Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Groningen: bijdrage trainingscentrum bloembollenteelt

Datum nieuwsfeit: 25-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 25 april 2001 Persbericht nr. 80

Gs verlenen bijdrage voor trainingscentrum bloembollenteelt

Het college van GS is van plan een bijdrage van f 200.000,-- te verlenen aan het Trainingscentrum bloembollenteelt in Kruisweg (gemeente De Marne). Dit is een project waarin Noordelijke akkerbouwers worden omgeschoold tot bloembollentelers. Het project "trainingscentrum bloembollenteelt" past uitstekend binnen het landbouwbeleid van de provincie Groningen. De bloembollenteelt is namelijk een van de meest perspectieve teelten voor delen van de provincie.

Omdat het overhalen van Westelijke bollentelers om zich in het Noorden te vestigen tot nu toe weinig resultaten heeft opgeleverd, wordt steeds meer overgestapt op het omscholen van de eigen akkerbouwers. Dit resulteert in betere bedrijfsinkomens voor akkerbouwers. De stimulering van de bloembollenteelt vormt een van de speerpunten van het Kompas voor het Noorden.
Inmiddels zijn er 34 gediplomeerde cursisten, waarvan de meesten zijn begonnen met teelt en/of broei (broei is het kweken van van bloemen uit de bollen) voor eigen risico en rekening. De totale groei van het areaal tulpen in de provincie Groningen en Friesland vanaf 1995 bedraagt 92 hectare. Hiervan is 32 hectare rechtstreeks te herleiden naar deelnemers aan de training. De broei is verdubbeld van bijna 8,9 miljoen stuks naar 17,1 miljoen in 1999. Sindsdien zet de stijging zich verder voort. 4 Miljoen stuks zijn rechtstreeks te relateren aan het Trainingscenrum en haar deelnemers. Vier miljoen stelen komt overeen met 7,5 volledige arbeidsplaatsen, dit betreft voor een belangrijk deel seizoensarbeid.
Behalve deze directe resultaten is er ook sprake van uitstralings effecten van het project doordat er mensen naar het centrum komen voor een korte cursus of een excursie.

Voor de voortzetting van het project in de jaren 2001 en 2002 is Europese subsidie aangevraagd bij de Dienst Laser van het Ministerie van landbouw, natuurbeheer en Visserij. Deze dienst heeft inmiddels een positief advies afgegeven. Voordat Laser echter een positieve subsidiebeschikking afgeeft, is het nodig dat ook de provincie Groningen een financiele bijdrage verleent.
De totale kosten van het project bedragen f 842.000,--. De resterende kosten worden opgebracht door de deelnemers, de betrokken gemeenten en de provincie Friesland.
Het voorstel van het college van GS wordt ter advisering voorgelegd aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie