Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Ede informeert over Mond- en Klauwzeer

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Maatregelen en gedeelde zorg gedupeerde bedrijven

Gemeente informeert over Mond- en Klauwzeer

Nog steeds houdt de bestrijding van mond- en klauwzeer (MKZ) veel inwoners bezig. Samen met de agrarische sector blijft het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bijzonder alert om verdere verspreiding van het MKZ-virus te voorkomen. Nog steeds valt een groot gedeelte van de gemeente Ede binnen het toezichtsgebied rond Kootwijkerbroek, ook al is de buitengrens van dit gebied sinds vrijdag 27 april ingekort. Ondernemers willen graag weten waar zij aan toe zijn. Dat geldt zowel voor boeren als recreatiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en anderen die gedupeerd raken door de veeziekte. Het gemeentebestuur heeft in de afgelopen weken laten merken deze zorgen te delen en heeft onder meer via brieven aan het kabinet Kok en minister Brinkhorst om hulp en meer duidelijkheid over de effecten van de genomen maatregelen gevraagd. Het ministerie tracht die duidelijkheid te geven, onder anderen via perspublicaties en een uitvoerige Website. Gelukkig nemen veel mensen, bedrijven en instellingen voorzorgsmaatregelen om de kans op verspreiding van de besmettelijk dierziekte zo klein mogelijk te houden.

Overleg met GLTO
Dat het gemeentebestuur meeleeft met de getroffenen, is donderdag opnieuw bevestigd in een gesprek van burgemeester mr. W. Blanken en wethouder R. Spiegelenberg met bestuursleden van de GLTO-afdelingen in de gemeente Ede. Nog diezelfde dag hebben burgemeester en wethouders hun zorg over de nadelige gevolgen van de mond- en klauwzeercrisis per faxbrief aan het MKZ-crisiscentrum in Garderen en het Ministerie van LNV in Den Haag gemeld. Het college drong in verband met onaanvaardbare situaties in overbevolkte stallen en overvolle mestputten aan op maatregelen die het dierenwelzijn en de mestopslag ten goede komen. Sinds vrijdag heeft het Ministerie een aantal regels en bepalingen afgekondigd die onder meer mestopslag, gier rijden en transport van slachtvee versoepelen.

Duidelijkheid gewenst
Een week eerder hadden B&W de motie van de gemeenteraad van Ede aan premier W. Kok en minister L.J. Brinkhorst gestuurd. In die motie uitte het gemeentebestuur haar betrokkenheid met de agrarische sector, de toeristische recreatieve sector en het midden- en kleinbedrijf die door de MKZ-crisis gedupeerd zijn. Er zijn wel landelijke tegemoetkomingsregelingen, maar soms zijn die onduidelijk of laten lang op zich wachten. Zo bestaat er voor agrariërs een schadevergoedingsregeling maar het is niet altijd duidelijk of en in welke mate de rijksoverheid ook compensatie van geleden schade overweegt voor andere ondernemers. Wij adviseren u daarvoor contact op te nemen met de nationale informatielijn voor MKZ, tel. 0800 1556.

Financiële problemen
Het verlies van inkomsten of extra kosten kunnen financiële nood bij sommige zelfstandigen veroorzaken waardoor zij niet of nauwelijks in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien, de woonkosten of de premies van ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te betalen. Volgens het bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) kunnen deze ondernemers via een verkorte procedure een steunaanvraag indienen. De zogenaamde quick scan van het bedrijf wordt door het bureau LASER gemaakt, die daarover de hoofdafdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van Ede informeert. Het college van B & W wil deze week andere financiële hulpverleningsmogelijkheden bekijken zodat misschien als laatste redmiddel een overbruggingsperiode mogelijk wordt voor ondernemers in financiële nood. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer A. Brouwer van WIZ, tel. (0318) 68 04 88.

Uitstel WOZ-betaling
Degenen in de gemeente Ede die als gevolg van de MKZ-crisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen, kunnen bij de afdeling Belastingen een aanvraag indienen voor uitstel van betaling van de aanslag onroerende zaakbelasting (WOZ). Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen, telefoon (0318) 68 04 16.

Hulp bij geestelijke nood
Ook zijn er hulpverleners die ondernemers opvangen die in geestelijke nood verkeren. Voor deze psycho-sociale opvang hebben de regionale organisaties voor Algemeen Maatschappelijk Werk en de Telefonische Hulpdienst Arnhem hun krachten gebundeld en een netwerk opgezet dat de gehele week 24 uur per dag beschikbaar is. Deze voorziening richt zich op boeren, hun families en werknemers en ieder die te maken heeft met de agrarische sector. Er is een centraal meldpunt (tel. 026 377 37 88 / tel. 026 443 60 00) waar u terecht kunt voor emotionele ondersteuning en eventuele doorverwijzing naar professionele hulpverlening. Deze laagdrempelige psyco-sociale hulpverlening biedt in tijden van crisis aan mensen de gelegenheid te praten over hun problemen, de zorgen over hun bedrijf en de daarbij komende emotionele problemen. De onzekerheid en de spanning die het oproept, is voor een aantal mensen bijna ondraaglijk. Mensen worden soms emotioneel, hebben zichzelf niet helemaal meer in de hand en onderschatten hun eigen emoties. Er zijn ook mensen die hun bezorgdheid of boosheid uiten over de ontstane situatie bij henzelf, maar ook over die bij de buren. Wat bij hen in de buurt gebeurt, maakt hen angstig en ook boos.

Toezichtsgebied binnen Ede
Het toezichtsgebied rond Kootwijkerbroek is sinds 27 april gewijzigd. Wat betreft de gemeente Ede valt het gebied binnen de beperkende regelingen dat begrensd wordt door de N304 in zuidwestelijke richting tot de Harskampweg, de Harskampweg in zuid-oostelijke richting overgaand in Delensweg overgaand in Leipzigerweg overgaand in Hoenderloseweg tot de N311, de N311 in westelijke richting tot de N310, de N310 in zuidwestelijke richting tot de N224, de N224 in noordwestelijke richting tot de Nieuwe Kazernelaan in Ede, de Nieuwe Kazernelaan in zuidelijke richting tot de Eikenlaan, de Eikenlaan in westelijke richting tot de Stationsweg, de Stationsweg in noordelijke richting tot de Beukenlaan, de Beukenlaan in westelijke richting tot de Schaapsweg, de Schaapsweg in westelijke richting tot de Kolkakkerweg, de Kolkakkerweg in westelijke richting tot de Proosdijerveldweg, de Proosdijerveldweg in noordelijke richting tot de Veenderweg, de Veenderweg in westelijke richting tot de Kastelenlaan, de Kastelenlaan in noordelijke richting tot de Hogerhorst, aan het eind van de Hogerhorst het water over naar de N224, de N224 in westelijke richting tot de Barneveldsestraat in Scherpenzeel.

Informatie
Hoe iemand in dat gebied moet handelen, is afhankelijk van de situatie en de veesoort. De bestrijding van de MKZ-ziekte en de maatregelen hoe verspreiding van het MKZ-virus te beperken, zijn een zaak van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV). Het landelijk informatienummer over MKZ van het ministerie is: 0800 1556. Voor meer informatie over MKZ-maatregelen kunt u ook terecht op de Website van het ministerie: www.minlnv.nl/mkz Via Internet kunt u ook bij de provincie Gelderland terecht: www.gelderland.nl

De gemeente Ede ondersteunt de beschikbaarstelling van informatie en heeft verantwoordelijkheden op het gebied van handhaving van openbare orde en veiligheid (samen met de politie).Zie ook de gemeentelijke Internetpagina: www.ede.nl.
U kunt bij vragen bellen naar het gemeentehuis: (0318) 68 09 11 (algemeen nr.) en vragen naar de heer G. Butz MKZ-contactambtenaar buitengebied, doorkiesnummer (0318) 68 06 38 of de heer N. de Gouw communicatieadviseur, tel.nr. (0318) 68 05 32.

Andere informatiepunten zijn:
Telefonische hulpdienst voor agrariërs: 0800 0240021 (24 uur/7 dagen). Teletekst: pagina 460.
Korrelatie: tel. 0900 1450. E-mail: (vraag@korrelatie.nl)

Hoe zit het ook al weer met MKZ?

In eerdere voorlichtingspublicaties hebben we gewezen op de risicos van het mond- en klauwzeervirus. Ter informatie zetten we een aantal maatregelen, informatie en antwoorden op vragen nog eens op een rijtje.

Welke dieren zijn gevoelig voor MKZ?
Mond- en klauwzeer is een zeer besmettelijke en ernstige virusziekte die voorkomt bij evenhoevige dieren zoals runderen, varkens, schapen, geiten, wilde zwijnen, herten, reeën en dierentuindieren (bijvoorbeeld giraffen). Paarden, honden, katten en pluimvee hebben er geen last van omdat ze niet tot de evenhoevigen behoren. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.

Hoe merkt u MKZ-ziekteverschijnselen?
Dieren met MKZ hebben koorts, maken een zieke indruk, eten minder en vertonen blaren o.a. aan de rand tussen huid en klauw en op de tong. De verschijnselen zijn bij runderen en varkens vaak zo duidelijk dat vrij snel een redelijke diagnose te stellen is. Bij geiten, schapen en herten zijn de verschijnselen doorgaans minder duidelijk. Om zekerheid te hebben of het de MKZ-ziekte betreft, moet een test op een bloedmonster uitgevoerd worden. Soms is een herhaling van deze test nodig. De uitslag van dat onderzoek kan enige tijd op zich laten wachten.

Waar moet u op letten als u MKZ-gevoelige dieren heeft? Kijk regelmatig of de dieren verschijnselen van MKZ vertonen. Raadpleeg de dierenarts bij twijfel en vervoer de dieren niet. Werk bij voorkeur met ontsmettingsmiddelen of -matten bij betreden en verlaten van woonerf/bedrijf. Bedenk dat het MKZ-virus verspreid kan worden door contacten tussen dier-dier, dier-mens-dier, via dierlijke produkten, vervoermiddelen, maar ook door de lucht.

Is het toegestaan een kinderboerderij of een dierentuin te bezoeken? De kinderboerderijen zijn gesloten, zeker in de gebieden waar sprake is van MKZ-risicos. Er zijn vaak MKZ-gevoelige dieren bij en bezoekers lopen ongewild risico het virus te verspreiden. Ook veel dierentuinen zijn dicht.

Mag je bossen en natuurgebieden in?
De meeste bossen en natuurgebieden, zeker op de Veluwe en omgeving, zijn gesloten voor het publiek omdat daar evenhoevige dieren zijn. Respecteer deze afsluitingen. Overtreding kan een forse boete opleveren, boosheid bij boeren en ongerustheid in de omgeving. Soms kunt u wel via doorgaande openbare wegen en (fiets)paden door zon gebied rijden. Mijd in natuurgebieden contact met MKZ-gevoelige dieren, voer geen dieren en laat geen etensresten achter.

Kunnen evenementen doorgaan?
De bestrijding van de MKZ-ziekte en de maatregelen die worden getroffen om de bestrijding tegen te gaan behoren tot de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Er bestaan richtlijnen voor openbare bijeenkomsten, activiteiten en evenementen. Die zijn taboe in en bij bossen, natuurgebieden en het (agrarisch) buitengebied met bedrijven met evenhoevige dieren. In de afgelopen weken zijn veel van deze activiteiten door de organisatoren zelf afgelast. De gemeente Ede zal de aanwijzingen van het Ministerie van LNV uitvoeren, die vooral neerkomen op beperkingen of verboden als dat uit veterinair oogpunt noodzakelijk is.Ede, 26 april 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...