Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Daling aantal verkeersslachtoffers in Limburg

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

DALING AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS IN LIMBURG

Ondanks daling totaal aantal slachtoffers wel stijging aantal dodelijke slachtoffers
DALING AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS IN LIMBURG (- 8%)

Alhoewel het totaal aantal verkeersslachtoffers in Limburg in 2000 met 8% is gedaald, is het aantal dodelijke slachtoffers met 31% gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het ROVL, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg. Gedeputeerde Vestjens benadrukt in een reactie het gemeenschappelijk belang van de Rijksoverheid, de Provincie en de gemeenten om alles in het werk te blijven stellen het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen en een uiterste inspanning te verrichten om het aantal verkeersdoden in Limburg te verminderen.

De provincie Limburg heeft, in samenwerking met het ROVL, recent een brede maatschappelijke discussie gevoerd over verkeersveiligheid in de vorm van brainstormsessies. Hieruit zijn 150 ideeën voortgekomen die in meer of mindere mate uitwerking verdienen. Gegroepeerd in een zestal clusters wordt op dit moment bekeken hoe deze in te passen zijn in bestaand en nieuw te vormen beleid op het gebied van verkeersveiligheid. Zoveel als mogelijk zal aansluiting gezocht worden bij al bestaande programma zoals die worden uitgewerkt in de RMO's (Regionale Mobiliteits Overleggen). Het College van Gedeputeerde Staten heeft, voor de uitvoering van nieuw beleid op het gebied van verkeersveiligheid en in aanvulling op het beschikbare budget van 1,5 miljoen, een voorstel aan Provinciale Staten gedaan om 2.000.000,-- miljoen extra beschikbaar te stellen. Begin juni van dit jaar nemen de Staten hierover een beslissing.
De extra financiële middelen worden in het voorstel aangewend voor zogenaamde Trajectarrangementen en Schoolarrangementen. In Trajectarrangementen gaat de aandacht uit naar de meest gevaarlijke wegen in RMO gebieden, zoals de N273, N271 en N275. Bij Schoolarrangementen worden de bestaande Vebo- en Vevo-convenanten aangevuld met maatregelen gericht op de schoolomgeving en school-thuisroute.

Onderstaande cijfers geven in het kort de situatie in Limburg voor het jaar 2000 weer. De volledige cijfers zullen over enkele weken door het ROVL worden gepresenteerd.

Totaal 1999 2000 verschil landelijk
aantal verkeersslachtoffers 3296 3043 - 253 = - 8% -9% Onderverdeling in categorie:
Doden 66 87 + 21 = + 31% -0,7%
Gewonden, overgebracht
naar ziekenhuis 880 821 - 59 = - 7% -7%
Overige gewonden 2350 2135 - 215 = - 9% -10%

Van de ongevallen met dodelijke afloop blijkt 61% te wijten aan voorspelbaar routinematig gedrag van de weggebruiker. Zo is in 34% van de ongevallen sprake van het niet verlenen van voorrang, 17 % blijkt de macht over het stuur te zijn verloren en bij 10% is sprake van het houden van onvoldoende afstand.

Voor wat betreft de vervoerswijze van de slachtoffers kan de volgende verdeling worden aangegeven:

Vervoerswijze Doden Gewonden
1999 2000 1999 2000
Personenauto 36 35 1424 1331
Motor 1 10 123 151
Bromfiets 4 6 715 539
Fiets 11 22 627 626

Opvallend is ook dat één op de drie verkeersslachtoffers jonger is dan 25 jaar: zowel bij de dodelijke slachtoffers als de gewonden bedraagt het aandeel 'jeugdigen' in de leeftijdcategorie 4 t/m 24 jaar : 38%.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie