Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Invoering maatregelen tegen dividendstripping

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerraad
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: INVOERING MAATREGELEN TEGEN DIVIDENDSTRIPPINGPersberichtnr.


01/121


Den Haag

27 april 2001

INVOERING MAATREGELEN TEGEN DIVIDENDSTRIPPING

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bos ingestemd met het treffen van wetgevende maatregelen tegen dividendstripping.

Maatregelen tegen dividendstripping waren door de Belastingherziening al in de wetgeving opgenomen. Vanwege ernstige onbeoogde bijgevolgen voor het beursklimaat in Nederland, zijn deze

maatregelen echter nog niet van kracht. Daarom is afgesproken om deze maatregel nog niet in werking te laten treden en tegelijkertijd een alternatieve maatregel te onderzoeken.

Omdat de komende weken van een aantal grote beursfondsen het dividend wordt vastgesteld, is het noodzakelijk per direct een nieuwe maatregel te treffen tegen eventuele dividendstripping-transacties. Om de beurshandel rond de uitgiftedatum van dividend niet te verstoren, is er inmiddels in goed overleg tot een alternatieve maatregel gekomen. Deze maatregel is overigens voorbereid door de Studiegroep Van Rooij. Over deze maatregel bestaat overeenstemming met de Nederlandse Vereniging van Banken, de Nederlandse Marketmakers Associatie en Euronext. Bij deze alternatieve maatregel zijn negatieve bijeffecten zoveel mogelijk voorkomen. Zo vervallen in het nieuwe voorstel de in de oude maatregel opgenomen tien-dagen en driemaands termijnen.

De alternatieve maatregel vereist een wetswijziging. De ministerraad is akkoord gegaan met het zo spoedig mogelijk vastleggen van deze maatregel in een wetsvoorstel. Om gevallen van dividendstripping die eventueel de komende weken zullen plaatsvinden effectief te kunnen bestrijden, zal in het wetsvoorstel terugwerkende kracht tot en met de datum van dit persbericht zijn opgenomen.

Van dividendstripping is sprake als degene die dividend ontvangt, niet de uiteindelijk gerechtigde (beneficial owner) is van dat dividend, omdat het als gevolg van een samenstel van transacties

geheel of gedeeltelijk ten goede komt aan een ander, terwijl die ander het belang bij de aandelen waarop het dividend is uitgekeerd op directe of indirecte wijze behoudt. Ook transacties die zijn

aangegaan in de anonimiteit van een gereglementeerde beurs of markt kunnen daaronder vallen.

De maatregel houdt in dat in geval van dividendstripping de mogelijkheid van teruggaaf of verrekening van dividendbelasting wordt uitgesloten, als die ander een geringer recht heeft op vermindering of teruggaaf van dividendbelasting dan de dividendontvanger.

De maatregel is niet alleen van toepassing op de overdracht van aandelen, maar tevens op de verkoop van losse dividendbewijzen. Ook de vestiging van genotsrechten op aandelen, waarbij een

tegenprestatie wordt bedongen, valt onder de reikwijdte van de maatregel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie