Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Landbouwtelling 2001 Belgie

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken België

NL FR DE EN

Landbouwtelling 2001

Voorstelling

Waarom ?

Regelmatige tellingen in de landbouw zijn onmisbaar om :

De landbouw als sleutelsector beter te kennen
De landbouwtellingen geven een volledige en gedetailleerde momentopname van de landbouw.
u Ze bieden de mogelijkheid om te antwoorden op diverse en gevarieerde vragen op alle geografische niveaus, over de oppervlakten van de teelten, het aantal dieren, enz.

De toekomst van de landbouwwereld voor te bereiden De landbouwtellingen laten toe om de impact te meten van de landbouwpolitiek en meer bepaald het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op de landbouwpraktijken en het milieu. Ze bieden de politieke leiders en de vertegenwoordigers van landbouworganisaties sleutels voor de voorbereiding van toekomstige regelgevingen op landbouwgebied en voor internationale onderhandelingen. Op lokaal vlak verschaffen zij aan de verantwoordelijken van de gemeenten waardevolle gegevens voor het ruimtelijk beleid van hun gebied.

Aan internationale en communautaire verplichtingen te beantwoorden.

Wanneer ?

De landbouwtelling dient te worden uitgevoerd tussen 1 en 31 mei 2001.

Wie ?

Zijn onderworpen aan de landbouwtelling : alle landbouwbedrijven die landbouwproducten voortbrengen om ze te verkopen en die hun bedrijfszetel in België hebben.

Onder landbouwproducten dient te worden verstaan :
- plantenteelt : granen, aardappelen, suikerbieten, nijverheidsgewassen, voedergewassen, tuinbouwgewassen (fruit, groenten, sierplanten, boomkwekerijen), in volle grond en in serres, enz.

- veeteelt : dieren, nuttig voor de landbouw omwille van de arbeid die ze leveren of de producten die ze voortbrengen : runderen, varkens, gevogelte, schapen, geiten, landbouwpaarden, enz.

De openbare of semi-openbare instellingen (de onderzoekstations, de ziekenhuizen, de religieuze gemeenschappen, de scholen en de gevangenissen) worden eveneens aan de landbouwtelling onderworpen, zelfs als zij niet produceren voor de verkoop, voor zover ze minstens één are grond bewerken of dieren houden.

Modaliteiten

De landbouwtelling wordt uitgevoerd via de gemeentebesturen.

De aangiften moeten opgenomen worden in de woonplaats van het bedrijfshoofd of zijn gevolmachtigde. Ze kunnen ook opgenomen worden op de gemeentelijke administratie na oproeping van de personen die opgenomen zijn op de adressenlijsten die het NIS opstuurde.

De gemeenten kunnen kiezen tussen twee methodes om de gegevens op te nemen : ofwel kiezen ze de traditionele "papieren" vragenlijsten, ofwel gebruiken ze het elektronisch formulier.

Resultaten

De voorlopige resultaten zullen in de maand september 2001 beschikbaar zijn. Hierbij zal voor België, het Vlaams en het Waals Gewest een raming geven worden van het aantal landbouwbedrijven, de arbeidskrachten, ingezet in de landbouw, de oppervlakte van de belangrijkste teelten, het aantal van de verschillende types van dieren, alsook van het aantal veehouders per type vee.

De definitieve resultaten zullen vanaf januari 2002 beschikbaar zijn. In een brochure zullen de volledige resultaten van de landbouwtelling voor verschillende geografische niveaus voorgesteld worden : België, de Gewesten, de provincies en de landbouwstreken. Resultaten zullen eveneens verkrijgbaar zijn voor de administratieve arrondissementen en de gemeenten.

Alle resultaten zullen ook verkrijgbaar zijn op elektronische informatiedrager.

Downloadbare bestanden

Landbouwtelling 2001 - formulier (formaat PDF - 325 KB).

Landbouwtelling 2001 - handleiding (77 paginas - formaat PDF - 1,03 MB).

Contacten

Elisabeth Draelants (tel. +32 2.548.66.38)

Catherine Wuyts (tel. +32 2.548.66.71)

Fax : +32 2.548.66.70

Laatst gewijzigd op: 25/04/2001 © 1998/2001 NIS, Ministerie van Economische Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie