Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief staatssecretaris Kalsbeek over Irakese hongerstakers

Datum nieuwsfeit: 25-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Justitie


www.justitie.nl

MIN JUST: Brief staatssecretaris Kalsbeek over hongerstakers

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 72
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Directie Vreemdelingenbeleid
Datum 25 april 2001
Ons kenmerk 5091697/01/DVB
Onderwerp hongerstaking

Tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april jl. heeft de heer Rabbae (GroenLinks) verzocht bij brief geïnformeerd te worden over de situatie waarin een aantal Irakezen zich bevindt die thans in hongerstaking zijn en de wijze waarop ik daarmee tot nu toe ben omgegaan. In het navolgende zal ik in de eerste plaats in het algemeen ingaan op het verschijnsel hongerstaking in verband met de asielprocedure. Daarna zal ik Uw Kamer een feitelijk overzicht verschaffen van de huidige stand van zaken rond de thans gevoerde hongerstakingen. Tot slot zal ik daarbij ingaan op de door hen gevoerde toelatingsprocedures en wijze waarop ik tot nu toe met deze hongerstakingen ben omgegaan.

Algemeen
Het verschijnsel hongerstaking is niet onbekend. In de afgelopen jaren is de regering in het kader van het gevoerde vreemdelingenbeleid regelmatig geconfronteerd met personen die om allerlei redenen in hongerstaking zijn gegaan. De belangrijkste reden voor deze voor betrokkenen ingrijpende stap was veelal gelegen om, na een voor betrokkene niet positief verlopen toelatingsprocedure, te trachten alsnog toelating tot Nederland te verkrijgen.

De beslissing tot niet-toelating is voor ieder individu een ingrijpende en dient dan ook op zorgvuldige wijze tot stand te komen. Wellicht ten overvloede wil ik er op wijzen dat in het asielrecht het individualiseringsbegrip voorop staat. Dit betekent dat een asielverzoek op persoonlijke feiten en omstandigheden gebaseerd dient te zijn. Het asielverzoek wordt als zodanig ook op die individuele merites beoordeeld. Ik ben van oordeel dat de door de Nederlandse regering gehanteerde asielprocedure, inclusief de mogelijkheid van een rechterlijke toets, zodanige waarborgen biedt dat uiteindelijk bij een negatieve toelatingsbeslissing, terugkeer verantwoord is. Immers, de vraag of terugkeer mogelijk tot schending van het .refoulement-beginsel. (artikel 33 Verdrag van Genève) of schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens zou kunnen leiden, is in de asielprocedure uitdrukkelijk en toegesneden op de omstandigheden van het individuele geval, aan de orde geweest.

Ik ben dan ook van oordeel dat het verschijnsel hongerstaking er niet toe kan leiden dat een op zorgvuldige wijze tot stand gekomen beslissing tot niet toelaten wordt teruggedraaid en dat er vervolgens een andere (voor betrokkene positieve) beslissing omtrent de toelating wordt genomen.

Feitelijk overzicht

Naast het verschaffen van informatie over de vijf personen die geruime tijd geleden in Waddinxveen en Alphen aan de Rijn in hongerstaking zijn gegaan, wil ik van deze gelegenheid gebruik maken Uw Kamer een totaal overzicht te verschaffen van alle hongerstakingen, verspreid over geheel Nederland, die recent hebben plaatsgevonden c.q. nog plaatsvinden. Vanaf februari van dit jaar zijn, naast de personen in Waddinxveen en Alphen aan de Rijn, nog 6 andere personen in hongerstaking gegaan. Het betrof hier personen van Iraakse (2), Turkse (3) en Tsjadische (1) nationaliteit. Genoemde 6 personen hebben inmiddels hun hongerstakingen weer beëindigd.
Recent zijn . voor zover mij bekend - nog drie personen in hongerstaking gegaan. Op dit moment zijn dus acht personen in hongerstaking. Zeven daarvan bezitten de Iraakse nationaliteit, één persoon is van Tunesische afkomst.

In deze brief wil ik mij verder beperken tot het verschaffen van informatie over de vijf personen, allen Iraakse Koerden afkomstig uit Noord-Irak, die sedert 5 februari jl. in hongerstaking zijn. Overigens geldt hetgeen hierna over de activiteiten van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en mijzelf is vermeld ook voor de recente gevallen van hongerstaking.

Onmiddellijk nadat deze personen te kennen hebben gegeven in hongerstaking te gaan, is door het COA een crisisteam geformeerd. Dit crisisteam komt dagelijks bijeen en bespreekt de algehele situatie. In de afgelopen periode hebben de huisarts van betrokkenen, de vertrouwensarts en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) incidenteel deelgenomen aan dit overleg.

Vanaf het begin van de hongerstaking worden alle betrokkenen dagelijks medisch onderzocht. In de beginfase werden alleen gewicht, bloeddruk en polsslag gecontroleerd. In een latere fase is ook overgegaan tot bloed- en urineonderzoeken.

Vanuit het COA wordt dus op dagelijkse basis toezicht gehouden op de situatie rond de hongerstaking.

De hongerstakers zelf worden begeleid door hun huisarts, een vertrouwensarts, een advocaat en door de vluchtelingenorganisatie Prime. Deze laatste is door de hongerstakers in de loop van de actie gevraagd hun belangen te behartigen. Prime heeft zich solidair verklaard met de hongerstakers en treedt als intermediair op tussen de hongerstakers en de media. De hongerstakers hebben Prime gemachtigd om namens hen te spreken op het moment dat zijzelf daartoe fysiek niet meer in staat zijn.
Alle genoemde personen hebben zonder belemmeringen toegang tot de opvangcentra waar betrokken verblijven en uiteraard tot de hongerstakers zelf.

Ikzelf laat mij dagelijks informeren over de actuele stand van zaken rond de hongerstakingen. De hongerstaking in Waddinxveen en Alphen aan de Rijn duurt op dit moment 78 dagen en de situatie van de betrokkenen is zorgelijk.
Op mijn verzoek is eveneens overlegd gevoerd over de ontstane situatie met de betrokken plaatselijke besturen.
Daarnaast wordt door mij, in overleg met alle betrokken uitvoerende diensten, telkens overwogen of er mogelijkheden tot interventie, gericht op beëindiging van de hongerstakingen, aanwezig zijn. Complicerende factor hierbij is dat alle betrokken hongerstakers een zogenoemde non-interventieverklaring getekend hebben.

Toelatingsprocedures

Betrokkenen hebben nog onder het regime van de Vreemdelingenwet 1994 een asielprocedure doorlopen en zijn uitgeprocedeerd voor wat betreft de toelating als vluchteling en de verlening van een vergunning tot verblijf. Ten aanzien van één van hen staat nog een bezwaarschrift open tegen de intrekking van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, welke procedure niet in Nederland mag worden afgewacht. De beslissing de bezwaarprocedure niet te mogen afwachten in Nederland is door de rechter in voorlopige voorziening geaccordeerd. Met betrokkenen zijn inmiddels terugkeergesprekken gevoerd (uitvoering Stappenplan terugkeer).

De gemachtigde van betrokkenen heeft aan het begin van deze maand verzoeken om heroverweging van de eerdere asielbeslissingen ingediend. Voorts heeft zij voor vier hongerstakers een verzoek om toelating ingediend op basis van het door mij gevoerde beleid ten aanzien van vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken.

Inmiddels heeft de gemachtigde bezwaarschriften ingediend tegen het niet tijdig nemen van een besluit op de recent ingediende verzoeken om heroverweging, waarbij gelijktijdig een voorlopige voorziening aan de rechtbank is verzocht. Aan de gemachtigde is op 20 april jl. meegedeeld dat er geen aanleiding bestaat om op de besluiten in de eerdere asielprocedures terug te komen. Ten aanzien van de aanvragen om een verblijfsvergunning is gemeld dat hierop beslist wordt zodra aan de vereisten voor het in behandeling nemen is voldaan. Op deze aanvragen dient dus nog beslist te worden. Het indienen van deze aanvragen genereert echter geen recht op opvang. Op 24 april jl. heeft bij de rechtbank te Den Haag een zitting plaatsgevonden naar aanleiding van een verzoek om voorlopige voorziening. Hierin is namens betrokkenen verzocht om verblijf, om opvang gedurende de behandeling van het verzoek om heroverweging en om wijziging van het terugkeerbeleid ten aanzien van Iraakse asielzoekers. Hoogstwaarschijnlijk zal de rechter nog heden uitspraak doen.

De Staatssecretaris van Justitie,

25 apr 01 14:02

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...