Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitnodiging donateursvergadering Bond tegen het vloeken

Datum nieuwsfeit: 25-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Bond tegen het Vloeken


nieuws over de bond nieuws uit binnen- en buitenland kort en bondig nieuws over de bond

Uitnodiging jaarlijkse donateursvergadering.
'Gaat taalverruwing en vloeken aan christen-jongeren voorbij?'

Op DV woensdag 25 april houdt de Bond tegen het vloeken zijn jaarlijkse donateursvergadering. De opzet is deze keer anders dan voorheen. Van 19.15 tot 19.45 uur vindt het huishoudelijk gedeelte plaats, waarbij de jaarstukken 2000 worden behandeld. Om 20.00 uur begint de eigenlijke donateursvergadering, waarbij de aanwezigen samen nadenken over het thema: 'Gaat taalverruwing en vloeken aan christen-jongeren voorbij?'
Inleiders zijn dhr. Belo (directeur HGJB), dhr. W.A. Sonneveld (docent Ger. Scholengemeenschap Guido de Bres) en dhr. C. Hazeleger (scholenwerker Bond tegen het vloeken). Zij poneren stellingen over het thema, waarna in groepen onder leiding van een forum over gediscussieerd wordt. Donateurs en belangstellenden, zeker zij die veel contact met jongeren hebben zijn hartelijk welkom. Het belooft een boeiende avond te worden.
Datum: woensdag 25 april
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Congrescentrum 'De Eenhoorn' te Amersfoort, tegenover het Centraal station.

Bond tegen het vloeken schrijft 25.000-ste donateur in

Onlangs heeft de Bond tegen het vloeken een nieuwe mijlpaal in de ruim tachtigjarige geschiedenis bereikt: de 25.000ste donateur heeft zich ingeschreven! Het is de 15-jarige Annemarie van Iwaarden uit Woudenberg, die zich op de Wegwijs Gezinsbeurs in Utrecht aanmeldde. Waarnemend voorzitter ds. A. Prins en directeur R. van de Poll hebben de Woudenbergse feestelijk welkom geheten met een boeket bloemen en een cadeaubon.

De overschrijding van de 25.000-grens is voor de Bond een signaal dat steeds meer Nederlanders zich keren tegen de toenemende taalverruwing en het zinloos gebruiken van Gods Naam. Dankzij de stijging van het aantal donateurs krijgt de Bond meer mogelijkheden om nieuwe activiteiten te ontplooien. Een voorbeeld daarvan is de aanstelling van Kees Hazeleger als scholenwerker. Hij gaat actief taalverruwing en vloeken onder de aandacht van jongeren brengen.

Historisch Hoogtepunt
Het donateursaantal van de in 1917 opgerichte Bond vertoont al jaren een sterk stijgende lijn. Historisch gezien wordt deze uitsluitend geëvenaard door de beginperiode (1917-1923) als de teller na zes jaar op 10.000 komt Een poging om bij het 15-jarig bestaan in 1932 de 15.000 vol te maken lukt niet. Daarna volgt zelfs een periode van teruggang, maar sinds het begin van de jaren negentig is er opnieuw sprake van een duidelijke groei. In 1993 overschrijdt de Bond de grens van 15.000. Nu acht jaar later, bereikt de Bond een nieuw historisch hoogtepunt: 25.000 donateurs!

Nieuw boek Hans Werkman over vloeken in de literatuur

In 'En alles vloekte, maar hij vloekte niet' leidt Hans Werkman ons rond door de Nederlandse literatuur met als rode draad blasfemisch taalgebruik. Aan Werkman heb je als literatuurliefhebber een uitstekende gids, die meeslepend kan vertellen over zijn eigen onderzoek en de reacties van schrijvers als Maarten 't Hart, Theun de Vries, Tom Pauka en Leo Vroman.

Met vaart en flair loodst Hans Werkman zijn lezers langs een aantal "mijlpalen" in de moderne literatuur, waaronder de Boekenweek 1994 en die van 1997. Zo staat hij bijvoorbeeld stil bij twee romans van Tom Pauka: 'Een ongewenst verlangen' (1982) waarin veel wordt gevloekt en 'De meidenziekte' (1983) waarin dat niet het geval is. Werkmans conclusie: "Pauka heeft met 'De meidenziekte' aangetoond dat het mogelijk is een moderne, geloofwaardige en realistische roman te schrijven zonder dat de personages in het boek de naam van God verlagen tot stembandgeruis."

Het slothoofdstuk heet ' Literatuur met God' en behandelt de opleving van religie in de literatuur. Uiteindelijk hoort niet het taboe op vloeken centraal te staan maar de positieve tegenhanger: "Uw naam worde geheiligd".

'En alles vloekte, maar hij vloekte niet' is een geactualiseerde herdruk van de brochure 'Vloeken in de literatuur' uit 1986. Een exemplaar kunt u bestellen op de bestelpagina.

(Deze recensie is afkomstig van 'Chroom Digitaal 2000')

Nieuwe scholenwerker, Kees Hazeleger:
Jongeren respect voor God en de naaste bijbrengen.

Per 1 februari 2001 is Kees Hazeleger (43) als scholenwerker aan de slag gegaan bij de Bond tegen het vloeken. Voorheen werkte hij als onderwijzer in zijn woonplaats Barneveld. Kort en Bondig legt de nieuwe medewerker enkele vragen voor.

Kees Hazeleger

Hoe bent u er toe gekomen om bij de Bond tegen het vloeken te gaan werken?
"De Bond tegen het vloeken is een unieke, christelijke organisatie met een goede doelstelling. Het opkomen voor Gods Naam! Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Toen ik de advertentie voor de vacature las, sprak de functie-omschrijving mij aan. Ik solliciteerde en van het een kwam het ander".

En, zijn de eerste weken bevallen?
Op het kantoor heerst een prettige werksfeer. Ik ben er nu vier weken, maar het lijkt al veel langer. De pers heeft uitgebreid aandacht besteed aan mijn komst. Zodoende kwamen er veel vragen op mij af en werd ik gedwongen om dieper na te denken over het onderwerp vloeken.

Heeft u al gastlessen gegeven?
Het werk moet natuurlijk nog groeien, maar ik ben al op enkele scholen te gast geweest. De kinderen vinden het leuk als er iemand van buiten de school lesgeeft. Het onderwerp vloeken en ruwe taal maakt heel wat tongen los bij jongeren. Ze hebben er eigenlijk allemaal in meer of mindere mate mee te maken.

Hoe pakt u zo'n les aan?
Ik probeer de les pakkend te beginnen, maar gaandeweg wordt het serieuzer. Ik tracht duidelijk te maken dat je best emoties mag tonen, maar dat je je ook moet beheersen. Respect voor God en de naaste zijn daarbij sleutelbegrippen. De les gaat niet alleen over vloeken, ook ruw taalgebruik stel ik aan de orde. In dat verband laat ik wel 'ns Kol. 4 : 6 door een kind voorlezen.

Gaan jongeren hun taalgebruik aanpassen?
Natuurlijk hoop ik dat, maar je moet ook nuchter zijn. Leeftijd en groepsgedrag spelen sterk mee. Ik probeer te bereiken dat jongeren niet ongevoelig worden voor vloeken en steeds ruwere taal. Het is geen eenvoudige opgave, maar ik mag het doen in het besef afhankelijk te zijn van de zegen van God.

Reclame Code Commissie veroordeelt godslasterlijke poster 'Poster van mannenblad is kwetsend voor gelovigen'

De Reclame Code Commissie (RCC) veroordeelde de reclame van het mannenblad ZSM met de tekst 'Alles is te huur, zelfs god'. Volgens de RCC is de poster nodeloos kwetsend voor de gevoelens van gelovigen. Dit maakte de RCC begin november bekend.

De Bond tegen het vloeken in Veenendaal diende bij de RCC een klacht in over de reclame-poster die in september en oktober langs de openbare wegen hing. 'In deze reclame wordt over God gesproken alsof Hij te huur is. Dat degradeert God tot een alledaags gebruiksvoorwerp dat tegen betaling kan worden ingehuurd', aldus Rijk van de Poll, directeur van de Bond. Volgens ZSM verwees het affiche naar een artikel in het blad waarin een opsomming wordt gegeven van zaken die te huur zijn. De tekst refereerde met name aan een dominee die zich te huur aanbood.

Aandachtstrekker
Het blad gaf onomwonden toe dat Gods Naam er alleen bijgehaald is als aandachtstrekker. Volgens Van de Poll spande ZSM zonder schroom de Schepper voor zijn karretje, om daar commercieel voordeel mee te halen. 'Een dergelijk goedkoop gebruik van de naam van God getuigt van zeer weinig respect voor God en voor mensen die in Hem geloven.' Dat veel mensen dit zo ervaarden, bleek wel uit de vele verdrietige en verontwaardigde reacties die de Bond kreeg over dit billboard.

Preventie
De RCC achtte het affiche kwetsend voor de gevoelens van gelovigen en deed het maandblad de aanbeveling om voortaan niet meer op zo'n manier reclame te maken. De Bond is verheugd over de beslissing van de Commissie. Een dergelijke uitspraak werkt als een preventief signaal naar andere reclamemakers.
Overigens had de bladmanager van ZSM, Martijn van der Neut, al eerder toegezegd om de Naam van God of van Jezus in het vervolg niet meer te gebruiken in een reclame.

NIEUWE CD!

De werkgroep Midden-Betuwe heeft een cd uitgebracht: Uw goedheid Heer, is hemelhoog. De cd met niet-ritmische psalmenzang, deels met bovenstem, is opgenomen in de Nederlands Hervormde Kerk in IJzendoorn. Maarten van Dijk begeleidde met het orgel. Een enthousiast werkgroeplid zegt over de cd: Het is op een heel bijzondere manier opgenomen. Als je je ogen dichtdoet, lijkt het net alsof je er zelf bij bent, alsof er iemand achter je zit te zingen.

De cd is voor 27,50 te bestellen bij de Bond tegen het vloeken.

Nederlanders zeggen steeds minder te vloeken

De Bond tegen het vloeken ervaart de uitkomsten van het NIPO-onderzoek Vloeken in Nederland. Vijf jaar geleden en nu als een steun in de rug. Volgens het onderzoek zeggen Nederlanders minder te vloeken, ergeren ze zich steeds meer aan vloeken, zeggen sneller iets van een vloekende medelander en zouden het liefste vloeken op tv vervangen door een piepje.
Lees het hele artikel hier

Bond streeft naar meer reclame op stations
Posters stemmen treinreizigers tot nadenken

De stationsreclame van de Bond tegen het vloeken maakt treinreizigers bewust van hun vloekgedrag. Dat blijkt uit reacties die bij de Bond binnenkomen. Ik denk dat iedereen die langer dan een uur in de trein gezeten heeft jullie advertentie wel gezien heeft (en je denkt er meteen over na, wat moet je anders in de trein?) e-mailde een treinreizigster ons.

Gedurende de weken dat de poster Uw Naam worde geheiligd op de NS-stations te zien is, bezoeken dagelijks tientallen internetters meer dan gewoon onze internetsite. Deze bevindingen staven het mini-onderzoek dat vorig jaar onder veertig willekeurige treinpassagiers gehouden is. Uit deze steekproef bleek dat 43 procent van de reizigers ervan overtuigd is dat de posters nut hebben. Volgens hen maken de affiches mensen bewust van hun taalgebruik en het gebruik van Gods Naam. Ik vind de posters op het station erg mooi en denk dat dit effectief is, ook al is het misschien een onbewust proces, aldus een andere treinreiziger.

Steun
De posters stemmen niet alleen tot nadenken, maar zijn ook een steun in de rug van gelovige treinreizigers. Ik voel me altijd heel bemoedigd als ik op stations jullie posters tegenkom. Ik heb namelijk een grote angst om mensen te benaderen over hun woordgebruik. Zodra een vloek klinkt, zit ik met het dilemma wel of niet iets (durven) zeggen. Door jullie posters weet ik weer dat ik niet de enige ben die iets tegen vloeken heeft, mailde een Rotterdamse studente.

Probleem
De Bond is verheugd over het duidelijke effect van de affiches en de reacties die ze oproepen. Tegelijkertijd betreurt de stichting dat deze boodschap niet vaker en langer uitgedragen kan worden. In 2000 is de oproep om Gods Naam te heiligen slechts acht weken op de stations te zien. Eén week langer dan in 1999. Maar zeven jaar geleden hingen onze posters bijna een half jaar op de stations, aldus de directeur van de Bond, R. van de Poll. Het probleem zit hem in de enorme kosten voor het plaatsen van de posters en het bescheiden budget van de Bond.

Groei bij Bond

De Bond tegen het vloeken blijft groeien. Het aantal donateurs stijgt nog steeds. Net als het aantal werkgroepen dat plaatselijk actie voert voor de Bond. Op dit moment zijn er 37. De vraag naar voorlichting over vloeken en taalverruwing neemt toe. Kortom, steeds meer Nederlanders vinden dat het vloeken een halt moet worden toegeroepen.

Help mee om de achterban van de Bond te vergroten! Vraag op ons kantoor wervingsfolders aan, om uit te delen aan familie, vrienden of kennissen die de Bond nog niet steunen. Samen staan voor Zijn Naam', is de titel van de folder.

Campinghouders enthousiast over zomeractie tegen vloeken

Iedere vloek die mensen die mensen er uit laten komen, is er een te veel, aldus mevrouw Hingstman van camping de Braamsluiper. Daarom heb ik de zomerposter van de Bond opgehangen. Zo denkt ook Alex Dekker, eigenaar van camping de Vossenburcht erover. Het is goed om mensen te wijzen op hun vloekgedrag. Voor sommigen is het zo'n gewoonte geworden. Met de zomerposter van de Bond hopen ze vakantiegangers aan het nadenken te brengen.

Discussie
Ook organisaties die evangeliseren op campings, zoals het Dabarwerk en E&R (Evangelisatie & Recreatie) maakten gebruik van de speciale zomerposters tegen vloeken.

Zorgde deze poster er nu voor dat in de vakantie minder vloeken klonken? Ik heb positieve reacties van mensen gehad, aldus Dekker. Ik zag ze stilstaan voor het bord waar de poster hing, en dan begonnen ze erover te discussiëren.


Zere billen voor de Bond:

Van Ewout Tanis ontvingen we mooie foto's over een geslaagde vakantiespelweek in Goedereede. De week stond geheel in het teken van de Bond tegen het vloeken.

Vloeken in Rusland misschien strafbaar

Twaalf leden van het Russische parlement hebben een wetsvoorstel ingediend tegen vloeken. Ze willen dat vloeken strafbaar wordt. De politici maken zich zorgen over het grove taalgebruik van veel Russen. Ook prominente Russen, zoals president Poetin maken zich daaraan schuldig. Poetin liet een vloek vallen, toen hij de nabestaanden van de bemanningsleden van de Koersk toesprak. "Mogen de vrouwen het me vergeven", liet hij er haastig op volgen. Het wetsvoorstel is gemaakt door de Eenheidspartij. Ook enkele communisten steunen het idee. Of het voorstel erdoor komt is nog maar de vraag, omdat veel parlementsleden zelf ook nog weleens over de schreef gaan. Het wetsvoorstel is niet alleen gericht tegen vloeken, maar stelt ook het gebruik van Russische woorden verplicht, in plaats van Engelse termen.

Jeugd moet eerst convenant ondertekenen

Meeden. Jeugdvoetballers die zich aanmelden als lid van de voetbalvereniging Meeden moeten eerst het jeugdconvenant gedragscode jeugdvoetbal ondertekenen voor ze tegen de bal trappen. In dit convenant staan de rechten en plichten van de jeugd. Zo mogen jonge spelers niet vloeken, beledigen en geen schuttingwoorden bezigen op en rond het voetbalveld. Respect voor de tegenstander, jeugdleiders en scheidsrechters is eveneens opgenomen in de overeenkomst. De huidige leden mogen het convenant op vrijwillige basis ondertekenen

Klaas Wilting onthult voetbalbord tegen vloeken

Voetbalvereniging RK Edo in De Goorn pakt het gevloek op het voetbalveld aan. Politiewoordvoerder Klaas Wilting onthulde op 7 oktober het bord tegen vloeken. Op initiatief van de commissie normen en waarden is het bord geplaatst. "De commissie wilde iets op poten zetten in onze vereniging en dan ga je zoeken. We kwamen via het internet bij de Bond tegen het vloeken terecht", aldus de heer C. Braas van deze commissie.

Uniek
Dat een voetbalvereniging een bord plaatst, gebeurt wel vaker. Uniek is echter dat de gemeente van Wester Koggenland - waaronder RK Edo valt - alle kosten voor haar rekening nam. Ook de andere vijf voetbalverenigingen in Wester Koggenland mogen op kosten van de gemeente een bord plaatsen. Braas: "Ik hoop dat de andere verenigingen ook meewerken. Samen bereiken we meer."

Om zoveel mogelijk voetballers met de boodschap in aanraking te brengen, is het bord bij de ingang van de kantine geplaatst. Braas, die eveneens scheidsrechter is, hoort enthousiaste reacties op het bord. En hoe gaat het op het veld? "De spelers hebben er nog weleens moeite mee. De dames houden zich goed, maar de heren moeten zo nu en dan toegesproken worden", aldus de Ursemer.

Klaas Wilting onthult het voetbalbord 'Een vloek mist ieder doel'. Het bord staat op een goed zichtbare plaats bij de ingang van de kantine van de voetbalvereniging RK Edo in Ursem.

Valse petitie tegen godslastering doet ronde

Het is niet te geloven. In 2001 verschijnt een film (Corpus Christi) waarin Jezus en Zijn discipelen worden voorgesteld als homo! Er is al een tijdje een toneelstuk bezig...! Misschien kunnen we met zijn allen iets doen. Alsjeblieft, stuur dit door naar al je vrienden om het te ondertekenen en te voorkomen dat deze film verschijnt. (...) Alles wat we nodig hebben is een heleboel handtekeningen en jij kunt helpen!

Dit is de tekst van een petitie tegen een godslasterlijke film, die al vanaf juni over het internet rondgaat. Velen maakten er melding van bij de Bond. De informatie blijkt echter loos alarm te zijn. Een dergelijke film over Jezus is níet in de maak.

Volgens de internetpagina www.snopes.com stamt het bericht over de film uit 1977. Een Amerikaans blad meldde toen dat in Europa interesse was voor het maken van een dergelijke film over Jezus Christus. De lezers mochten hun mening over dit idee geven. Als gevolg ontstond een kettingbrief, om handtekeningen tegen de film verzamelen. De petitie die nu via e-mail rondgaat, bewijst dat een goede petitie nooit verdwijnt, aldus de site. Bij tijd en wijle doet deze kettingbrief namelijk weer de ronde. Op dit moment via de electronische snelweg.

Toneel
Een film blijkt - gelukkig - niet in de maak te zijn, maar wel bestaat er een toneelstuk dat 'Corpus Christi' heet. Hierin wordt Gods Zoon voorgesteld als een homoseksueel. Al vanaf 1998 wordt dit toneelstuk opgevoerd. Zowel in Amerika, als in Engeland en Duitsland leidde dit stuk tot hevige protesten van christenen en moslims.

Aardappeltruck tegen vloeken

Een aardappel en een papegaai vestigen sinds kort de aandacht van automobilisten op hun taalgebruik. Vrachtwagens van het aardappelbedrijf Verweij Aardappelen Barendrecht (VAB) sieren de Nederlandse wegen met een humoristische anti-vloekboodschap. Aangebrand? en In de puree? vraagt een boze of angstige aardappel. Vloek niet!, laat de papegaai hem weten.

Het initiatief is afkomstig van Mark Verweij, directeur van VAB. Als verantwoordelijk ondernemer moet je iets uitstralen in de maatschappij. Bijvoorbeeld door goed met het milieu om te gaan. Als christen-ondernemer ziet Verweij het bovendien als zijn plicht om op te komen voor Gods Naam. En vrachtwagens zijn een steengoed medium om iets uit te dragen, aldus de directeur.

Wellicht een idee voor meer transportbedrijven? De originele stripfiguurtjes leiden in ieder geval tot discussies over vloekgedrag.

Vloeken maakt agressief

Vloeken maakt agressief Wie vloekend, schreeuwend of slaand woede afreageert, wordt daarvan agressiever. Wie daarentegen boosheid rustig verwerkt, is nadien minder agressief.
Dat blijkt uit een onderzoek van Amerikaanse sociaal-psychologen. De wetenschappers concluderen dat het veel beter is om jezelf te beheersen, dan om woede te koelen door er bijvoorbeeld allerlei krachttermen uit te gooien. Wie zichzelf beheerst, gedraagt zich na verloop van tijd minder agressief dan iemand die stoom afblaast door flink te vloeken of te slaan. Vloeken maakt dus vaak agressief.


* Wegwijsbeurs levert ruim 800 nieuwe donateurs op. In de voorjaarsvakantie stond de Bond tegen het vloeken met een stand op de Wegwijsbeurs in Utrecht. Deze familiebeurs trekt voornamelijk bezoekrs uit de gereformeerde gezindte. In de kleurrijke stand waren de levende papegaaien Dennis en Coco weer van de partij. Zij zorgden voor veel vermaak, met name bij de kinderen. Mede door de fantastische inzet van werkgroepleden uit het hele land, meldden zich liefst 821 nieuwe donateurs aan, onder wie de 25.000ste

* Boek Rushdie vol vloeken.
Het boekenweekgeschenk 2001 staat vol Godslastering. Dit is af te lezen uit een recensie van Salmon Rushdie's boek Woede in het maandblad CV Koers:
Rushdie is fel anti-godsdienstig en haalt doelbewust uit naar alles wat voor gelovigen heilig is. Helaas is dat ook het geval in Woede, het boekenweekgeschenk van dit jaar. God bestaat niet en gelovigen zijn "bekrompen zielen". Dergelijke sneren klinken herhaaldelijk in het boek. Bovendien staat het boek krom van knetterende vloeken en onwelvoeglijke taal. De Bond tegen het vloeken betreurt het dat
boekenweek-initiatiefnemer CPNB het Nederlandse lezerspubliek trakteert op een boek vol zinloos verbaal geweld. Dat daarbij ook de Naam van God veelvuldig op grove wijze gelasterd wordt, maakt het geschenk bovendien kwetsend voor vele gelovige Nederlanders. Overigens is er een alternatief boekenweekgeschenk van het CLK (Christelijk Lektuur Kontakt): "Zwart water" van Meint R. Van den Berg.

* Protesten van de Bond in 2000
De Bond protesteerde vorig jaar 59 keer tegen God-onterend taalgebruik in de media, in reclames of elders in de maatschappij. Dat is tien keer vaker dan in 1999. De reclamemakers spannen de kroon: zij ontvingen 18 maal een protest. Bij bladen ageerde de Bond 14 keer tegen misbruik van Gods Naam, evenvaak als bij omroepen. Bij personen en instanties legde de Bond 12 maal een klacht neer.
Een greep uit de protesten:
+ De dag na Goede Vrijdag plaatste het NRC Handelsblad een uiterst smakeloze cartoon met een breed lachende Christus die het kruis droeg. Het lijden en sterven van Jezus werd volkomen bespottelijk gemaakt. Het NRC bood zijn excuses aan. + In de NCRV-documentaire 'Dichtgespijkerd' klonk niet alleen de g..v..d..vloek, hij werd ook nog eens voluit ondertiteld. Eindredacteur Ger van Dongen schreef dat hij ons protest hiertegen al verwacht had. "Ik ga de werkelijkheid geen geweld aandoen door in het verhaal van deze sappige Amsterdammer te knippen. Ik ben het wel met u eens dat de ondertiteling niet nodig was. Ik heb dan ook de volgende afleveringen in die zin aangepast en waar nodig de ondertiteling gezuiverd van ongewenst taalgebruik", luidde zijn reactie.
+ De Koninklijke Luchtmacht gebruikte in een personeelsadvertentie de tekst 'Thank God it's Monday'. Volgens de Bond valt dit onder het onnodig gebruik van Gods naam. Majoor R. Schmidt zegde toe in het vervolg nog voorzichtiger te zijn met het maken van teksten. + De politieke vereniging Leefbaar Utrecht ontving een brief van de Bond naar aanleiding van een artikel in het NRC-Handelsblad waarin de voorzitter vertelt dat er af en toe g..v..d.. wordt gezegd. "We vragen u niet om emotieloos door het leven te gaan, maar we willen u wel oproepen om die emoties zo te uiten dat er niemand door gekwetst wordt", aldus de Bond. Ook bood de Bond zijn anti-vloekmateriaal aan. Leefbaar Utrecht reageerde niet.
+ Albert Heijn maakte vlak voor Pasen reclame met een paginagrote advertentie van een feestelijk ontbijt met de tekst: 'Geen wonder dat u opstaat'. In alle middagkranten verscheen deze advertentie. Jammer dat de grootgrutter een link moest leggen met de wonderlijke opstanding van Christus. De Bond reageerde hiertegen. Volgens AH was de advertentie erdoorheen geglipt. "We betreuren het zeer", luidde de reactie. De dag erna verscheen dezelfde advertentie in alle ochtendkranten, maar nu met de tekst: 'Goedemorgen!'
* Noorse soldaten willen geen gevloek
Soldaten in Noorwegen willen op een beleefde manier gedrild worden. Het moet afgelopen zijn met het gevloek en getier, zoals dat sinds jaar en dag de gewoonte is. Dit meldt het blad van de strijdkrachten Fortsvarets Forum.

* Zere billen voor de Bond
Vijf uur lang op een paal zitten! Dat is niet niks. Maar vijftien jongens en meisjes uit Goedereede zagen het wel zitten. De tieners lieten zich sponsoren door mensen uit de buurt en haalden op deze manier een mooie opbrengst op voor de Bond tegen het vloeken. Ze hoefden trouwens niet per sé vijf uur achter elkaar op de paal te zitten. Om de 25 minuten mochten ze even van hun houten zitplaats af om wat bewegingsoefeningen te doen.

* Geen vloeken van De Cock
De politieman De Cock mag in de televisieserie 'Baantjer' absoluut niet vloeken. Dat heeft Appie Baantjer, schrijver van de 'De Cock'-boeken, bedongen toen John de Mol hem vroeg of hij de personen uit de boekenserie mocht gebruiken. 'Ik vond het best, maar ik heb afgesproken dat hij De Cock heel zou laten. Want eigenlijk ben ik De Cock. Die mocht niet vloeken enzo. Daaraan houdt hij zich', zegt Baantjer in een interview met het Nederlands Dagblad.

* Henry Jansen uit Deventer stuurde de Bond een gedicht: Baal je ergens van
vloek niet
want deze man
beweert
dat
vloeken niet hoeft
en mij en God bedroeft


* Van Jannine van der Pol uit Hattem kregen we een brief: Hallo, ik ben Jannine van der Pol en ik ben 12 jaar oud. Ik wou graag wat aan u schrijven, is dat goed? Ik had op de schooldag een foldertje gehad en daar heb ik veel over geleerd! Als iemand nu vloekt op paardrijden, want daar zit ik op, dan zeg ik nu altijd: 'Ik wist niet dat jij zondags ook naar de kerk ging, want je zegt een NAAM die ik altijd in de kerk zondags veel hoor". Dan weten ze niks anders te zeggen dan: 'Sorry'. Dan denk ik soms: kon ik er maar nog meer aan doen! Gelukkig hielp God me daarbij.
* Pastoor hekelt tv-spot
Pastoor Wim van Essen van de Sint Willibrord-parochie in Veenendaal ergerde zich aan een televisie-uitzending van Paul de Leeuw. In de bewuste uitzending tijdens de voetbalkampioenschappen eind juni dreef de presentator de spot met de eucharistieviering. Als non verkleed, zittend in een soort biechtstoel, vergeleek De Leeuw de sportbeker met de beker wijn. In een brief aan onder meer de NOS vroeg pastoor Van Essen om meer respect voor 'religieuze en godsdienstige momenten die er nog steeds in de samenleving bestaan'.

* Geen vloeken in Amerikaans tv-programma In de Amerikaanse versie van het televisieprogramma Big Brother mag niet gevloekt worden. Naar Nederlands voorbeeld wordt een aantal onbekenden bij elkaar in een huis gezet om dag en nacht gefilmd te worden. In tegenstelling tot de Nederlandse omroepen, vervangen de Amerikanen vloeken door een piepje. Tijdens live-uitzendingen is hiervoor zelfs een speciale medewerker beschikbaar. Deze moet op een knop drukken om eventuele vloeken weg te piepen.

* Nederland exporteert vloeken
Op de Kaapverdische eilanden in de Atlantische Oceaan klinken steeds vaker Nederlandse vloeken.
Dat zegt Kees Rol, een Nederlandse ondernemer die op de Westafrikaanse eilandengroep werkt. Ik hoor steeds meer Kaapverdianen die met een Rotterdams accent een gvd laten knallen. Het is een vreemde gewaarwording, aldus Rol in het radioprogramma Wereldnet. In Rotterdam wonen naar schatting 25.000 Kaapverdianen. Volgens Rol zijn er veel contacten met het thuisland waardoor de vloekwoorden worden geëxporteerd naar de Afrikaanse eilandengroep.
* Vloeken tegen computer
FNV Bondgenoten signaleert een nieuw probleem: computeragressie. Kenmerken hiervan zijn onder meer vloeken en schelden op de computer en helpdeskmedewerkers. Dit meldt een artikel in de Automatiseringgids. Gefrustreerde computergebruikers uiten zich niet alleen verbaal, maar slaan ook op het toetsenbord en smijten met de muis.

* Vloeken mag, zegengroet verboden
De Amerikaanse Liz Anderson wenst mensen vaak 'een gezegende dag'. Haar werkgever verbood dit echter. 'Religieuze en politieke taal moeten buiten zakelijke gesprekken gehouden worden', aldus de president-directeur. Prompt kreeg al het personeel een memo met dezelfde strekking. Vreemd genoeg werd met geen woord gerept over de vele vloeken van werknemers.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie