Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CED Rotterdam krijgt ton voor uitwerking onderwijsidee

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht

Ton voor CED-uitwerking onderwijsidee!

Het Centrum Educatieve Dienstverlening Rotterdam heeft het idee dat er op een praktische manier gewerkt kan worden aan verbetering van taken en functies in het primair onderwijs. Dat moet dan op schoolmaat gebeuren in samenhang met de vernieuwingsplannen waar de school zelf aan werkt. Zo kan de arbeidsvreugde in het onderwijs toenemen én de gewenste onderwijsverbetering sneller en effectiever plaatsvinden. Dit idee is ingediend in de ontwerpwedstrijd "Onderwijs in de kennissamenleving" van OCenW.
Deze week werd bekend dat de jury dit perspectief heeft uitgekozen voor verdere uitwerking.

Rotterdamse basisscholen kampen met een groot tekort aan leraren. Tegelijkertijd hebben veel scholen grootse plannen om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Die zaken kunnen haaks op elkaar staan. De Rotterdamse scholen willen zeker werken aan onderwijsverbetering, er zijn reële en ambitieuze plannen voor:

* verbetering van onderwijsresultaten in basisvakken en vaardigheden als rekenen, taal, lezen en sociale competentie (het zogenoemde CED-project DeltaPlus);

* verbreding van het onderwijs- en vormingsaanbod door het concept "Brede School";

* verbetering van de aansluiting tussen de Voorschool, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, waardoor de onderwijskansen van kinderen vergroot, en de risicos van onderbroken leerwegen verkleind worden.

Als de bestaande praktijk en de ambities te ver uiteen lopen, dreigt een neerwaartse spiraal: leerkrachten en directies hijgen dan naar de volgende stap, en doen alles om het huidige peil te blijven waarmaken. Beide staan echter toenemend onder druk. Dat leidt nogal eens tot een sfeer van moedeloosheid en frustratie, waarin het ene gat met het andere dreigt te worden gevuld. Daardoor wordt het voor scholen moeilijk om de kwaliteit van hun onderwijs te handhaven en verder te verbeteren.

In het CED-ontwikkelperspectief is het uitgangspunt dat dit anders kan, maar dan moeten deze zaken in samenhang worden aangepakt. De door scholen gewenste onderwijsvernieuwingen maken het mogelijk om te komen tot een goede herverdeling van taken, waarbij niet elke taak (of de uitvoering daarvan) in het pakket van de leerkracht hoort. Het perspectief is dat dit kan leiden tot een goed en praktisch systeem van functiedifferentiatie met gerichte inzet van flankerend personeel en vrijwilligers. Het CED stelt voor om mét een aantal scholen te komen tot een zeer concreet plan.
Dit idee sprak de jury van de ontwerpwedstrijd aan. Het CED is dan ook als één van de 20 uit de 433 binnengekomen inzendingen geselecteerd om het plan verder uit te werken. Daarvoor is een bedrag van f. 100.000. toegekend. Samen met de scholen werkt het CED in de komende maanden een aansprekend, werkbaar en concreet plan uit!_____


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie