Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Congres Grondzaken in juridisch perspectief in Nijmegen

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

congres, seminar, juridisch, grondzaken, marlet, NYFER, Nederlandse Orde van Advocaten, NOvA, van Pelt, Thunnissen, Bregman, Nota Grondbeleid, projectontwikkelaar, exploitatievergunning, Wet Voorkeursrecht Gemeenten, Wvg, Provincie, Rijk, ruimtelijke ordening, wonen, natuur, grondmarkt, marktwerking, publiek-private samenwerking, ruimtelijk beleid, Vijfe Nota Ruimtelijke Ordening, gemeente, voorkeursrecht, stedelijke herstructurering, herstructurering, binnenstedelijke projecten, publieke doelen,openbaar aanbesteden, Hoge Raad, samenwerkingsovereenkomst, grondeigenaar, Onteigeningswet, grondeigenaar, eigendomsrecht, Europese mensenrechtenverdrag, VNG, projectontwikkelingsovereenkomst, kabinet, samenwerkingsconstructie, noodreparatie, ruimtelijke inrichting, overheid, publieke voorzieningen, exploitatieovereenkomst, Wet R.O., Wet op de Ruimtelijke Ordening, exploitatievergunningwet, grondexploitatie, exploitant, vergunning, Nota Wonen, onteigening, Onteigeningswet, advocaten, sectordirecteur, afdelingshoofd, beleidsmedewerker, stadsontwikkeling, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, grondgebiedzaken, wethouder, economische ontwikkeling, algemeen directeur, manager, bouwbedrijf, woningbouwvereniging, juridisch beleidsmedewerker, grondzaken, adviseurs, stedenbouw, maatschappelijke discussie, Ministerie VROM, ministerie, Houthoff Buruma, VNG, NEPROM, IBR, grondexploitatieheffing, Instituut voor Bouwrecht, 'Grip op de grond', Scandic Hotel Sanadome

Donderdag 26 april 2001 Scandic Hotel Sanadome te Nijmegen

Congres
Grondzaken in juridisch perspectief logo0012-kl.jpg (4947 bytes)Uw dagvoorzitter:
Drs. G.A. Marlet, Senior onderzoeker NYFER te Breukelen

Met medewerking van:
Dr. M.J.F. van Pelt, Mr. F.H.A.M. Thunnissen, Dr.ir. A.G. Bregman.

Voor dit congres zijn 5 punten te behalen voor de Nederlandse Orde van AdvocatenNota Grondbeleid vastgesteld
Begin dit jaar zag de Nota Grondbeleid het licht. Twee hoofdpunten uit die Nota zijn:

1. Er komt een exploitatievergunning om te regelen dat projectontwikkelaars bijdragen aan de kosten van voorzieningen en dat er voldoende kavels voor particulier opdrachtgeverschap komen
2. De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) kan in de toekomst door alle gemeenten worden toegepast. Provincie en Rijk krijgen een beperkt voorkeursrecht. Overwogen wordt een nieuwe Wet Voorkeursrecht te introduceren

Er waren twee redenen om het grondbeleid aan te passen. De eerste hangt samen met gewijzigd beleid voor ruimtelijke ordening, wonen en natuur: in het verleden stuurde de overheid vooral op kwantitatieve doelen, nu ligt de nadruk vooral op kwaliteit. In de tweede plaats zijn de verhoudingen op de grondmarkt veranderd: vroeger was de overheid de dominante partij, nu slechts één van de vele partijen. Dat vraagt om nieuwe instrumenten om publieke doelen te realiseren en een redelijke verdeling van kosten en baten in het oog te houden. De gekozen maatregelen sluiten aan bij de trend naar meer marktwerking en publiek-private samenwerking op de grondmarkt. Vanwege de grote samenhang met het ruimtelijk beleid is de Nota Grondbeleid tegelijk met de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening afgerond.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten
De Wvg is gericht op het versterken van de regierol wanneer gemeenten zelf actief marktpartij zijn. De wet wordt verbreed: nu kan het voorkeursrecht alleen worden toegepast door gemeenten met een uitbreidingstaak, in de toekomst wordt dat ook mogelijk voor andere gemeenten met bijvoorbeeld een grote opgave op het gebied van stedelijke herstructurering, bij binnenstedelijke projecten en kleinschaliger uitbreiding.

De gemeente zal het voorkeursrecht alleen voor echt publieke doelen mogen gebruiken. Om te voorkomen dat gemeenten in de verleiding komen zelf als projectontwikkelaar op te treden, moeten projecten op de langs deze weg verworven grond openbaar worden aanbesteed.

Eind vorig jaar hebben de uitspraken van de Hoge Raad de Wvg gedeeltelijk op losse schroeven gezet door te beslissen dat projectontwikkelaars wel degelijk samenwerkingsovereenkomsten mogen sluiten met grondeigenaren en daarbij de gemeenten als koper passeren. Ook de Onteigeningswet werd door deze uitspraken omzeild. Wel moeten de grondeigenaar en de projectontwikkelaar zorgen dat zij de door de gemeente gelegde bestemming verwezenlijken (art 40e Onteigeningswet) én dat zij samenwerken met de gemeenten om de gerechtvaardigde belangen van de gemeente afdoende te waarborgen. Met deze interpretatie van het voorkeursrecht wordt het ongestoorde genot van het eigendomsrecht, dat is vastgelegd in art.1 van het Europese mensenrechtenverdrag, niet door de Wvg geschonden, stelde de Hoge Raad overigens ook vast. De Hoge Raad spreekt zich niet uit over de aard van de gerechtvaardigde gemeentelijke belangen Alle reden voor onder andere de VNG om de halfslachtigheid van deze wet te onderstrepen en op aanpassing van de Wvg aan te dringen. Een voorstel was expliciete nietigverklaring in art. 26 Wvg van economische eigendomsoverdrachten aan en samenwerkingsovereenkomsten met projectontwikkelaars ter ontduiking van het voorkeursrecht, behoudens verlening van een exploitatievergunning door of totstandkoming van een projectontwikkelingovereenkomst met de gemeente.
Maar het kabinet ziet in de recente uitspraken van de Hoge Raad over samenwerkingsconstructies geen reden voor een noodreparatie van art. 26 van de wet.

Exploitatievergunning
Het is van belang de regiefunctie van gemeenten bij de ruimtelijke inrichting te versterken. Daarnaast is het voor de overheid moeilijk om kosten van publieke voorzieningen te verhalen als de overheid niet zelf de grond bezit. Dat verhalen van de kosten ging tot nu toe op vrijwillige basis op grond van een exploitatieovereenkomst uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Vanaf nu zal er een wettelijke basis zijn in de vorm van een exploitatievergunningwet op de grondexploitatie. Kern daarvan is dat exploitanten een vergunning nodig hebben. In die vergunning kan de gemeente regelen dat projectontwikkelaars en particulieren bijdragen aan de kosten van een aantal wettelijk vast te leggen publieke voorzieningen. Verder kan de gemeente daarin eisen stellen aan de inrichting en uitvoering van het plan en de beschikbaarheid van voldoende kavels voor particulier opdrachtgeverschap waarborgen, zoals in de onlangs verschenen Nota Wonen is vastgelegd. Als een vergunning niet tijdig wordt verkregen kan de gemeente besluiten tot onteigening; zo nodig zal de Onteigeningswet hiervoor worden aangepast.

Voor wie is het congres van belang?

* Advocaten

* Sectordirecteuren, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers van stadsontwikkeling, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en grondgebiedzaken van gemeenten

* Wethouders ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling
* Algemeen directeuren en managers van projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningbouwverenigingen

* (Juridisch) beleidsmedewerkers van afdelingen grondzaken van gemeenten

* Adviseurs op het gebied van grondzaken, ruimtelijke ordening, stedenbouw en volkshuisvesting

* WetenschappersProgramma
9.30 Ontvangst en registratie deelnemers

10.00 Opening door de dagvoorzitter:
Drs. G.A. Marlet, Senior onderzoeker NYFER te Breukelen

10.15 Nota Grondbeleid

* De weg naar de Nota Grondbeleid

* Wat zijn de knelpunten op de grondmarkt?
* De belangrijkste keuzen in de Nota Grondbeleid
* De maatschappelijke discussie
Dr. M.J.F. van Pelt,
Projectleider Grondbeleid, Ministerie VROM te Den Haag

11.00 Koffie-/theepauze

11.15 Juridische aspecten: Wet Voorkeursrecht Gemeenten
* De Wvg na de novemberuitspraken van de Hoge Raad
* Andere recente ontwikkelingen

* Het voorkeursrecht en de Nota Grondbeleid Mr. F.H.A.M. Thunnissen, Advocaat Houthoff Buruma te Den Haag

12.00 Mogelijkheid tot het stellen van vragen

12.15 Lunch

13.30 Juridische aspecten: Exploitatievergunning
* Korte historische schets

* Hoofdkenmerken exploitatievergunning VNG/NEPROM/IBR
* Verschillen met de grondexploitatieheffing
* De exploitatievergunning in de Nota Grondbeleid Dr.ir. A.G. Bregman, Senior stafmedewerker, Instituut voor Bouwrecht te Den Haag

14.15 Consequenties van de Nota Grondbeleid voor het grondbeleid van provincies en gemeenten
Spreker wordt nader bekend gemaakt

15.00 Mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie

15.15 Koffie-/theepauze

15.30 Forumdiscussie onder leiding van de dagvoorzitter Zorgen de voorstellen uit de Nota Grondbeleid voor een rechtvaardiger en efficiënter functionerende grondmarkt?

* Mr. F.H.A.M. Thunnissen, Advocaat Houthoff Buruma te Den Haag

* Dr.ir. A.G. Bregman, Senior stafmedewerker, Instituut voor Bouwrecht te Den Haag


* Dr. M.J.F. van Pelt, Projectleider Grondbeleid, Ministerie VROM te Den Haag

16.45 Afsluiting van het congres en uitnodiging voor de borrelExtra!
Iedere deelnemer ontvangt een exemplaar van het rapport Grip op de grond, opgesteld door Nyfer.

Datum en plaats
Donderdag 26 april 2001 in het Scandic Hotel Sanadome te Nijmegen, Weg door Jonkerbos 90.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen.
Twee weken voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving.

Kosten
De kosten voor deelname aan dit congres bedragen 450,- ( 991,67) excl. BTW per persoon. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch, aperitief, documentatiemateriaal en het rapport Grip op de grond, opgesteld door Nyfer, inbegrepen.

Voor meer informatie:
Centrum voor Kennis Communicatie
Mr. Arga Rikken
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
Telefoon 040 - 212 94 99
Fax 040 - 212 94 07
e-mail arga@ckc-seminars.nl


info@ckc-seminars.nl
| index | profiel | agenda | adresgegevens | | aanmeldingsformulier | informatieformulier |

www.ckc-seminars.nlreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...