Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatieavond verblijfsruimte voor verslaafden Tilburg

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

23-04-2001

Tilburg krijgt verblijfsruimte voor verslaafden

Goede aanvulling op bestaande hulpverlening

Burgemeester en wethouders van Tilburg stellen de gemeenteraad voor om nog dit jaar een verblijfsruimte tot stand te brengen voor dakloze verslaafden. De gekozen locatie is het huidige Dienstencentrum van Traverse aan de Gasthuisring. Een verblijfsruimte is een ruimte waarin verslaafden de door hen zelf meegebrachte middelen kunnen en mogen gebruiken. Het gebruik gebeurt onder goed te controleren omstandigheden; ook zijn deskundige hulpverleners in de buurt. Er is geen vrije inloop; de cliënten worden geregistreerd en er geldt een pasjessysteem. De verblijfsruimte zal ruimte bieden aan circa 25 verslaafden. De jaarlijkse exploitatiekosten van deze voorziening bedragen ca. f 1,2 miljoen. De planning is om de verblijfsruimte (na een kleine verbouwing) eind dit jaar in gebruik te nemen. Op donderdag 26 april is er een informatie-avond voor de buurtbewoners.

Waarom een verblijfsruimte in Tilburg?
Een verblijfsruimte is geen doel op zich maar wel een goede aanvulling op de bestaande hulpverlening. De bedoeling is om verslaafden betere leefomstandigheden te bieden. Uit het oogpunt van gezondheid is een verblijfsruimte nuttig omdat de omstandigheden gecontroleerd zijn. De ervaring leert dat daarin het gebruik stabiliseert. De redenering is dat, als mensen dan toch drugs gebruiken, dit beter kan gebeuren in veilige en gecontroleerde omstandigheden. Dit vermindert tevens de druk op de openbare ruimte. Daarnaast is het humanitair te verdedigen dat verslaafden zich minder opgejaagd hoeven te voelen. Voor het Dienstencentrum bij Traverse is gekozen na uitgebreid onderzoek en advies. (Tot een verblijfsruimte als zodanig werd al eerder besloten door de gemeenteraad, op 13 maart vorig jaar.) De locatiekeuze is voorbereid door een werkgroep van Traverse, Kentron, GGD, Politie, Openbaar Ministerie en gemeente. Ook de werkgroep dakloze druggebruikers Tilburg was vertegenwoordigd. De brede werkgroep heeft de ervaringen in andere gemeenten gepeild en mede op basis daarvan, randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd voor de Tilburgse situatie. Het gaat dan om zowel de inrichting van de verblijfsruimte als de locatiekeuze.

Geen extra overlast
De doelgroep van de verblijfsruimte is nu al klant bij het Dienstencentrum. Dit betekent dat geen extra overlast verwacht hoeft te worden. Als het goed is, zal de overlast zelfs afnemen. Immers de verslaafden hoeven niet meer naar buiten om harddrugs tot zich te nemen, ze kunnen dat doen in de verblijfsruimte. De ervaring leert dat er geen aanzuigende werking van een verblijfsruimte uitgaat op nieuwe verslaafden. Er is geen vrije inloop en er geldt een pasjessysteem. Cliënten worden geregistreerd en er mag geen alcohol worden gebruikt. Ook komt er geen huisdealer. Zowel Traverse als de politie zullen erop toezien dat dealers op afstand van de verblijfsruimte worden gehouden.

Financiën
De exploitatiekosten van de verblijfsruimte bedragen ca. f 1,2 miljoen per jaar. Hiervan wordt f 500.000 bijgedragen door de gemeente uit autonoom gemeentelijk geld. Traverse draagt eveneens f 500.000 bij door middel van een andere opzet van het Dienstencentrum. Kentron - instelling voor verslavingszorg - levert een bijdrage van f 200.000 en doet dit in de vorm van het beschikbaar stellen van menskracht.

Drie jaar op proef
Een verblijfsruimte is geen doel op zich: het is een voorziening in aanvulling op het bestaande aanbod aan hulpverlening. Daarom heeft het college besloten om na drie jaar de verblijfsruimte te evalueren. Dan wordt dus bekeken of de voorziening voldoet en of de locatie nog steeds de meest geschikte is.

Informatie-avond
Op donderdag 26 april organiseert de gemeente een informatie-avond voor de buurt. Daar zullen betrokken partijen en wethouder Van Gurp (Maatschappelijke Opvang) de plannen toelichten, achtergrondinformatie verstrekken en vragen beantwoorden. De avond vindt plaats in Fraterhuis Joannes Zwijsen, Gasthuisring 56, en begint om 19:00 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie