Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Visie op Brede School Schermereiland Alkmaar

Datum nieuwsfeit: 25-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Alkmaar
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Alkmaar


25 april 2001

Brede School Schermereiland veelzijdig

Het college van B&W van Alkmaar heeft kennis genomen van de `Visie op de Brede School Schermereiland'. De bedoeling van het concept `Brede School' is dat basisscholen naast het reguliere onderwijsaanbod gaan inspelen op maatschappelijke en sociale wensen, bij voorkeur op wijkniveau. Het aanbod van de brede school valt in vier functies uiteen; zorgfunctie, opvangfunctie, activiteitenfunctie en een wijkfunctie. Op het Schermereiland vinden al tal van activiteiten plaats die vallen onder de noemer `Brede School', bijvoorbeeld naschoolse activiteiten, inloop-/koffieuurtje voor ouders en de peuterspeelzaal in combinatie met het project Samenspel.

Op 15 maart jl. is de Brede School op Schermereiland officieel van start gegaan met een groot evenement voor leerlingen, ouders en wijkbewoners. Voor de komende jaren staan tal van activiteiten gepland om de Brede School op Schermereiland verder vorm en inhoud te geven. Activiteiten die door en voor de buurt worden georganiseerd. Om deze activiteiten te initiëren is een werkgroep opgericht die tevens dienst doet als `denktank'. In deze werkgroep zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Basisschool Jules Verne, de oudercommissie en wijkraad, de Maatschap, Stichting Schermereiland (Buurthuis De Wachter), SKOA en de gemeente Alkmaar.

Nieuwe activiteiten
In de komende jaren wordt een aantal initiatieven genomen en zijn prioriteiten gesteld om de Brede School Schemereiland te ontwikkelen. Met betrekking tot het aandachtsgebied van sociale samenhang in de buurt wordt het thema `Brede School in de Wijk' betrokken binnen de school zelf, bij naschoolse activiteiten en bij de peuterspeelzaal. Een tweede initiatief, gericht op het aandachtsgebied zorg, is het uitvoeren van het Marietje Kesselsproject. Dit project is bedoeld om de sociale weerbaarheid van kinderen van groep 8 te verhogen. Ook zal een schoolmaatschappelijk werker worden aangesteld voor een paar uur per week.
Een vierde activiteit is het bieden van naschoolse activiteiten op De Poortwachter, ook voor niet-leerlingen van die school. Het doel ervan is het verrijken van de vrijetijdsbesteding en sociale samenhang in de buurt.
Ook is aandacht voor kinderopvang. Een behoeftepeiling onder ouders moet uitwijzen in hoeverre er belangstelling bestaat voor voor- en naschoolse kinderopvang. Daarnaast wordt bekeken of behoefte bestaat aan een huiskamerproject met onder meer huiswerkbegeleiding. Een ander belangrijk aandachtsgebied is het uitbreiden van netwerken, bijvoorbeeld op het gebied sport en cultuur.


1/05/01
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie