Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitspraak commissie Fondsenreglement inzake DPA Holding NV

Datum nieuwsfeit: 01-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Euronext Amsterdam


01 May 2001 Uitspraak Adviescommissie fondsenreglement inzake DPA en besluit Euronext
Persbericht 2001.029

Uitspraak Adviescommissie Fondsenreglement inzake DPA Holding N.V. en besluit Euronext
Euronext Amsterdam N.V. (Euronext) heeft de Adviescommissie Fondsenreglement (Adviescommissie) bij brief van 18 oktober 2000 verzocht te adviseren over een mogelijke overtreding van art. 28 aanhef en onder (h) van het Fondsenreglement door de uitgevende instelling DPA Holding N.V. (DPA). Op 20 maart 2001 heeft de Adviescommissie aan Euronext geadviseerd.
DPA heeft bij de publicatie van haar halfjaarcijfers op 17 augustus 2000 medegedeeld dat ten opzichte van het eerste halfjaar van 1999 het bedrijfsresultaat met 18% was gedaald. Verder werd medegedeeld dat zowel de groei in omzet als in brutomarge ruimschoots was achtergebleven bij hetgeen was beoogd en dat DPA er vanuit ging dat de achtergebleven groei in 2000 niet meer zou worden goed gemaakt. Volgens DPA was de voornaamste oorzaak voor de achtergebleven omzet en het verminderde bedrijfsresultaat gelegen in het feit dat DPA werd geconfronteerd met het standpunt van Belastingdienst en GAK dat DPA terzake van betalingen aan zelfstandigen loonheffingen diende in te houden en af te dragen. Naar het oordeel van de Adviescommissie is sprake van een kennelijke overtreding van art. 28 aanhef en onder (h) Fondsenreglement, nu DPA heeft nagelaten het beleggend publiek tijdig te informeren over de bij de zowel interne als externe prognoses ver achterblijvende resultaten. De Adviescommissie acht in dat verband van bijzonder belang dat DPA in haar persbericht van 4 mei 2000 de beleggers "goede vooruitzichten voor 2000" schetste, waarmee DPA nader gestalte gaf aan de ten tijde van de beursintroductie in maart 1999 voorspelde jaarlijkse gemiddelde groei met ca. 35% van omzet en winst in de drie daarop volgende jaren. Alhoewel die prognose met zoveel woorden werd herhaald in eerstgenoemd persbericht, bleek al vrij spoedig in het tweede kwartaal van 2000 dat omzet- en winstcijfers die conclusie steeds minder rechtvaardigden. De directie van DPA bleek op 27 juli 2000 bij het gereedkomen van de cijfers over het eerste halfjaar 2000 dat de nettowinst over het eerste halfjaar 19% achterbleef bij de nettowinst over 1999. Naar de mening van de Adviescommissie was dat het laatst mogelijke moment waarop DPA een winstwaarschuwing had dienen te publiceren. De Adviescommissie meent dat een drietal door DPA aangevoerde mogelijke oplossingen voor de zelfstandigenproblematiek geen van alle zodanig concreet waren dat DPA er in redelijkheid vanuit kon gaan dat de neerwaartse spiraal op korte termijn kon worden omgebogen en dat ondanks de ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2000 met een winstwaarschuwing kon worden gewacht.
De Commissie ziet in de omstandigheden van dit geval geen aanleiding aan Euronext te adviseren om jegens DPA een maatregel als bedoeld in art. 65 Fondsenreglement te nemen. Besluit Euronext
Euronext heeft besloten het advies van de Adviescommissie Fondsenreglement te onderschrijven. Euronext heeft DPA op 20 april 2001 ervan op de hoogte gesteld dat DPA art. 28 aanhef en onder (h) Fondsenreglement heeft overtreden. Met de Commissie ziet Euronext in de omstandigheden van dit geval geen aanleiding om jegens DPA een maatregel als bedoeld in art. 65 Fondsenreglement te nemen.
De volledige uitspraak van de Adviescommissie Fondsenreglement is op 1 mei 2001 gepubliceerd op de website van Euronext (www.euronext.nl) (informatiebalie/publicaties/uitspraken adviescommissie).

© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie