Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke belastingen in Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Aanslag gemeentelijke belastingen en heffingen dezer dagen verstuurd

Aanslag gemeentelijke belastingen en heffingen dezer dagen verstuurd

Inwoners van en ondernemers in Oosterhout ontvangen dezer dagen de aanslag gemeentelijke heffingen 2001. Tegelijkertijd ontvangen zij ook bericht over de nieuw vastgestelde waarde van het object waarvan ze eigenaar en/of gebruiker zijn. Deze waarde vormt de basis voor de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen. In het gemeentelijk Voorlichtingsblad dat deze week uitkomt, is een speciale editie aan de lokale belastingen gewijd.

De heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) is dit jaar extra ingewikkeld, omdat de gemeente met ingang van dit jaar nieuwe waarden voor het onroerend goed moet hanteren. Daarbij gebruikt de gemeente de waarde van het onroerend goed per 1 januari 1999. Deze waarde komt in de plaats van de eerder vastgestelde waarde per 1 januari 1994.

Iedereen die de krantjes van de makelaars bijhoudt, weet dat in die tussenliggende periode de waarde van onroerend goed fors is gestegen: gemiddeld negentig procent voor woningen, 47 procent voor andere panden, zo is uit onderzoek gebleken.

Iedereen betaalt voor de onroerend-zaakbelastingen een tarief - een vast bedrag - per 5.000 waarde. Als dat tarief voor 2001 hetzelfde zou blijven, zou dat betekenen dat inwoners van Oosterhout fors meer ozb zouden moeten gaan betalen (de waarde van huizen en bedrijfspanden is immers fors gestegen). Om dat te voorkomen, heeft de gemeenteraad besloten het tarief per 2001 aanzienlijk te verlagen.

Als de stijging van de waarde van de woningen en de daling van het tarief elkaar in evenwicht zouden houden, zou de belastingbetaler er in zijn of haar portemonnee niets van merken. Maar zo eenvoudig is het niet. Er spelen meer ontwikkelingen die voor de bepaling van het ozb-tarief van belang zijn:

* de gemeenteraad van Oosterhout heeft bepaald dat het totaal aan ozb-inkomsten in 2001 zeven procent hoger zal liggen dan in 2000. In die zeven procent zijn de inflatie verwerkt en een beleidsmatige verhoging van drie procent waartoe de raad heeft besloten;

* de gemeenteraad heeft gekozen voor een bepaalde verhouding in de tarieven tussen woningen en niet-woningen. Dat komt er kort gezegd op neer dat niet-woningen zwaarder worden belast;
* en tenslotte zijn niet alle woningen en bedrijfspanden tussen 1994 en 1999 even hard in prijs gestegen. Ook hierdoor zal de uitkomst voor het ene pand gunstiger zijn dan voor het andere.

Al deze exercities hebben ertoe geleid dat de tarieven voor de onroerende-zaakbelasting voor 2001 als volgt zijn vastgesteld:
* gebruikerstarief voor woningen: 4,00

* eigenaarstarief voor woningen: 5,00

* gebruikerstarief voor niet-woningen 6,00
* eigenaarstarief voor woningen 7,50

Voor de goede orde: eigenaren/bewoners van een woning - en eigenaren/gebruikers van een bedrijfspand - betalen dus het gebruikerstarief én het eigenaarstarief.

Niet iedereen zal eind april overigens al de waardebepaling en het aanslagbiljet in de bus krijgen. Voor een aantal panden moet de definitieve waarde nog worden vastgesteld. Dat geldt voor een zeer beperkt aantal particuliere panden en voor alle woningen van de Woningbouwstichting Oosterhout (WBSO). Huurders van de WBSO zullen de beschikkingen dus later ontvangen.

Andere belastingen en heffingen

Op het aanslagbiljet dat komt, naast de ozb, nog een aantal andere gemeentelijke belastingen, rechten en heffingen voor het jaar 2001 voor. Het gaat dan om:

Afvalstoffenheffing

Die moet worden betaald door de bewoner van een woning, woonschip en woonwagen. Dit is een kostendekkend tarief. Normaal gesproken zou dat neerkomen op een bedrag van 549,60 per jaar ( 495 in 2000).

De gemeenteraad heeft echter besloten een deel van de opbrengst van de verkoop van de vuilstortplaats Zevenbergen te gebruiken om het tarief op het niveau van 2000 te houden. Door deze korting blijft de heffing dus nu gehandhaafd op 495,00

Daarnaast heeft diezelfde gemeenteraad ook besloten een deel van de "Zalmsnip" - 75 - via de Afvalstoffenheffing te verrekenen. Dat betekent dat op het aanslagbiljet uiteindelijk een bedrag staat afgedrukt van 420,00

Reinigingsrechten

Eenzelfde heffing als de afvalstoffenheffing, maar dan voor bedrijven. Het tarief is 495,00, wat overeenkomt met het tarief voor de afvalstoffenheffing, maar dan zonder Zalmsnip (want die regeling geldt alleen voor huishoudens).

Rioolrecht

Dit bedrag wordt betaald door de gebruiker van een wooneenheid (woning, woonwagen of woonschip) en van de gebruiker van een bedrijfsruimte, kantoor of instelling. Het tarief bedraagt 157,80 per wooneenheid. Voor bedrijven ligt het tarief op 127,80 per werknemer.

Hondenbelasting

Hondenbezitters moeten hondenbelasting betalen: 95,40 voor de eerste hond, 190,80 voor iedere volgende hond. Voor kennels is er een tarief van 612,00

Precariorechten

Precariorechten moeten worden betaald voor het hebben van voorwerpen op de openbare grond (bijvoorbeeld terrassen) of het gebruik van openbare grond voor bouw- en sloopactiviteiten. Gedetailleerde informatie hierover treft men aan op de bijsluiter bij het aanslagbiljet.

Bezwaar

Wie van mening is dat de waarde van zijn pand per 1 januari 1999 te hoog is vastgesteld, kan schriftelijk bezwaar maken. Dat geldt ook voor diegenen die per 1 januari 2001 geen eigenaar/gebruiker was van het vermelde pand. Mondelinge bezwaren worden niet in behandeling genomen.

Voor de goede orde: bezwaar maken tegen de waardebepaling kan alleen maar naar aanleiding van de WOZ-beschikking. Dat betekent dat men volgend jaar geen bezwaar meer tegen de waardebepaling kan maken.

Wie denkt dat de belastingaanslag (kan ozb zijn, maar ook de andere gemeentelijke belastingen en heffingen) verkeerd en ten onrechte is opgelegd, kan ook schriftelijk een bezwaarschrift indienen.

Kwijtschelding en betalingsregeling

Wie de aanslag niet of alleen met veel problemen kan betalen - bijvoorbeeld omdat er sprake is van een inkomen op of onder het bijstandsniveau - kan een verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen indienen.

Wie de aanslag niet binnen de voorgeschreven termijnen kan betalen, kan schriftelijk om een betalingsregeling verzoeken.

Van acht naar zeven termijnen

Er bestaat de mogelijkheid de gemeentelijke belastingen en heffingen in 2001 gespreid te betalen. Dat kan overigens uitsluitend als men de gemeente tot automatische incasso gemachtigd heeft. Het aantal termijnen waarin gespreid betaald kan worden, is, in het kader van efficiency, overigens in 2001 verlaagd van acht naar zeven.

Oosterhout, 25 april 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie