Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Congres 'Kwalitatief onderzoek naar zingeving'

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen
Zoek soortgelijke berichten
SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen

CONGRES

Hedendaagse zingevingspraktijken

Kwalitatief onderzoek naar zingeving

Donderdag 26 april 2001

Plaats: SISWO
Plantage Muidergracht 4
Amsterdam

Het thema

Zingeving is als ordenend en richtinggevend kader een voorwaarde om te overleven. Het raakt aan meerdere dimensies van het menselijk leven rond existentiële levensvragen, keuzes en de dagelijkse levensvoering. Zingeving is te typeren als het geheel van gedachten en gevoelens over wat wezenlijk is in het leven, al dan niet in de vorm van godsdienst, levensbeschouwing of religiositeit. Onderzoek naar zingeving is in tijden waarin traditionele zingevingsmodellen onder druk staan een uitdaging. Het is interessant te onderzoeken hoe zingeving, opgevat als het geheel van ultieme betekenissen omtrent het leven als geheel, concreet vorm krijgt in de levens en gedachten van mensen in verschillende sociale contexten.
Onderzoek naar dit meerdimensionele en niet direct grijpbare verschijnsel lijkt met name voor kwalitatieve onderzoekers een gebied waarop zij de mogelijkheden van kwalitatieve onderzoeksmethoden kunnen uitbuiten.
Kwalitatief onderzoek heeft als kenmerk een verzameling van gegevens die open en flexibel is, en een analyse die zoveel mogelijk aansluit bij de natuurlijke of alledaagse taal. In de kwalitatieve benadering wordt materiaalverzameling, analyse en reflectie cyclisch afgewisseld, hetgeen het analyseproces een tentatief karakter geeft. Het doel van de analyse is om van binnenuit zichtbaar te maken wat de actoren in het veld beweegt, waarmee gepoogd wordt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van theoretische begrippen, zoals in dit geval 'hedendaagse zingeving'. Er is een grote variatie in de opzet en uitvoering van kwalitatief onderzoek, waarvan een aantal vormen op de studiedag naar voren zullen komen, zoals de case-study, biografisch onderzoek en kwalitatieve inhoudsanalyse van media-materiaal.

Op de studiedag zullen een zestal onderzoekers vanuit verschillende disciplinaire achtergronden de resultaten presenteren van hun onderzoek naar hedendaagse zingevingspraktijken. Zingeving is opgevat als een continuum, aan een kant begrensd door niet- of nauwelijks transcendent te noemen opvattingen en praktijken, waarin het hier-en-nu de boventoon voert, en aan anderzijds die opvattingen en daarmee samenhangende praktijken waarin het bovennatuurlijke, de godsdienst en religiositeit een hoofdrol vervullen. Tussen deze twee uitersten kunnen de bijdragen van de verschillenden sprekers geplaatst worden. Elk van de sprekers laat een aspect zien van zingeving in een bepaald levensdomein. Het geheel biedt een gevarieerd zicht op de complexiteit van het verschijnsel, het inpassen van zingeving in het dagelijks leven en de bijdrage aan de constructie en expressie van het levensverhaal en de persoonlijke identiteit.

De KWALON staat voor het platform van Kwalitatief Onderzoek in Nederland. Het doel van de KWALON is het bevorderen van kwalitatieve onderzoeksmethoden in de sociale wetenschappen. Dat wil zij bereiken door het organiseren van het wetenschappelijk forum en belangenbehartiging. Dit betekent het uitgeven van een tijdschrift, het organiseren van studiebijeenkomsten, het oprichten en ondersteunen van werkgroepen.

Programma

10.00 Welkom dagvoorzitter dr. Fred Wester
09.45 Aankomst en koffie
10.10 Tot levenslang veroordeeld. Het levensverhaal van een arbeidsongeschikte als een sociale gammatica met religieuze dimensies. Prof. dr. Toine van den Hoogen (KUN)
10.50 Betekenisconstructie in verhalen van mensen met kanker. Drs. Peter Donders (RUL)
11.30 Koffiepauze
11.50 The best of both worlds. Spiritualiteit in de talkshow van Oprah Winfrey. Dr. Ellen Hijmans (KUN)
12.30 Lunch
13.30 Zingeving in cyberspace: analyse van zingeving in persoonlijke homepages. Dr.Martine van Selm & dr. Ellen Hijmans (KUN) 14.10 Individualisering en religieuze vorming van volwassenen. Dr. Moniek Steggerda (KUN)
14.50 Theepauze
15.05 Dat verlangen ken ik nog niet. Religieus (be)leven in een nauw omlijnd kader. Drs. Nicolette Hijweege (KUN)
15.45 Forumdiscussie: Kwalitatief onderzoek naar zingeving (alle sprekers).
16.15 Afsluiting en borrel

Informatie over de sprekers

Peter Donders studeerde cultuur- en godsdienstpsychologie en verdedigt binnenkort bij de Theologische Faculteit van de R.U. Leiden zijn proefschrift over de narratieve reconstructie betekenisverlening van mensen met kanker.

Ellen Hijmans studeerde sociologie en schreef in 1994 een proefschrift over hedendaagse zingevingssystemen. Zij wekt als universitair docent bij de Sectie Communicatiewetenschap in Nijmegen.

Nicolette Hijweege studeerde cultuur- en godsdienstpsychologie en legt de laatste hand aan haar proefschrift bij de Theologische Faculteit van de K.U. Nijmegen over religieuze bekering bij bevindelijken.

Toine van den Hoogen studeerde theologie en filosofie in Nijmegen en Parijs. Hij publiceerde onlangs Ernstige lichtzinnigheid; Een theologisch essay over hedendaagse cultuur als idioom van taal van God (1998). Hij werkt als hoogleraar fundamentele theologie bij de Theologische Faculteit in Nijmegen.

Martine van Selm studeerde communicatiewetenschap en promoveerde in 1998 bij de afdeling Psychogerontologie op een proefschrift over de zinloosheidsproblematiek bij ouderen. Zij is universitair docent bij de Sectie Communicatiewetenschap in Nijmegen.

Moniek Steggerda studeerde cultuur- en godsdienstpsychologie en promoveerde in 1993 op een proefschrift over opvattingen van vrouwen in Nederland. Tot 1 januari werkte zij bij de Theologische Faculteit in Nijmegen en vanaf die datum bij de stichting voor allochtonenpastoraat en interreligieuze dialoog Cura Migratorum in Den Bosch.

Fred Wester, dagvoorzitter, is hoofddocent kwalitatieve methodologie van de sectie Methoden en Technieken van de KUN. Hij is de auteur van Strategieeen voor kwalitatief onderzoek (1995, 3e druk). Organisatie:

SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen
Platform KWALON

Inschrijving:

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar Henk Kleijer met de mededeling dat u zich opgeeft voor het Congres Hedendaagse Zingevingspraktijken en de deelnamekosten à 60,-- over te maken op girorekening 17504 t.n.v. SISWO Congres-rekening, o.v.v. NAAM en "Zingeving"

Inlichtingen:

Drs. H. Kleijer
SISWO
Plantage Muidergracht 4
1018 TV Amsterdam
tel: 020 5270647
e-mail: (kleijer@siswo.uva.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie