Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Koninklijke onderscheidingen in Emmen

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Emmen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente EmmenPersbericht Koninklijke onderscheidingen, 27 april 2001

Koninklijke onderscheidingen

Ter gelegenheid van Koninginnedag zal burgemeester C. Bijl op vrijdag 27 april, tijdens een bijeenkomst in het Bruggebouw van het gemeentehuis, aan onderstaande personen een Koninklijke onderscheiding uitreiken. Deze bijeenkomst begint om 9.30 uur.

Dhr. S. Dost,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Betrokkene was/is gedurende lange tijd actief op kerkelijk terrein, de volkshuisvesting en het onderwijs. Zo was hij jarenlang ouderling/diaken van de Gereformeerde Kerk te Emmen, bestuurslid Woningstichting Inter Pares en had hij bestuursfuncties bij de Mavo Sleedoorn/Spoorstraat.

Mevr. F. de Jonge - Nijhuis
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Vanwege haar langdurige vrijwillige inspanning voor blinden en slechtzienden in de provincie Drenthe. Betrokkene is o.a. secretaris van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVSB), afdeling Drenthe.Tevens was zij mede-initiatiefnemer voor het organiseren van een internationale jaarlijkse tandemtocht in de provincie Drenthe voor blinden en slechtzienden.

Dhr. D. Visser,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Betrokkene zet zich al geruime tijd in als vrijwilliger, dirigent en bestuurslid op kerkelijk terrein en voor de muziekvereniging. Vanaf 1960 tot heden is hij secretaris van het N.H. Kerkkoor te Nieuw-Amsterdam, plm. 24 jaar lid van de Kerkenraad N.H. Kerk Nieuw-Amsterdam, hulpkoster, is hij voorzitter van de muziekvereniging Soli Deo Glori en dirigent van het bejaardenkoor Oldersheem.

Mevr. J.N. de Rade - Bakker,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw De Rade is over een lange periode (ruim 48 jaar) maatschappelijk actief geweest op kerkelijk terrein en met name voor de ouderen en zieken in en rond Emmen. Zij deed onder andere veel aan jeugdwerk Hervormde Wijkgemeente Klazienaveen, was presidente van de N.H. Vrouwengroep Maria Martha te Klazienaveen, presidente N.H. Vrouwengroep Angelslo, bestuurslid Chr. Plattelandsvrouwen, bestuurslid NCVB afdeling Emmen, was penningmeester en thans voorzitter van de P.C.O.B. afdeling Emmen en was jarenlang lid van de Vrouwenraad Emmen

Mevr. G. Bekkering -Ridderbos,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Bekkering zet zich op buitengewone wijze in voor de belangen van in het bijzonder de inwoners van de woonwijk Emmerhout te Emmen. Deze woonwijk maakt deel uit van het proces Emmen Revisited. Voorts vertegenwoordigt zij de bewoners in allerlei overleggremia. Betrokkene heeft zitting in het wijkteam Emmerhout, wijkplatform Emmerhout, het voorzittersoverleg van de wijkverenigingen Angelslo, Emmerhout en Bargeres en heeft zitting in het buurtbeheer Emmerhout.

Dhr. W.J. Schippers,
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Betrokkene, directeur/eigenaar van Schippers Meubelen, heeft als lid van de Centrale Branchevereniging Wonen zeer intensief deelgenomen aan diverse intiatieven die door deze vereniging worden geïnitieerd. Voor de opbouw van zijn bedrijf zag hij de noodzaak in van participatie aan landelijke netwerken. Hij is een zeer gewaardeerde drijvende kracht in commerciële samenwerkingsverbanden en hield zich intensief bezig met innovatieve zaken. In de sfeer van het midden- en kleinbedrijf was en is hij de stuwende kracht in vele organisaties zowel landelijk als regionaal en plaatselijk.

Mevr. N.S. Hoving - Pik
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Hoving, oud-raadslid namens het CDA, is lange tijd actief geweest op een groot aantal terreinen van onder meer het lokale maatschappelijke, kerkelijk en politieke leven. Zo is zij onder andere voorzitter geweest van het CDA-vrouwenberaad Emmen en daarna van het CDA-vrouwenberaad Drenthe.

Mevr. C. Graafland
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Betrokkene, die jarenlang inzetbaar was voor de EHBO-post in het Noorder Dierenpark, is lange tijd actief geweest als vrijwilliger en bestuurslid op sociaal-maatschappelijk terrein, zoals het Rode Kruis, de EHBO, de vereniging Philadelphia, de CDA-vrouwen en de thuiszorg.

Dhr. K. de Vries,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer De Vries is gedurende ruime tijd en in toenemende mate maatschappelijk actief. Hij heeft zich op verdienstelijke wijze ingezet voor de sport in het algemeen maar voor de wielersport Emmen in het bijzonder. Zo is hij onder andere al jarenlang betrokken bij de koersen voor de Wielersportvereniging (WSV) Emmen, organisator van de klassieker Kleine Hein en medewerker techniek van de Gouden Pijl.

Dhr. J. Jeuring
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Jeuring heeft vele vrijwillige verdiensten op het terrein van de wieler- en de voetbalsport en het Nivon. Jarenlang al is hij medewerker bij de Wielersportvereniging (WSV) Emmen voor de organisatie van koersen. Voorts is hij betrokken bij de organisatie (techniek) voor de koersen het Haantje, Zand en Veenrondomme, PWZ Zuidenveldertoer etc.

Dhr. J.A. Koenen,
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Betrokkene is de grondlegger van Bouwbedrijf Koenen BV te Emmen en in de loop der jaren zijn diverse bouwbedrijven hieraan toegevoegd waarna een samenvoeging van zijn bedrijf volgde met Kondor Wessels en later Koninklijke Volker Steving Groep. Bij de overnames heeft betrokkene altijd het belang van de medewerkers voorop gesteld en heeft hij met persoonlijke risico initiatieven ondersteund. Onlangs heeft hij afscheid genomen als directeur van Kondor Wessels Noord. Naast zijn drukke werkzaamheden, was hij bovendien op verschillende terreinen maatschappelijk en anderszins actief.

Mevr. E.S. Hemme - Flenterie
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Betrokkene heeft zich verdienstelijk gemaakt op verschillende terreinen (Rode Kruis, ziekenomroep), maar met name heeft zij vrijwillige verdiensten op het gebied van geven van cursussen rolstoeldansen voor gehandicapte rolstoelgebruikers. In het Noorden van ons land is zij één van de belangrijkste pioniers op dit gebied en wordt ze beschouwd als de ambassadrice van het rolstoeldansen!

Dhr. G.H. Bos,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Betrokkene, oud-directeur van de basisschool Groen van Prinsterer, is/was zeer geruime tijd bestuurlijk en ook anderszins actief, aanvankelijk op het terrein van het onderwijs, maar later ook op andere terreinen. Hij maakt zich thans onder andere vrijwillig verdienstelijk als docent Nederlands ten behoeve van asielzoekers, bestuurslid van "Moeder Aarde", ouderling in de Samen-Op-Weg gemeente Emmermeer, vrijwilliger (spelleider en chauffeur) bij het Verzorgingscentrum Zuidermarke en secretaris van de Seniorenraad.

Dhr. J. Doll,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Betrokkene maakt zich al geruime tijd vrijwillig verdienstelijk als patiëntenvoorlichter van de KNO afdeling van het Academisch Ziekenhuis Groningen. In deze hoedanigheid heeft hij zich weten te profileren als een voorbeeld voor lotgenoten die een larynxextirpatie (verwijdering van het strottenhoofd) moeten en (hebben) ondergaan waardoor de stembanden moeten worden gemist en men een opening in de hals (tracheastoma) krijgt. De heer Doll levert in het gehele proces een belangrijke bijdrage en is daarvoor tot grote steun van patiënten, gezinsleden maar ook voor de betrokken artsen en verpleegkundigen in het AZG.

Dhr. E.J. Koopman,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Koopman heeft zich vrijwillig ingezet voor gehandicapten in Emmen en omstreken. Hij heeft bestuursfuncties gehad (respectievelijk secretaris en voorzitter) in de Algemene Nederlandse Gehandicaptenorganisatie (ANGO) en was in die periode tevens als afgevaardigde van het district Drenthe, lid van de landelijke ledenraad van de ANGO. Ook is betrokkene voorzitter geweest van het Overleg- en Samenwerkingsorgaan van Gehandicapten regio Emmen (OSOG). Betrokkene is zelf rolstoelpatiënt. NB. De burgemeester reikt de onderscheiding bij dhr. Koopman thuis uit om. plm. 12.30 uur.

Mevr. W.A.G. Verhoef - Weerman,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Verhoef was vanaf 1965 tot 1995 als secretaris bestuurlijk actief bij de Emmense handbalvereniging Transcope/E&O en vanaf 1965 tot heden is zij verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat. Met ingang van het seizoen 2001/2002 zal ze deze werkzaamheden beëindigen. Ook anderszins was en is zij zeer actief bij deze vereniging. NB. In verband met een reeds geboekte vakantie, is de Koninklijke onderscheiding aan haar uitgereikt op zondag 22 april j.l. door wethouder J. Hoogland - Foppen tijdens het jaarlijks medewerkersfeest van Transcope/E&O.Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2001 Gemeente Emmen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie