Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 27 APRIL 2001

Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking in de maak

De Vlaamse regering op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL heeft vrijdag enkele belangrijke beslissingen genomen die het mogelijk maken om vormen van Publiek-Private Samenwerking (PPS) op sporen te zetten. Zij heeft het begrip PPS verder verduidelijkt en de concrete oprichting, taakomschrijving en werking van het Kenniscentrum PPS goedgekeurd. Ze besliste ook nog een ontwerp van kaderdecreet dat uiteenlopende juridische aangelegenheden in verband met PPS regelt, vóór het zomerreces aan het Vlaams Parlement voor te leggen. Dit kaderdecreet zal de toepassing van PPS in Vlaanderen drastisch vereenvoudigen.

In het Vlaams Regeerakkoord kwamen de regeringspartijen overeen om Publiek-Private Samenwerking te gebruiken op zoveel mogelijk beleidsterreinen. Onder meer in domeinen als mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, milieu, cultuur, huisvesting, welzijn, stadsvernieuwing of toerisme, kan PPS nieuwe perspectieven openen. Met PPS wil de Vlaamse regering de doelmatigheid van het beleid verbeteren en besparen op de kosten. Het is bij PPS-projecten van belang dat de overheid én de private partners gezamenlijk een meerwaarde voor beiden trachten te realiseren.

Om deze doelstelling te verwezenlijken nam de Vlaamse regering eerder al enkele beslissingen. Op 16/6/2000 heeft ze een reeks principiële beslisingen inzake PPS genomen, zoals het plan om een kenniscentrum PPS op te richten. De regering besliste toen ook principieel tot de oprichting van een externe adviesraad en een overheidsagentschap. De uitvoerige nota die de Vlaamse regering nu op voorstel van de minister-president heeft goedgekeurd, voert die principiële beslissingen verder uit.

Zo legt de Vlaamse regering de draagwijdte en eigenschappen van PPS strikt vast. PPS wordt helemaal geen ezeltje dat alle financieringsbehoeften van de Vlaamse overheid zal moeten torsen. Enkele voormalige VEV-voorzitters hadden onlangs die vrees uitgesproken. Het Kenniscentrum PPS vormt de garantie dat die vrees geen bewaarheid zal worden.

Het Kenniscentrum PPS wordt een permanente, onafhankelijke dienst (DAB) binnen de Vlaamse administratie. Op dit ogenblik is de procedure tot aanstelling van de PPS-manager die het centrum moet leiden, bijna afgerond.

Het centrum moet zowel het beleid als concrete PPS-projecten stimuleren, adviseren en begeleiden. Het centrum is verder verantwoordelijk voor de communicatie rond PPS. Vooraleer de Vlaamse regering een beslissing neemt over PPS-projecten, moet het centrum een uitgebreide evaluatie van deze concrete projecten maken en als advies aan de Vlaamse regering voorleggen. PPS-projecten moeten immers nauwgezet beoordeeld en opgevolgd worden. Het Kenniscentrum moet zo de gezaghebbende Vlaamse knooppuntorganisatie worden inzake PPS. Tevens zal het Kenniscentrum een aanspreekpunt worden voor PPS-voorstellen vanuit de private sector.

Om het vertrouwen van de private sector in PPS-projecten te verhogen, kan een inbreng van risico-kapitaal vanuit de overheid nodig blijken. Daartoe wordt binnen de structuren van de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) een overheidsagentschap opgericht. De opdracht van dit overheidsagentschap bestaat erin dit risico-kapitaal vanuit de overheid voor PPS-projecten met het oog op kapitaalsbehoud te behouden.

Ten slotte heeft de Vlaamse regering vrijdag ook oog gehad voor de wensen van de lokale besturen inzake PPS. Ze heeft enkele denksporen bekeken om de PPS-mogelijkheden voor de gemeenten en provincies uit te breiden. De Vlaamse regering kwam tot de vaststelling dat heel wat te nemen maatregelen afhankelijk zijn van de uitvoering van het Lambermontakkoord. Wel overweegt de Vlaamse regering één en ander met de federale regering te bespreken.

persinfo : Bart Tommelein, woordvoerder van de minister-president - tel. 02 553 29 11 e-mail: (persdienst.dewael@vlaanderen.be)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie