Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 26 april 2001

Raad gevraagd in te stemmen met proeproject met JIP-bus

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen in te stemmen met een proef om het jongereninformatiepunt (JIP) gedurende één jaar in een bus te huisvesten. Deze JIP-mobiel kan dan her en der in Oosterhout worden ingezet.

Het instellen van een jongereninformatiepunt is een van de actiepunten uit de in 1997 door de raad aangenomen nota jeugdbeleid. Een JIP is een laagdrempelige voorziening waar jongeren terecht kunnen met vragen op het gebied van onder andere geld en inkomen, scholing, gezondheid, relaties, rechten, seksualiteit en drugs. Op dat moment weten ze meestal niet waar ze daarover met hun specifieke vragen terecht kunnen. In het JIP zal een groot aantal organisaties op het gebied van jeugd en jongeren moeten samenwerken.

Vervolgens is geruime tijd overleg met geïnteresseerden over de vestiging van een JIP. Het meest recente idee was het JIP, op voorstel van Stichting Welzijn Oosterhout, onder te brengen in jongerencentrum De Toonzaal. Die keuze zou wel wat nadelen hebben: er is een flinke bouwkundige aanpassing nodig (kost tijd en geld), er moeten verkeersmaatregelen worden getroffen om de toegankelijkheid te vergroten en het enthousiasme voor deze locatie is niet bij alle betrokken even groot.

Daarop is SWO gekomen met het idee van de JIP-mobiel. Zon JIP-op-wielen biedt een aantal voordelen: binnen redelijke financiële grenzen te realiseren, onmiddellijk beschikbaar (SWO heeft in principe hiervoor al een bus aangekocht), de voorziening kan direct naar de klant worden gebracht en locatiekeuze is geen punt van discussie. Bovendien hebben andere instellingen al aangegeven geïnteresseerd te zijn in het medegebruik van de JIP-bus. Met de eerdere werkingspartners binnen het JIP - bureau Jeugdzorg, Kentron, HALT, GGD en politie - zullen afspraken over samenwerking gemaakt moeten gaan worden.

Omdat het om een geheel nieuwe activiteit en een nieuwe insteek gaat, stellen b. en w. de raad voor voorlopig een proef van een jaar te doen. In april 2002 zou dan geëvalueerd moeten worden, waarbij aan de orde komt of het JIP in mobiele vorm voldoet aan de doelstelling, of de doelgroep voldoende wordt bereikt, hoe de samenwerking loopt en of er positieve of negatieve neveneffecten zijn.

In de begroting is vanaf 1997 rekening gehouden met een uitgave van 100.000 voor de exploitatie van het JIP. De jaarlijkse lasten worden nu berekend op

118.000 op jaarbasis. Als op het bedrag uit 1997 inflatiecorrectie wordt toegepast, kan het mobiele JIP binnen de begroting worden uitgevoerd. Voor de aanschaf en inrichting van de bus zal SWO eigen geld moeten gebruiken.

B. en w. stellen ontwerp-agenda raadsvergadering 29 mei vast

Burgemeester en wethouders hebben de ontwerp-raadsagenda voor de raadsvergadering van dinsdag 29 mei (aanvang 19.30 uur) vastgesteld. Aan de orde komen, onder voorbehoud, de volgende onderwerpen:
* aanwijzing lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg West-Brabant en aanwijzing lid resp. plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Regionaal Indicatie Orgaan Regio Breda;

* vaststelling jaarrekening 2000;

* perspectiefnota 2001-2005;

* invoering e-mail;

* resultaat op overeenstemming gericht overleg onderwijs;
* pilot-project JIP-bus (jongereninformatiepunt);
* aanvaarding schenking IKEA;

* beslissing op bezwaren tegen het raadsbesluit tot het nemen van een voorbereidingsbesluit van het buitengebied van Oosterhout;
* herinrichting van de voormalige gemeentewerf en de terreinen van het Baroniecollege en de (voormalige) gymzaal van de Voko aan de Sint Paulusweg;

* voorbereidingsbesluit perceel Dr. Poelsstraat 45;
* vaststelling planschadeverordening;

* visie Ridderstraat;

* aangepaste deelverordening subsidie Sport 2001;
* voorbereidingskrediet rioolaanpassingen Dommelbergen;
* rioolvervangingsprogramma 2001 en rapportage programma 2000;
* grondverkoop aan t Pauske Party Service v.o.f. en Prins Heerlijck Party Service v.o.f. op bedrijventerrein Everdenberg;
* verkoop van een kavel bedrijfsgrond op Everdenberg aan Pijnenburg Groothandel;

* herinrichting binnenterrein Mathildastraat;
* fusie Brabantse waterleidingbedrijven;

* tweede fase herstart.

College benoemt twee tijdelijk directeuren

Burgemeester en wethouders hebben de heren ir. K. Hoffensommer en drs. E. Lichtenberg benoemd tot tijdelijk directeur bij de gemeente Oosterhout. Zij zijn benoemd voor de periode van het herstartproces. Zij zullen in dat proces ook een belangrijke, enthousiasmerende en sturende rol moeten spelen. Daarnaast zijn zij uiteraard verantwoordelijk voor de aansturing van een deel van de organisatie.

Bij de keuze van de twee directeuren heeft het college niet alleen oog gehad voor hun individuele kwaliteiten. Voor b. en w. - en voor het externe bureau dat de gemeente daarin geadviseerd heeft - is ook altijd uitgangspunt geweest dat de twee, samen met gemeentesecretaris Haasnoot, ook als team goed kunnen functioneren.

Het college heeft het bureau Mercuri Urval gevraagd de gemeente bij de selectie en werving van de twee directeuren terzijde te staan. Na publicatie in de media zijn 104 reacties ontvangen. Na twee rondes, waarna zes kandidaten overbleven, heeft een bestuurlijk-ambtelijke selectiecommissie een voorstel aan het college gedaan. Het college heeft overeenkomstig dit voorstel besloten.

Op het moment dat de twee directeuren daadwerkelijk aantreden, houdt het overgangs-directieteam op te bestaan.

De heer ir. K.G. (Karel) Hoffesommer (46) is momenteel werkzaam als hoofd van het ingenieursbureau van de gemeente s-Hertogenbosch. Daarvoor was hij onder andere hoofd van het ingenieursbureau Openbare Werken van de gemeente s-Hertogenbosch, afdelingschef stadsbeheer van de gemeente Woerden en projectleider bij ingenieursbureau Grondmechanica te Delft.

De heer drs. E.B.A. (Egbert) Lichtenberg is momenteel directeur en lid van het overgangsdirectieteam van de gemeente Oosterhout. Daarvoor was hij bij diezelfde gemeente waarnemend directeur Concernondersteuning, beleidscoördinator en adviseur beleidsondersteuning. Daarvoor was hij werkzaam als beleidsmedewerker bestuurlijke aangelegenheden bij de gemeente Papendrecht en beleidsmedewerker regionale aangelegenheden bij de gemeente Didam.

B. en w. besluiten tot openbare verkoop pand Vrachelsestraat 41

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot openbare verkoop van het pand Vrachelsestraat 41. De gemeenteraad van Oosterhout heeft dit pand in 1997 aangekocht met het oog op de ontwikkeling van de vierde fase van het bestemmingsplan Vrachelen. Oorspronkelijk zou de boerderij plaats moeten maken voor woningbouw. In de nieuwste plannen voor dit deel van Vrachelen, die uitgaan van een veel ruimere opzet, maakt het perceel echter deel uit van de zogenaamde "groene wig". Dat betekent dat de boerderij gehandhaafd kan blijven.

B. en w. willen de bestemming die nu op de boerderij rust, wijzigen van "agrarisch" naar "woonbestemming". Vervolgens zal de boerderij, tegen een marktconforme prijs, worden verkocht.

Bij de aankoop heeft de Oosterhoutse gemeenteraad besloten dat de boerderij voor bepaalde tijd in gebruik kon blijven bij de toenmalige bewoner, F. Gerbrands. Om die reden heeft wethouder Gerbrands niet deelgenomen aan de beraadslagingen binnen het college over de toekomst van het pand Vrachelsestraat 41. Bovendien zullen b. en w. bij de verdere afwikkeling van deze zaak uiteraard rekening houden met de beperkingen die de Gemeentewet oplegt op het moment dat persoonlijke belangen van bestuurders (wethouders en raadsleden) in het geding kunnen zijn.

Raad krediet gevraagd voor herinrichting binnenterrein Mathildastraat

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad vragen een krediet van 175.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het binnenterrein aan de Mathildastraat (achterzijde appartementencomplex Need). Nu alle bouwactiviteiten geheel zijn afgerond, kan de voorgenomen herinrichting worden uitgevoerd. De herinrichting dient twee doelen: het verbeteren van het aanzien van het binnenterrein voor de bewoners van de appartementencomplexen (waardoor de woonkwaliteit toeneemt) en het vergroten van de sociale veiligheid door het verbeteren van de verlichting.

Beslissing op bezwaren tegen het raadsbesluit tot het nemen van een voorbereidingsbesluit in het buitengebied van Oosterhout

Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad voor de bezwaren ongegrond te verklaren van een aantal Oosterhoutse inwoners en bedrijven tegen het voorbereidingsbesluit voor delen van het Oosterhoutse buitengebied. Daarmee volgt het college het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften.

Oosterhout, 1 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...