Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA voorstel bestrijding achterstanden in onderwijs en zorg

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: CDA
Zoek soortgelijke berichten
CDA

CDA presenteert opzienbarende financiële voorstellen ter bestrijding achterstanden in onderwijs en zorg (27 Apr 2001)

Het wordt na zeven jaar paars tijd om de feiten onder ogen te zien: er is onbehagen over de kwaliteit van de samenleving en met name bij onderwijs en zorg is sprake van achterstallig onderhoud. Tekorten kunnen vanzelfsprekend niet van het ene op het andere jaar worden weggewerkt. Maar wel zal een begin moeten worden gemaakt met het scheppen van meer financiële en beleidsmatige ruimte voor instellingen van onderwijs en zorg. Tegen die achtergrond acht de CDA-Tweede Kamerfractie het noodzakelijk dat er in 2001 een impuls wordt gegeven aan de kwaliteitsversterking van onderwijs- en zorginstellingen.

De voorstellen

Scholen en zorginstellingen hebben te maken met hoge kosten. Een fors deel van de kosten heeft betrekking op de personele lasten.

Het rapport van de Commissie Van Rijn heeft met name daarop betrekking. Maar naast de personele kosten zijn er ook de niet personele kosten die doorgaans zo'n 30% van de totale kosten uitmaken. Veel instellingen lopen op tegen het probleem dat, mede vanwege allerlei bekostigingsvoorschriften, de rek uit de jaarrekening is. Onze voorstellen beogen de ruimte voor niet personele kosten te vergroten ('balansversterking') en wel zodanig dat instellingen ook werkelijk vrijheid hebben om de middelen naar eigen inzicht en eigen prioriteit te besteden. Wanneer de overheid bekostigingsvoorschriften stelt en deze verbindt met prestatiecontracten ontstaat immers al weer snel het risico van verdere regulering en beknotting van eigen beleidsvrijheid.

Onderwijs: f1000,- per leerling erbij
Het CDA stelt voor om te investeren in scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs door deze scholen f 1000,- per leerling ter beschikking te stellen.
Scholen kunnen dit geld regelvrij besteden aan noodzakelijke reparaties en aanpassingen, nieuw lesmateriaal, computers, aflossing van leningen of enig ander knelpunt dat hoge prioriteit heeft. Het is een eenmalige versterking van de balanspositie. Het geld hoeft niet in 2001 te worden uitgegeven.

Zorg: f10.000,- per patiënt erbij
Het CDA stelt voor om te investeren in zorginstellingen voor langdurige zorg door aan deze zorginstellingen f 10.000,- per patiënt ter beschikking te stellen.

Het gaat om verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg, GGZ-instellingen: de instellingen voor zogenaamde intramurale AWBZ-zorg.

Het is een eenmalige versterking van de balanspositie. Het geld hoeft niet in 2001 te worden uitgegeven.

Zorginstellingen kunnen dit regelvrij besteden aan zaken die hoge prioriteit hebben, maar die bijvoorbeeld door (huidige) regelgeving nog niet kunnen, om geld te lenen (voor investeringen) of bijvoorbeeld bepaalde verblijfsruimten eens op te knappen.

Voor meer informatie over de financiële dekking van deze voorstellen, kunt u het plan downloaden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie