekking tot omzetstijging en de stijging van de winst per aandeel zijn voornamelijk de resultante van de acquisitie van Van Gils alsmede van de bijna afgeronde acquisitie van United Fashion Makers. Voorts zijn de gevolgen van een stelselwijziging, door gewijzigde wet- en regelgeving, in het lopende boekjaar betrokken in de prognoses (aanloopkosten van nieuwe activiteiten worden niet meer geactiveerd, maar rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht). Deze financiële gevolgen ten laste van het resultaat 2001 bedragen per saldo (er vinden dus ook geen afschrijvingen op aanloopkosten meer plaats) naar verwachting circa ¤ 1,2 miljoen. Eenmalig zal hiertoe in 2001 het bedrag van de balanspost immateriële vaste activa ad ¤ 6,1 miljoen worden afgeboekt ten laste van het eigen vermogen.

Ter financiering van voormelde acquisities heeft een onderhandse plaatsing van 255.000 gewone aandelen met een nominale waarde van ¤ 0,48 tegen een koers van ¤ 20,- plaatsgevonden en zullen nog 692.463 gewone aandelen met een nominale waarde van ¤ 0,48 worden geplaatst bij de aandeelhouders van United Fashion Makers in het kader van de overeengekomen aandelenruil. De (voorgenomen) uitbreidingen van het aantal geplaatste aandelen zorgen ervoor dat de stijging van de winst per aandeel vóór afschrijving goodwill minder groot zal zijn dan de stijging van de omzet.

De acquisitie van United Fashion Makers bevindt zich thans in een afrondende fase. De overeenkomsten zijn inmiddels getekend. De betreffende aandelenruil kan eerst plaatsvinden nadat ook de financieringsvoorwaarden volledig zijn afgerond. Het vaststellen van de conversievoorwaarden voor een achtergestelde converteerbare lening groot ¤ 5,9 miljoen is de laatste stap. De verwachting bestaat dat op korte termijn de transactie zal worden afgewikkeld.

Doelstellingen:

Vilenzo International N.V. heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

Financieel:

- Tenminste drie aaneengesloten jaren gemiddeld 10% groei van de winst per aandeel (vóór afschrijving goodwill); uitgangspunt hiervoor is de winst per aandeel van ¤ 1,53 over 1999.
- Een dividenduitkering, voor zover de omstandigheden dit toelaten, van circa 50% van het nettoresultaat, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in de vorm van stockdividend.
- Een solvabiliteitsratio - de verhouding garantie vermogen ten opzichte van totaal vermogen - van groter of gelijk aan 30%. Operationeel:

- Resultaatverbetering door procesverbetering.
- Versterking van de bestaande marktposities in de sectoren waarin de onderneming actief is.
- Focus op verdere uitbouw van de groep, zowel nationaal als internationaal.
Strategie:
Vilenzo richt zich op versterking van kwaliteit en efficiency van de huidige activiteiten en merkenportfolio, alsmede op de uitbouw hiervan middels overnames en/of strategische samenwerkingsverbanden. Vilenzo wil dit bereiken door:
- Focus op marketing en sales;

- Versterking van de merkenportfolio;

- Versterking van de interne organisatie.
Dit moet leiden tot verdere omzetgroei en verbetering van de netto rendementen.

Tilburg, 25 april 2001
VILENZO INTERNATIONAL N.V.
Raad van Bestuur

Voor nadere inlichtingen:
R.J.M. van Riel RA
tel. 013 5946800 / www.vilenzo.com

Bijlage bij persbericht 25 april 2001

Profiel Vilenzo International:
Vilenzo International N.V. fungeert als houdstermaatschappij van een aantal ondernemingen die zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen van modemerken (kleding en footwear). Aandelen Vilenzo International zijn sinds 1991 genoteerd aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.
Vilenzo International N.V. stelt zich op als een strategische holding. Haar rol is die van motivator, bewaker en coördinator van de ontwikkelde strategie.

Om de hierna geformuleerde doelstellingen te kunnen realiseren is vooralsnog gekozen voor een gedecentraliseerde organisatie. Elke werkmaatschappij functioneert in de markt als een zelfstandige onderneming met een eigen winst- en omzetverantwoordelijkheid.

Het geografische zwaartepunt van de verkoop van zowel internationaal sterke merkkleding als private label collecties en corporate identity wear ligt in West-Europa.

Vilenzo International N.V. onderscheidt drie kernactiviteiten: Merken, Private Label, en Services.

Merken
Binnen de kernactiviteit Merken richt de onderneming zich op het positioneren van merken in kinderkleding en vrijetijdskleding voor dames en heren, alsmede footwear voor dezelfde doelgroepen. Gevoerde merken in het volwassenensegment zijn: Van Gils, Jaguar, Obvious, Peter van Holland, Frans Molenaar, Bad Boys, Salty Dog, Bird Dog, Dobber, Björn Borg en Jeep.
Gevoerde kledingmerken in het kindersegment zijn: Bad Boys, Bad Girls, Dobber jr., Salty Dog, Bird Dog, Cakewalk, Babywalk, The Wizard of OZ, Jeep, Jottum, Barbara Farber en Pointer.

Private Label
Binnen de kernacitiviteit Private Label ontwikkelt en verkoopt Vilenzo International:
- Kinderkleding en schoenen, die enerzijds worden verkocht door de Nederlandse verkooporganisatie aan grootafnemers (grootwinkelbedrijf, winkelketens, inkooporganisaties en postorderbedrijven) in voornamelijk West-Europa, en anderzijds door de eigen verkooporganisaties van de productiebedrijven op Madagaskar en in Pakistan aan afnemers in het Caribische gebied, West-Europa, Japan en de Verenigde Staten.
- Tricot bovenkleding voor dames, bestemd voor grootwinkelbedrijven en andere grootafnemers die snel willen reageren op korte-termijntrends.
- Bedrijfskleding en corporate identity wear (business-to-business).
Services
De kernactiviteit Services biedt ondersteuning aan de beide andere kernactiviteiten op het gebied van techniek (CAD/CAM, pasvorm), logistiek (warehousing/order picking), inkoop/sourcing, kwaliteitscontrole (met name in het Verre Oosten) en retail support (waaronder marktinformatie en shop-in-shop formule). Binnen de kernactiviteit Services vindt ook de productie van geweven en gebreide kleding plaats, die door zelfstandige werkmaatschappijen in Tunesië, Pakistan en Madagaskar wordt uitgevoerd. Deze productie kan plaatsvinden ten behoeve van zowel Private Label als Merken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie