Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies wijziging Besluit inlichtingen strafregisters

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Registratiekamer

Advies wijziging Besluit inlichtingen strafregisters

Op verzoek van de minister van justitie heeft de Registratiekamer een advies uitgebracht over de beoogde wijziging van het Besluit inlichtingen strafregisters (verder: het besluit). Door de wijziging kunnen de burgemeester en het Bureau screenings- en bewakingsaanpak (verder: het bureau) van Amsterdam de georganiseerde misdaad bestrijden en preventieve maatregelen nemen. Het bureau gaat in opdracht van het Amsterdamse gemeentebestuur personen en bedrijven screenen waarmee het gemeentebestuur zaken wil gaan doen. De wijziging houdt in dat de Centrale Justitiële Documentatie inlichtingen uit strafregisters kan verstrekken aan de burgemeester en het bureau.

In de toelichting op de wijziging staat dat het met het oog op de invoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) noodzakelijk is dat het Amsterdamse bureau de beschikking krijgt over strafregistergegevens. Op deze manier kan ervaring worden opgedaan met betrekking tot de opzet van een juiste werkwijze van integriteitsbeoordelingen door het bureau BIBOB i.o..

De Registratiekamer:
De Registratiekamer onderschrijft het belang van preventie en bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Omdat in de toelichting de noodzaak voldoende aangetoond wordt, heeft de Registratiekamer geen overwegende bezwaren tegen integriteitsbeoordelingen door het bureau. In het licht van deze beoordelingen mag het bureau naar de mening van de Registratiekamer strafregistergegevens verwerken. Zij komt tot dit advies na de volgende overwegingen:
Het bureau heeft de noodzaak van de integriteitsbeoordelingen in voldoende mate aangetoond.
Het is niet aannemelijk dat het openbaar belang zich verzet tegen de beoogde verstrekkingen uit de Centrale Justitiële Documentatie. De Amsterdamse screenings- en bewakingsaanpak voorziet in toereikende waarborgen voor de betrokkenen.
Naar verwachting zullen de waarborgen ervoor zorgen dat het gebruik van strafregistergegevens geen ongerechtvaardigde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen veroorzaakt.

In de brief aan de minister heeft de Registratiekamer voorgesteld om het Besluit inlichtingen strafregisters zodanig aan te passen dat andere gemeenten, onder voorwaarden, ook strafregistergegevens mogen verwerken. Het is de Registratiekamer namelijk bekend dat meer gemeenten initiatieven ondernemen om screeningsbureaus op te richten. In het kader van doelmatigheid en rechtsgelijkheid heeft de Kamer dan ook de minister van justitie in overweging gegeven om de voorgestelde wijziging van het besluit te heroverwegen.
(5 april 2001, z2001-0159)

Brief

De Minister van Justitie
De heer mr. A.H. Korthals
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

..'s-Gravenhage, 5 april 2001
. Ons kenmerk z2001-0159
. Onderwerp wijziging Besluit inlichtingen strafregisters

Geachte heer Korthals,

U verzocht de Registratiekamer te adviseren over de wijziging van het Besluit inlichtingen strafregisters (verder: het besluit). Gaarne voldoet zij, gelet op artikel 37 lid 5 van de Wet persoonsregistraties (Wpr) en artikel 28 lid 2 van de Richtlijn nummer 95/46/EG, aan uw adviesaanvraag.

De beoogde wijziging van het besluit hangt nauw samen met het de oprichting van het Amsterdamse Bureau screenings- en bewakingsaanpak (verder: het bureau). Dit bureau
screent in opdracht van het Amsterdamse gemeentebestuur natuurlijke- en rechts-personen waarmee het gemeentebestuur voornemens is zaken te doen. In haar advies zal de Registratiekamer volstaan met een advies op hoofdlijnen over de uitvoering van deze regeling vanuit het oogpunt van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het wijzigingsvoorstel ziet toe op de verstrekking van inlichtingen uit de strafregisters door de Centrale Justitiële Documentatie aan de burgemeester van Amsterdam en aan het bureau ten behoeve van de bestuurlijke preventie en bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Gelet op de beoogde invoering van de Wet bevordering integriteits-beoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) wordt het wenselijk geacht dat aldus ervaring wordt opgedaan met betrekking tot de opzet van een juiste werkwijze van integriteitsbeoordelingen door het Bureau BIBOB i.o.

Aldus is het noodzakelijk dat de gemeente Amsterdam strafregistergegevens mag verwerken ten behoeve van de screening van potentiële zakenpartners, zo wordt in de toelichting bij het voorgestelde artikel aangegeven.

De Registratiekamer onderschrijft het belang van een adequate bestuurlijke preventie en bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Tegen deze achtergrond heeft de Registratiekamer geen overwegende bezwaren om een dergelijke integriteitsbeoordeling door het lokale openbaar bestuur te laten plaatsvinden. In het geval van de Amsterdamse screenings- en bewakingsaanpak is de noodzaak van de integriteitsbeoordelingen in voldoende mate aangetoond. Teneinde rechtmatig op organisatiecriminaliteit te kunnen screenen, dient het gemeentebestuur dan ook een toereikende bevoegdheid te krijgen om justitiële gegevens te kunnen verwerken voor zover niet volstaan kan worden met minder in de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen ingrijpende alternatieven, zoals het overleggen door de potentiële zakenrelatie van een verklaring omtrent het gedrag.

In de onderhavige Amsterdamse situatie is aannemelijk dat het openbaar belang zich niet verzet tegen de beoogde verstrekkingen van justitiële gegevens. Ook komt het de Registratiekamer voor dat de Amsterdamse screenings- en bewakingsaanpak voorziet in toereikende waarborgen voor de betrokkenen. Bij deze stand van zaken valt niet te verwachten dat de verwerking van justitiële gegevens door de gemeente Amsterdam een ongerechtvaardigde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken natuurlijke personen meebrengt. Wellicht ten overvloede wijst de Registratiekamer er in dit verband wel op dat het privacyreglement van het bureau op enkele punten aanpassing behoeft als gevolg van de onderhavige wijziging van het besluit.

De Registratiekamer vraagt zich in het licht van het bovenstaande echter af of de voorgestelde wijziging van het besluit in deze vorm noodzakelijk is, mede gelet op het beoogde tijdelijke karakter van de wijziging alsmede het feit dat slechts volstaan is met een koppeling naar de Amsterdamse situatie.

Tegen deze achtergrond dient de vraag zich aan of en zo ja, in hoeverre, het wenselijk en noodzakelijk is het onderhavige besluit in afwachting van de inwerkingtreding van de Wet BIBOB voor alleen de Amsterdamse situatie aan te passen. Het is de Registratiekamer bekend dat in meer gemeenten initiatieven worden genomen. Vanuit oogpunt van zowel doelmatigheid als rechtsgelijkheid verdient het dan ook naar het oordeel van de Registratiekamer aanbeveling het besluit aan te passen in die zin dat een gemeentebestuur op verzoek onder nader aan te geven strikte voorwaarden inlichtingen uit de strafregisters kan ontvangen. De Registratiekamer geeft u in het licht van het voorgaande in overweging de voorgestelde wijziging van het besluit te heroverwegen. Bij de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie past dat deze voorwaarden kan stellen voor de verstrekking die betrekking hebben op het gebruik van de gegevens. In de wijziging van het Besluit kan de bevoegdheid hiervoor uitdrukkelijk worden opgenomen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

mr. U. van de Pol
plv. voorzitter

De volledige brief staat onder de samenvatting

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...