Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Unilever resultaten eerste kwartaal 2001

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Bron: Unilever NV
Zoek soortgelijke berichten
Unilever NV

UNILEVER RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2001
(Niet door de externe accountants gecontroleerd)

Aanhoudende omzetgroei van onze leidende merken en verdere toename van de brutowinstmarge zorgden voor een goede start van het jaar. De uitvoering van de strategie De Weg naar Groei en de integratie van Bestfoods verlopen volgens plan.

FINANCIEEL OVERZICHT

Eerste kwartaal 2001 § miljoen
Constante koersen Stijging/
(Daling)
Totaal netto-omzet* 12.739 +20 %
Totaal bedrijfswinst* - beia** 1.581 +34 % Actuele Stijging/ Winst vůůr belastingen 628 (38)% koersen (Daling) Nettowinst 254 (61)% 244 (62)%
Nettowinst - beia** 702 (4)% 684 (5)%

Per NV-aandeel (f 1,12) in euro
Winst per aandeel 0,25 (62)% 0,23 (63)%
Winst per aandeel - beia** 0,70 (4)% 0,68 (5)%

Per PLC-aandeel (1,4p) in eurocent
Winst per aandeel 3,66 (62)% 3,51 (63)%
Winst per aandeel - beia** 10,48 (4)% 10,21 (5)%


* Inclusief ons aandeel in joint ventures

** Vůůr bijzondere posten en afschrijving van goodwill en immateriŽle vaste activa
HOOFDPUNTEN

* De totale omzet steeg met meer dan 20% inclusief de bijdrage van acquisities.

* De omzetgroei van de leidende merken kwam uit op 4,3% op jaarbasis, exclusief acquisities.

* De bedrijfswinst (beia), gesteund door acquisities, ging omhoog met § 404 miljoen en de brutowinstmarge (beia) steeg met 130 basispunten tot 12,4%.

* De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg § 1,0 miljard.

* De winst vůůr belastingen en de winst per aandeel weerspiegelen de geplande herstructureringen en de met acquisities samenhangende rentekosten en afschrijving van goodwill.

TOELICHTING VOORZITTERS

"De Weg naar Groei gaat over concentratie op onze leidende merken en stimulering van hun groei door innovaties, gestage margeverbetering en het verhogen van de kwaliteit van onze portfolio. Al deze elementen komen duidelijk tot uiting in onze resultaten over het eerste kwartaal, die een goede start van het jaar betekenen.

In de loop van 2001 zal de winst per aandeel de besparingen laten zien die voortvloeien uit de integratie van Bestfoods en ons herstructureringsprogramma. Er zal ook een positief effect zijn van prijsaanpassingen, de opbrengsten van verkochte activiteiten en de daaruit voortvloeiende lagere interestlasten."

N.W.A. FitzGerald A. Burgmans
Voorzitter, Unilever PLC Voorzitter, Unilever N.V.

27 april 2001

FINANCIňLE RESULTATEN EERSTE KWARTAAL (tegen constante wisselkoersen) De bedrijfswinst vůůr bijzondere posten en afschrijving van goodwill en immateriŽle vaste activa (beia) steeg met 34%. De brutowinstmarge (beia) steeg met 130 basispunten naar 12,4%.

De afschrijving van goodwill en immateriŽle vaste activa bedroeg in het eerste kwartaal § 363 miljoen, waarvan § 296 miljoen betrekking had op de acquisitie van Bestfoods.

De nettorentekosten bedroegen § 440 miljoen, een stijging van § 405 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Dit is het gevolg van toegenomen leningen in verband met acquisities, ten dele gecompenseerd door de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten en de opbrengst van verkochte activiteiten.

De bijzondere posten bedroegen op kwartaalbasis § 156 miljoen. De daarmee samenhangende kosten in de bedrijfswinst (beia) bedroegen § 70 miljoen in het kwartaal.

Het effectieve belastingtarief in het kwartaal bedroeg 51%, een stijging van 19 procentpunten vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Deze toename is het gevolg van de goodwill-afschrijving van Bestfoods, die niet fiscaal aftrekbaar is. Het onderliggende belastingtarief voor gewone bedrijfsactiviteiten bedraagt 34%.

Als gevolg van de stijging van bijzondere posten en afschrijving van goodwill daalde de nettowinst met § 395 miljoen tot § 254 miljoen. Vůůr bijzondere posten en afschrijving van goodwill nam de nettowinst met § 31 miljoen af tot § 702 miljoen, waarbij de gerelateerde kosten de groei van de winstgevendheid meer dan teniet hebben gedaan.

De winst per aandeel daalde met 62%, maar de winst per aandeel (beia) daalde slechts met 4%.

EERSTE KWARTAAL PER REGIO (tegen constante wisselkoersen)

De volgende toelichting per regio is gebaseerd op de bedrijfswinst (beia).

EUROPA: Goede resultaten in Voedingsmiddelen, Persoonlijke verzorging en een begin van herstel in Centraal- en Oost-Europa.

In West-Europa namen de verkopen toe met 12%, waarvan 9% door acquisities. De leidende merken groeiden met 3%. De groei in de categorie 'spreads and cooking products' is te danken aan de introductie vorig jaar van pro∑activ cholesterolverlagende spread, de uitbreiding van het assortiment Bertolli spreads en de lancering van Culinesse, een innovatieve culinaire margarine. De groei in Voedingsmiddelen werd verder gestimuleerd door de verdere introductie van het assortiment hoogwaardige kant-en-klaar maaltijden 4 Salti in Padella.

In Persoonlijke verzorging realiseerden we een groei van bijna 7% door de aanhoudende ontwikkeling van Dove in persoonlijke reiniging en huidverzorging en een sterke bijdrage bij mondverzorging van elektrische tandenborstels en kauwgum.

In huishoudelijke reiniging bedroeg de omzetgroei 8%. Succesvol waren onder meer Domestos en Cif gebruiksvriendelijke schoonmaakdoekjes en Domestos Oxygel hygiŽnische reiniger.

In Centraal- en Oost-Europa was er een uitstekende groei in Voedingsmiddelen, geleid door een sterke stijging van de verkopen van thee en spreads in Polen en thee in Rusland. De goede vooruitgang in Persoonlijke verzorging hield aan.

NOORD-AMERIKA: Stijging van verkopen en winst als gevolg van acquisities en groei in Huishoudelijke en Persoonlijke verzorging.

De totale verkopen groeiden met meer dan 31% met een sterke bijdrage van verworven bedrijven. De groei van de leidende merken bedroeg 2%.

In Huishoudelijke en Persoonlijke verzorging behaalden we een goede omzetgroei van 4%. De categorie wasmiddelen ging vooruit, met name door innovaties in Surf Liquid en de lancering van wastabletten. In huidverzorging zorgden Caress Body Lotion en de verdergaande uitbreiding van het Dove assortiment voor groei, in combinatie met de introductie van gebruiksvriendelijke gezichtsreinigingsdoekjes van het merk Lever 2000. Verkopen in haarverzorging gingen met bijna 10% omhoog als gevolg van volume- en prijsstijgingen, met een opmerkelijke prestatie van het merk Suave.

In Voedingsmiddelen kwamen de meest bemoedigende prestaties van 'spreads and cooking products' waar de volumes met 5% stegen en van ijs met een onderliggende omzetgroei van circa 4%. Daarentegen kenden onze activiteiten in theedranken en culinaire producten een trage start van het jaar, ondanks herstel in maart.

AFRIKA, MIDDEN-OOSTEN EN TURKIJE: Sterke groei van verkopen en winst.

De verkopen in de regio stegen met 13% en de leidende merken met 8%. In Voedingsmiddelen was de onderliggende omzetgroei vooral hoog bij theedranken met een groei van 10%, geleid door Lipton Yellow Label, en in spreads. In Persoonlijke verzorging boekten we uitstekende verkoopresultaten in huid- en mondverzorging met stijgingen van respectievelijk 11% en 17%.

Vermeldenswaardige prestaties in een aantal landen, waaronder Ghana, IsraŽl en Nigeria, compenseerden de aanhoudend zwakke situatie in Turkije.

AZIň EN PACIFIC: Aanhoudende omzetgroei in dubbele cijfers in Zuidoost-AziŽ en Japan.

De omzetgroei in de regio bedroeg 8%, met eveneens een winststijging van 8% in het kwartaal. De leidende merken groeiden met 9%.

De onderliggende omzetgroei in Zuidoost-AziŽ en Japan bedroeg meer dan 10%, met een aanzienlijke bijdrage van kant-en-klare thee als gevolg van de samenwerking met Suntory in Japan. Haarverzorging en wasmiddelen in Zuidoost-AziŽ lieten ook zeer goede resultaten zien.

In China behaalden we een sterke volumegroei in wasmiddelen als gevolg van het voortdurende succes van Omo en in mondverzorging door nieuwe variŽteiten van Zhonghua, het leidende tandpastamerk. Onze merken in haarverzorging kregen te maken met felle concurrentie van zowel internationale als lokale spelers, hetgeen de totale groei heeft vertraagd.

In India boekten we goede omzetgroei in wasmiddelen en huishoudelijke reiniging, wat deels teniet werd gedaan door een daling in persoonlijke hygiŽne en haarverzorging. We kunnen steeds beter de lokale lageprijsconcurrentie in deze sectoren aan. De verkopen in India daalden door het beŽindigen van niet-winstgevende activiteiten.

LATIJNS-AMERIKA: Aanhoudend herstel geleid door Huishoudelijke en Persoonlijke verzorging.

De onderliggende omzetgroei bedroeg 7%, waarbij de leidende merken met 10% toenamen, bij licht verbeterde marktomstandigheden. De winsten namen ook aanzienlijk toe als gevolg van betere prijzen, de besparingen uit herstructureringsprogramma's en acquisities.

De wasmiddelenvolumes waren bijna 3% hoger, met belangrijke bijdragen van BraziliŽ en ArgentiniŽ. Persoonlijke verzorging kende eveneens een goede groei, waarbij de eerste resultaten van de introductie van Sedal in Mexico veelbelovend waren.

In Voedingsmiddelen zagen we een verder herstel van onze activiteiten met erg goede resultaten in ijs in BraziliŽ en Mexico en een verder herstel van de verkopen in het culinaire segment.

KASSTROOM/BALANS

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van § 1,0 miljard was iets hoger dan in de vergelijkbare periode in 2000. Dit weerspiegelt de bijdrage van acquisities, die teniet wordt gedaan door een hogere seizoensgebonden uitstroom van werkkapitaal.

Inkomsten uit financiŽle vaste activa en uitgaven voor vermogensverschaffing tonen de effecten van de gestegen interestlasten in verband met de financiering van acquisities.

Investeringen in materiŽle en financiŽle vaste activa zijn hoger in verband met de inkoop van aandelen ter dekking van verplichtingen uit hoofde van aandelenoptieregelingen. Vorig jaar vonden deze uitgaven plaats in het tweede kwartaal.

De nettoschuld werd tevens beÔnvloed door de valutaherrekening van schulden in US dollars, hetgeen leidde tot een toename van de in euro's gerapporteerde nettoschuld met bijna § 1,0 miljard.

Het eigen vermogen daalde met § 0,7 miljard, door de negatieve invloed van valutaherrekeningseffecten op de nettowinst in het kwartaal en de inkoop van aandelen ter dekking van verplichtingen uit hoofde van aandelenoptieregelingen.

RAPPORTAGE IN EURO'S

Informatie in ponden sterling en US dollars is beschikbaar als aanvulling op deze rapportage in euro's.

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING - CONSTANTE WISSELKOERSEN (geen externe accountantscontrole toegepast)

In de onderstaande winst- en verliesrekening zijn de resultaten in beide jaren herleid tegen constante wisselkoersen, zijnde de gemiddelde koersen over 2000. Deze wijze van rapporteren vergemakkelijkt het maken van vergelijkingen, omdat de invloed van wisselkoersschommelingen is geŽlimineerd.

§ miljoen - constante wisselkoersen Eerste kwartaal
2001 2000 Stijging/ (Daling)

TOTAAL NETTO-OMZET 12.739 10.590 20 %
Min: aandeel netto-omzet van joint ventures (156) (71)
NETTO-OMZET VAN DE GROEP 12.583 10.519 20 %

BEDRIJFSWINST VAN DE GROEP 1.045 1.038 1 %
Bedrijfswinst van de groep - beia* 1.555 1.165 33 %
Bijzondere posten (156) (118)
Afschrijving van goodwill en immateriŽle vaste activa (354) (9)
Plus: aandeel bedrijfswinst van joint ventures 17 12
TOTAAL BEDRIJFSWINST 1.062 1.050 1 %
Totaal bedrijfswinst - beia* 1.581 1.177 34 %
Bijzondere posten (156) (118)
Afschrijving van goodwill en immateriŽle vaste activa (363) (9)
Andere inkomsten uit financiŽle vaste activa 6 1
Nettorentekosten (440) (35)

WINST V””R BELASTINGEN 628 1.016 (38)%

Belastingen (320) (323)

WINST NA BELASTINGEN 308 693 (56)%

Aandeel van derden in de winst (54) (44)

NETTOWINST TEGEN CONSTANTE WISSELKOERSEN 2000 254 649 (61)%
Nettowinst - vůůr bijzondere posten en afschrijving van goodwill en immateriŽle vaste activa (constante koersen) 702 733 (4)%

NETTOWINST TEGEN WISSELKOERSEN GELDEND IN ELKE PERIODE 244 643 (62)%
Nettowinst - vůůr bijzondere posten en afschrijving van goodwill en immateriŽle vaste activa (actuele koersen) 684
723
(5)%

SAMENGEVOEGDE WINST PER AANDEEL (actuele koersen)
- per gewoon aandeel van f 1,12 (euro) 0,23 0,64 (63)%

- per gewoon aandeel van f 1,12 - diluted (euro) 0,23 0,62 (63)%
- per gewoon aandeel van 1,4p (eurocent) 3,51 9,58 (63)%
- per gewoon aandeel van 1,4p - diluted (eurocent) 3,42 9,34 (63)%


* vůůr bijzondere posten en afschrijving van goodwill en immateriŽle vaste activa
OVERZICHT VAN ALLE VERWERKTE RESULTATEN
(geen externe accountantscontrole toegepast)

§ miljoen Eerste kwartaal

2001 2000

Nettowinst 244 643

Valutaherrekeningseffecten (663) 201

Totaal verwerkte resultaten sinds de voorgaande jaarrekening (419) 844

VERKORTE BALANS
(geen externe accountantscontrole toegepast)

§ miljoen
Per 31 maart Per 31 december
2001 2000
Goodwill en immateriŽle activa 26.931 26.467
Verworven bedrijven gehouden ter verkoop 1.781 1.666
Vaste activa 10.731 10.996
Voorraden 5.781 5.421
Vorderingen 10.418 9.817
Liquide middelen en effecten 1.813 3.273
Handels- en overige crediteuren (12.995) (12.708)
44.460 44.932

Schulden 29.620 29.741
Voorzieningen 6.722 6.404
Minderheidsbelangen 671 618
Eigen vermogen 7.447 8.169
44.460 44.932

KASSTROOMOVERZICHT (geen externe accountantscontrole toegepast)

§ miljoen Eerste kwartaal
2001 2000
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 1.027 991
Dividenden van joint ventures 1 3
Inkomsten uit financiŽle activa en uitgaven voor vermogensverschaffing (274) (60) Betaalde belastingen (285) (222)
Investeringen in materiŽle en financiŽle vaste activa (440) (283)
Verwervingen en verkopen van groepsmaatschappijen 172 (337)
Dividenden betaald op gewoon aandelenkapitaal - -
KASSTROOM V””R MUTATIE IN EFFECTEN EN DEPOSITO'S EN FINANCIERINGEN
201
92
Mutatie in effecten en deposito's 1.135 (60)
Financiering (1.609) 159
TOENAME/(AFNAME) KASMIDDELEN IN DE PERIODE (273) 191

HERLEIDING NETTOKASSTROOM TOT MUTATIE NETTOKAS/(-SCHULD)

NETTOKAS/(-SCHULD) PER 1 JANUARI (26.468) 684
TOENAME/(AFNAME) KASMIDDELEN IN DE PERIODE (273) 191
Kasstroom uit (toename)/afname in leningen 1.604 (165)
Kasstroom uit toename/(afname) in effecten en deposito's (1.135) 60
Mutatie in nettokas voortvloeiend uit kasstromen 196 86
Leningen in verworven groepsmaatschappijen - -
Leningen in verkochte groepsmaatschappijen 1 -
Effecten en deposito's in verworven groepsmaatschappijen - -
Effecten en deposito's in verkochte groepsmaatschappijen - -
Mutaties anders dan in geld (554) 25
Valutaherrekeningseffecten (982) (135)
TOENAME NETTOKAS/(-SCHULD) IN DE PERIODE (1.339) (24)
NETTOKAS/(-SCHULD) AAN HET EIND VAN DE PERIODE (27.807) 660

GEOGRAFISCHE ANALYSE

§ miljoen Eerste kwartaal
Stijging/ (Daling)
2001 2000

TOTAAL NETTO-OMZET 12.739 10.590 20 %

Europa 4.791 4.219 14 %
Noord-Amerika 3.266 2.490 31 %
Afrika, Midden-Oosten en Turkije 855 757 13 %
AziŽ en Pacific 2.062 1.912 8 %
Latijns-Amerika 1.765 1.212 46 %


TOTAAL BEDRIJFSWINST - vůůr bijzondere posten en afschrijving van goodwill en immateriŽle vaste activa
1.581

1.177
34 %

Europa 607 505 20 %
Noord-Amerika 361 226 60 %
Afrika, Midden-Oosten en Turkije 84 53 56 %
AziŽ en Pacific 283 263 8 %
Latijns-Amerika 246 130 89 %


TOTAAL BRUTOWINSTMARGE - vůůr bijzondere posten en afschrijving van goodwill en immateriŽle vaste activa 12,4%
11,1%

Europa 12,7% 12,0%
Noord-Amerika 11,1% 9,1%
Afrika, Midden-Oosten en Turkije 9,8% 7,1%
AziŽ en Pacific 13,8% 13,7%
Latijns-Amerika 13,9% 10,7%ANALYSE NAAR BEDRIJFSACTIVITEITEN

§ miljoen Eerste kwartaal
Stijging/ (Daling)
2001 2000

TOTAAL NETTO-OMZET 12.739 10.590 20 %

Voedingsmiddelen 6.962 5.031 38 %
Voedingsmiddelen op basis van olie en zuivel en bakkerijproducten 2.128 1.739 22 %
IJs en dranken 1.667 1.567 6 %
Culinaire en diepvriesproducten 3.167 1.725 84 %
Huishoudelijke verzorging en professionele reiniging 2.682 2.453 9 % Persoonlijke verzorging 2.946 2.902 2 %
Overige activiteiten 149 204 (27)%


TOTAAL BEDRIJFSWINST - vůůr bijzondere posten en afschrijving van goodwill en immateriŽle vaste activa
1.581

1.177
34 %

Voedingsmiddelen 795 433 83 %
Voedingsmiddelen op basis van olie en zuivel en bakkerijproducten 295 210 40 % IJs en dranken 91 74 22 %
Culinaire en diepvriesproducten 409 149 176 %

Huishoudelijke verzorging en professionele reiniging 248 249 (1)%
Persoonlijke verzorging 528 490 8 %
Overige activiteiten 10 5 112 %


TOTAAL BRUTOWINSTMARGE - vůůr bijzondere posten en afschrijving van goodwill en immateriŽle vaste activa 12,4%
11,1%

Voedingsmiddelen 11,4% 8,6%
Voedingsmiddelen op basis van olie en zuivel en bakkerijproducten 13,9% 12,1% IJs en dranken 5,4% 4,8%
Culinaire en diepvriesproducten 12,9% 8,6%

Huishoudelijke verzorging en professionele reiniging 9,2% 10,2% Persoonlijke verzorging 17,9% 16,9%
Overige activiteiten 6,9% 2,4%TOELICHTING

Verwervingen

In de eerste drie maanden van 2001 zijn er geen bedrijven gekocht.

Wisselkoersen

De resultaten over het kwartaal en die over de overeenkomstige periode van 2000 zijn herleid tegen constante gemiddelde wisselkoersen. Dit zijn de gemiddelde koersen over 2000, gebaseerd op § 1 = £ 0,61 = US$ 0,92. Daarnaast zijn de resultaten, de winst per aandeel en het kasstroomoverzicht getoond tegen de actuele wisselkoersen geldend in elke periode. Deze zijn gebaseerd op § 1 = £ 0,63 = US$ 0,92 voor het eerste kwartaal van 2001 en § 1 = £ 0,61 = US$ 0,98 voor het eerste kwartaal van 2000.

De bedragen in de balans zijn herleid tegen wisselkoersen geldend aan het eind van de periode. Voor onze rapporteringsvaluta zijn deze gebaseerd op § 1 = £ 0,62 = US$ 0,88 (per 31 december 2000: § 1 = £ 0,62 = US$ 0,93).

Verworven bedrijven gehouden ter verkoop

Een aantal Bestfoods-bedrijven zal naar verwachting binnen een jaar na aankoopdatum worden verkocht. De bezittingen en schulden van deze bedrijven zijn opgenomen in de balanspost 'Verworven bedrijven gehouden ter verkoop', na bijstelling voor hun verwachte nettoverkoopopbrengst. De resultaten van deze bedrijven in het kwartaal zijn niet inbegrepen in de winst- en verliesrekening.

Rapportage van totaal netto-omzet en totaal bedrijfswinst

Als gevolg van de aankoop van Bestfoods is Unilever nu bij een belangrijk aantal joint ventures betrokken. 'Financial Reporting Standard 9' vereist de publicatie van de netto-omzet en de bedrijfswinst van joint ventures naast de netto-omzet en de bedrijfswinst van de Groep. Om hieraan te kunnen voldoen, hebben we nieuwe terminologie moeten introduceren: Totaal netto-omzet en Totaal bedrijfswinst. De term 'Totaal' betekent Groep (netto-omzet en bedrijfswinst) plus ons aandeel van de joint venture (netto-omzet en bedrijfswinst) minus ons aandeel in verkopen aan de joint ventures die reeds in de Groepscijfers zijn opgenomen.

Samengevoegde winst per aandeel

De berekening van de samengevoegde winst per aandeel is gebaseerd op het gemiddelde aantal eenheden van aandelen die het samengevoegde gewone aandelenkapitaal van NV en PLC, in omloop gedurende de periode, vertegenwoordigen, na aftrek van het gemiddelde aantal aandelen dat intern wordt gehouden om te voldoen aan opties die zijn toegekend in het kader van diverse werknemersaandelenoptieplannen.

Het aantal samengevoegde eenheden van aandelen is berekend op basis van de onderliggende NV- en PLC-aandelen tegen de koers van £1 = f 12, in overeenstemming met de egalisatie-overeenkomst.

De 'diluted' winst per aandeel is gebaseerd op het gemiddelde aantal eenheden van aandelen plus alle aandelenopties, samen met die PLC-aandelen die in 2038 kunnen worden uitgegeven in het kader van de regeling tot wijziging van de Leverhulme Trust. Het aantal aandelen is, in overeenstemming met 'Financial Reporting Standard 14', verminderd met het aantal aandelen dat zou kunnen worden verworven met de verwachte opbrengst van de uitoefening van opties door werknemers.

Winst per aandeel in euro

Constante wisselkoersen Actuele wisselkoersen
2001 2000 2001 2000

Eenheden in duizenden

Gemiddeld aantal samengevoegde eenheden van aandelen van f 1,12 985.879 991.634 985.879 991.634
Gemiddeld aantal samengevoegde eenheden van aandelen van 1,4p 6.572.526 6.610.896 6.572.526 6.610.896
Samengevoegde winst per aandeel

Nettowinst 254 649 244 643
Min: preferente dividenden 13 9 13 9
Nettowinst toe te schrijven aan gewoon kapitaal 241 640 231 634
Samengevoegde winst per aandeel van f 1,12 (euro) 0,25 0,65 0,23 0,64 Samengevoegde winst per aandeel van 1,4p (eurocent) 3,66 9,68 3,51 9,58

Samengevoegde winst per aandeel - beia

Nettowinst 254 649 244 643
Plus: bijzondere posten (na belastingen) 97 76 95 73 Plus: afschrijving van goodwill/immateriŽle vaste activa (na belastingen) 351 8 345 7 Nettowinst - beia 702 733 684 723
Min: preferente dividenden 13 9 13 9
Nettowinst toe te schrijven aan gewoon kapitaal - beia 689 724 671 714
Samengevoegde winst per aandeel van f 1,12 - beia (euro) 0,70 0,73 0,68 0,72
Samengevoegde winst per aandeel van 1,4p - beia (eurocent) 10,48 10,95 10,21 10,80
Samengevoegde winst per aandeel - diluted

Eenheden in duizenden
Aangepast gemiddeld aantal samengevoegde eenheden van aandelen van f 1,12 1.012.564 1.016.773 1.012.564 1.016.773
Aangepast gemiddeld aantal samengevoegde eenheden van aandelen van 1,4p 6.750.429 6.778.789 6.750.429 6.778.789
Nettowinst toe te schrijven aan gewoon kapitaal 241 640 231 634
Samengevoegde winst per aandeel van f 1,12 - diluted (euro) 0,24 0,63 0,23 0,62
Samengevoegde winst per aandeel van 1,4p - diluted (eurocent) 3,57 9,44 3,42 9,34

BEKENDMAKING RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALFJAAR

De resultaten over het tweede kwartaal en eerste halfjaar van 2001 zullen op vrijdag 3 augustus 2001 worden bekendgemaakt.

27 april 2001

Unilever N.V.
Weena 455
Postbus 760
3000 DK Rotterdam

Internet: www.unilever.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland ‚Äď met een omzet die dit jaar door de ‚ā¨1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa¬īs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L‚Äôeau, reclamebureau voor gedragsbe√Įnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l‚Äôeau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic¬†‚ÄėAll the More Urgent‚Äô, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‚ÄėInventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ Persbericht 12 oktober 2016 ‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...