Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kindeffectrapport voor àlle Vlaamse bevoegdheden

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 27 APRIL 2001

Kindeffectrapport voor àlle Vlaamse bevoegdheden

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen Mieke VOGELS heeft de Vlaamse regering principieel haar goedkeuring gegeven aan een nieuw voorontwerp van besluit rond het Kindeffectrapport (KER). Voortaan zal de opmaak van een kindeffectrapport verplicht zijn bij alle Vlaamse bevoegdheden. Tot nu toe was dit enkel verplicht voor een beperkte lijst van 19 bevoegdheden.

Op 20/11/1989 ondertekenden de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De Vlaamse overheid keurde dat goed bij Decreet van 15/5/1991. Het Vlaams Parlement gaf het Verdrag verder uitwerking door middel van twee Decreten van 15/7/1997. Het eerste had betrekking op de oprichting van het kinderrechtencommissariaat. Het andere betrof de instelling van het kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het kind.

Tot op heden werden er nog maar twee kindeffectrapporten opgemaakt. Dit kwam vooral omdat er geen goede methodiek voorhanden was om de effecten te meten van het regeringsbeleid voor kinderen. Op initiatief van minister Vogels, die coördinerend minister voor de kinderrechten is, is er een werkgroep in het leven geroepen die dat probleem heeft kunnen oplossen. De werkgroep heeft een concrete handleiding voor het opstellen van een kindeffectrapport klaar. Er is geen enkel excuus meer om geen kindeffectrapport op te stellen. Daardoor is een uitbreiding van de bevoegdheden waarvoor een kindeffectrapport nodig is, een volgende logische stap.

De uitbreiding van de Kindeffectrapportage-verplichting tot alle Vlaamse bevoegdheden betekent zeker ook een vereenvoudiging. Men zal zich voortaan niet meer dienen af te vragen of een voorontwerp van decreet nu wel of niet valt binnen de aangeduide bevoegdheidsdomeinen. Maar meer dan de formele toetsing van het regeringsbeleid is dit een signaal dat de Vlaamse regering het menens is om een kindvriendelijk beleid te voeren.

persinfo : Sylvie Fabré, woordvoerster van minister Vogels - tel. (02) 553 24 11 e-mail: (persdienst.vogels@vlaanderen.be)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie