Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Horeca Helmond gecontroleerd op afvalwaterlozingen

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Helmond
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Helmond


persberichten
27 april 2001
Horeca Helmond gecontroleerd op afvalwaterlozingen

Op 26 april zijn in Helmond 27 horecabedrijven bezocht door medewerkers van de Milieudienst Regio Eindhoven, de politie Zuidoost-Brabant en de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Helmond. De controles waren met name gericht op de lozing afvalwater, maar ook aan andere aspecten is aandacht besteed.

De bedrijfsbezoeken aan de horecaondernemingen vloeien voort uit een regionaal handhavingsproject dat gericht is op het lozen van olie- en vethoudend afvalwater op de riolering. In dit kader worden in de maanden april en mei in geheel Zuidoost-Brabant bedrijven uit verschillende branches bezocht. Alle bedrijven worden wat betreft de waterlozingen aan de hand van eenzelfde standaard checklist gecontroleerd, waardoor in het gebied Zuidoost-Brabant de handhaving voor dit aspect uniform is.

Aanleiding van het project en het handhavende karakter waren de constateringen die vaker in de regio zijn opgedaan. Gebleken is dat veel bedrijven zich, na diverse keren daarop aangesproken te zijn geweest bewust of onbewust niet aan de regels houden.

Uit de bedrijfsbezoeken is gebleken dat 9 van de 27 horecaondernemingen hun zaken goed op orde hebben. Deze zaken zagen er verzorgd en netjes uit en voldeden aan de milieuvoorschriften. De vetafscheiders die gebruikt worden om het afvalwater te zuiveren waren bij deze zaken goed onderhouden. Bij 10 bedrijven zijn enkele zaken aangetroffen die niet geheel in orde waren. Hierbij valt te denken aan afvoerpijpen die niet aan de voorschriften voldeden, brandblusmiddelen die niet gekeurd waren, niet goed opgeslagen stoffen of dat de situatie zodanig veranderd was dat een nieuwe milieuvergunning of melding aangevraagd moet worden. Deze bedrijven zullen deze zaken op korte termijn moeten verbeteren.
Ten slotte was bij 8 bedrijven de olie- en vetafscheider slecht onderhouden en te vol. Omdat hierdoor de werking van de riolering aangetast wordt en omdat de bedrijven al enkele malen eerder hierop gewezen zijn, is bij 6 bedrijven door de politie het snelrecht toegepast door een proces-verbaal op te stellen. Deze bedrijven zullen de olie- en vetafscheiders zo snel mogelijk maar uiterlijk volgende week geleegd moeten hebben.

Naast de lozingen van het afvalwater is gelet op de brandveiligheid en de orde en netheid met betrekking tot etenswaren. Met betrekking tot de brandveiligheid hadden de deelnemende handhavingspartners een signalerende functie voor de brandweer.
Bij enkele horeca-ondernemingen is boven de zaak een woning in gebruik hetgeen mogelijk niet in orde is uit een oogpunt van brandveiligheid. In deze gevallen zal de brandweer in samenwerking met de afdeling bouw- en woningtoezicht actie ondernemen.

Door het slechte onderhoud aan olie- of vetafscheiders en slibvangers komt teveel olie of vet in de riolering terecht. Hierdoor wordt de kwaliteit van de riolering aangetast. Ook komt het veelvuldig voor dat de rioleringen verstopt raken door het vet. Door de nalatigheden moet door de gemeente veelvuldig onderhoud aan de riolering worden uitgevoerd. Dit is een kostbare aangelegenheid die bijna nooit voor rekening van de vervuiler kan worden uitgevoerd. Bovendien kan door nalatig gedrag van de bedrijven ook explosiegevaar en stankoverlast worden veroorzaakt.

Als het project daartoe aanleiding geeft zal zo mogelijk later een herhaling plaatsvinden. De regionale resultaten van het project worden in juli 2001 verwacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie