Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toekomstvisie Rijswijk 2015

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

ers- en Nieuwsberichten...
Toekomstarrangement RIJSWIJK 2015

Rijswijk, 26 april 2001

TOEKOMSTARRANGEMENT RIJSWIJK 2015

VERRASSEND

VEELZIJDIG

RIJSWIJK

Gedurende de afgelopen 9 maanden is intensief gewerkt aan een Toekomstvisie voor Rijswijk. Waar gaat het met Rijswijk naar toe? Willen we dat? Waar kunnen of moeten we aan werken? Dit zijn vragen die de afgelopen tijd steeds gesteld zijn. Een beeld van Rijswijk in het jaar 2015 was daarbij het uitgangspunt.

Uitgaande van de vele kanten, de vele gezichten die Rijswijk heeft, draagt het voorstel van de visie op de toekomst de titel: `Verrassend veelzijdig Rijswijk'. Op 8 mei a.s zal de Raadscommissie zich over het voorstel buigen. Op 31 mei a.s. zal het voorstel over de toekomstvisie voor Rijswijk door de gemeenteraad behandeld worden.

De Toekomstvisie is onder leiding van de burgemeester van Rijswijk, mevrouw G.W. van der Wel-Markerink tot stand gekomen. Ambtenaren hebben hun bijdragen geleverd, maar ook diverse raadsleden zijn sterk betrokken geweest bij het tot stand komen van de toekomstvisie. De gemeente heeft zich daarbij laten adviseren en begeleiden door Bureau Gerrichhauzen & Partners uit Dordrecht. Dit bureau is gespecialiseerd in visie- en strategieontwikkeling op het terrein van stedelijke- en organisatieontwikkeling.

Niet alleen de gemeente heeft ideeën over de toekomst van Rijswijk. Daarom zijn diverse discussiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, maar ook voor het bedrijfsleven. Zelfs via internet heeft men kunnen deelnemen aan de discussie over de toekomst van Rijswijk. Door middel van een speciaal georganiseerd jongerendebat met de burgemeester en een aantal raadsleden heeft ook de jeugd zijn zegje over de toekomst kunnen doen. Bij een aantal basisscholen hebben lessen in het teken van de toekomstdiscussie gestaan. Met collages hebben kinderen gewerkt aan hun ideeën over Rijswijk in 2015. Daarnaast is met veel deskundigen en organisaties van binnen en buiten Rijswijk gesproken.

De gemeente heeft goed geluisterd naar al deze partijen. Vele voorstellen en ideeën waren haalbaar en zijn gebruikt. De gemeente heeft een toekomstbeeld gearrangeerd ofwel samengesteld. Dit toekomstbeeld wordt beschreven in het Toekomstarrangement Rijswijk 2015.

Een korte impressie van de toekomst.
Rijswijk is verrassend veelzijdig. In 2015 kan men er wonen, werken, leren, recreëren, uitgaan, winkelen en ga zo maar door.

Voor de toekomst kiest Rijswijk voor het behoud van en zorg voor het groene karakter van haar gemeente. De bedoeling is wel dat een brede doelgroep van dit groen moet kunnen genieten of het groen moet kunnen gebruiken. Er zal aandacht worden besteed aan mogelijkheden om te wandelen, maar ook om actief te recreëren. Ecologische belangen worden daarbij niet uit het oog verloren.

Rijswijk is in 2015 vooral een stad om in te leven. Het is een stad waar je goed kunt wonen - een echte woonstad. Hierbij hoort een gevarieerd woningaanbod in verschillende typen woonmilieus. Eenzijdig opgebouwde wijken krijgen meer variatie. Het nieuwe centrum krijgt een meer stedelijk karakter .

Er is daarnaast volop werkgelegenheid. Rijswijk is ook een plezierige stad om te werken - een werkstad. Vooral internationaal georiënteerde bedrijven vestigen zich in Rijswijk. Werknemers van de Rijswijkse bedrijven worden beschouwd als `dagburgers' van Rijswijk.

Rijswijk beschikt over vrijwel alle voorzieningen die in de nabijheid van deze woon- en werkfuncties horen. Eveneens voor de vrijetijdsbesteding kan je in Rijswijk uit de voeten. Er is veel te beleven. Uitgaan, sporten en recreëren het kan allemaal. Rijswijk is dus met recht een complete stad te noemen - een leefstad.

Gemeente Rijswijk staat er niet alleen voor. Samen met burgers en bedrijfsleven wil de gemeente aan die toekomst verder werken. Maar ook kiest Rijswijk voor samenwerking met de omliggende gemeenten. Rijswijk kiest in dit netwerk echter wel voor een herkenbare positie - een eigen gezicht.

Voor het realiseren van het bovenstaande toekomstbeeld staan de volgende principes voor de gemeente centraal: duurzame ontwikkeling, leefbaarheid en veiligheid, participatieve en interactieve opstelling, zorgvuldig omgaan met ruimte, balans tussen de verschillende functies en regionale samenwerking. In de komende periode zullen meer concrete projecten worden benoemd die de toekomstvisie van Rijswijk zullen ondersteunen.

Met deze toekomstvisie worden lange lijnen naar de toekomst uitgezet. Omstandigheden veranderen echter. Daarom is het nodig de toekomstvisie met enige regelmaat te herijken. De gemeente gaat eenmaal per vier jaar de visie evalueren en zonodig bijstellen.

Wanneer de Gemeenteraad deze visie goedkeurt zullen de komende vier jaar beleidskeuzen, prioriteiten, ideeën en plannen aan deze visie getoetst worden.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie