Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wettelijke regeling voor elektronisch vergunningenbeheer

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

26.04.01

Wettelijke regeling voor elektronische vergunningen

Het wordt in de toekomst wettelijk mogelijk vergunningen elektronisch aan te vragen of te verlenen. Dat staat in een voorstel van de Commissie-Scheltema aan de ministers Korthals van Justitie en De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zo aan te passen dat rechtsgeldig elektronisch verkeer met het openbaar bestuur mogelijk wordt. Nu moeten de meeste vergunningen nog schriftelijk zijn. Een uitzondering vormt de belastingaangifte die kan langs elektronische weg worden gedaan.

De Commissie-Scheltema is een adviescommissie van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij is ingesteld om te adviseren over de Algemene wet bestuursrecht. De Minister van Justitie had de commissie verzocht te adviseren over elektronisch verkeer met het bestuur. Het kabinet heeft bepaald dat volgend jaar minimaal 25% van de publieke dienstverlening elektronisch afgehandeld moet worden.

Het door de commissie voorbereidde wetsvoorstel heeft betrekking op allerlei overheidshandelingen en niet alleen op vergunningen. Ook het indienen van klachten bij de overheid en het maken van bezwaar tegen overheidsbesluiten wordt elektronisch mogelijk.

De commissie vindt het belangrijk mensen die geen gebruik maken van de elektronische snelweg te beschermen. Daarom stelt zij voor dat de overheid alleen berichten langs elektronische weg mag versturen indien de burger heeft kenbaar gemaakt dat hij langs die weg bereikbaar is. En wet- en regelgeving mag niet uitsluitend op internet worden gezet, maar moet óók nog steeds in bladen worden gepubliceerd.

Ook de overheid is niet altijd in staat elektronisch binnengekomen berichten adequaat te verwerken. Daarom moet ook gelden dat berichten alleen langs elektronische weg naar het openbaar bestuur kunnen worden verzonden als het bestuur heeft aangegeven dat die weg voor dat soort berichten weg is geopend. Dit betekent dat bijvoorbeeld een parkeervergunning alleen via internet kan worden aangevraagd als daarvoor een aanvraagformulier op de website van de gemeente is geplaatst.

Het gevaar dat elektronisch verkeer wordt onderschept of door onbevoegden wordt gewijzigd, is veel groter dan bij schriftelijke communicatie. Elektronisch verkeer moet daarom voldoende zijn beveiligd, vindt de commissie. Voorgesteld wordt in de wet de eis op te nemen dat elektronische berichtgeving voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk is. De commissie adviseert ook de elektronische handtekening te erkennen als een gewone handtekening, mits aan voldoende veiligheidsmaatregelen is voldaan. Om dit te regelen is aansluiting gezocht bij de Europese richtlijn over elektronische handtekeningen.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 27-04-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie